Vergrijzing kan voordelen hebben

Vergrijzing heeft voordelen

Er zijn mensen die beweren dat overbevolking een mythe is…

Vergrijzing wordt gezien als bedreiging voor onze overdaad. Economen betogen vaak dat een economie moet groeien en ook dat een vergrijzende samenleving met een krimpende actieve bevolking ten onder zal gaan aan de last van al die nutteloze oudjes. Nu beweren milieuonderzoekers dat samenlevingen vergrijzing en krimpende bevolkingen zouden moeten omarmen omdat die sociaal-economische en ecologische voordelen met zich meebrengen. De mensheid en de aarde hebben daar beide baat bij, stellen ze.

De onderzoekers baseren die uitspraken op eerder onderzoek. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt zouden de vergrijzingskosten hanteerbaar zijn, terwijl met minder mensen het makkelijker is een duurzame samenleving te ontwikkelen. “In veel landen worden stabiele of teruglopende bevolkingsaantallen ten gevolge van vergrijzing gezien als probleem”, zegt bioloog Frank Götmark van de universiteit van Gothenburg (Zwe), “maar het alternatief – een voortdurend groeiende bevolking – is ecologisch onhoudbaar. Overbevolking leidt tot ernstige problemen met inbegrip van overconsumptie, dodelijke conflicten over schaarse grondstoffen en habitatverlies die het voortbestaan van soorten bedreigt.”
Volgens cijfers van de VN uit 2017 loopt in 14% van de landen het bevolkingsaantal terug. Dan hebben we het over landen als Japan, Estland en Tsjechië. In 2050 zou dat 32% zijn. Dat is niet per se slecht nieuws. Vergrijzing en teruglopende bevolkingsaantallen zouden ook voordelen kunnen hebben.
Götmark en zijn medeonderzoekers halen de Japanse econoom Akihiko Matsutani aan die stelt dat krimpende arbeidsreserves zullen leiden tot hogere lonen en dus meer welvaart per hoofd. Minder mensen zou ook kunnen leiden tot een soepeler woon/werkverkeer, minder spanning, tot natuurbehoud en tot een betere kwaliteit van het leven, stelt de Israëlische ecoloog Alon Tal

Overdreven

Volgens Götmark en de zijnen worden de nadelen van vergrijzing en krimpende bevolkingen overdreven. Ze vonden geen bewijs voor het populaire geloof dat vergrijzing leidt tot tekorten aan arbeidskrachten. De zorgkosten zullen weliswaar groeien, stellen ze, maar volgens de onderzoekers is die stijging hanteerbaar. Er zou meer aandacht moeten komen voor preventieve zorg om die vergrijzingskosten te drukken.

Bevolkingsgroei door politieke maatregelen schijnt slechts een klein en tijdelijk effect te hebben op het aandeel van 65plussers in de bevolking. Vergrijzing moet niet bestreden worden, stellen de onderzoekers. Integendeel. Götmark: “Als we de overbevolking niet tegengaan, dan wacht ons een droeve toekomst. Voortdurende groei leidt tot een wereldramp. Economische voordelen op de korte termijn mogen niet de voorkeur krijgen boven de gezondheid van onze omgeving en samenleving op de langere termijn.”

Bron: EurekAlert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.