Een lithiumbatterij met alfalfa en hars

'Pantaardige' batterij

De ‘plantaardige’ batterij zou uit vernieuwbare en volledige terugwinbare materialen bestaan als luzernezaad en dennenhars. (foto: univ.van Uppsala)

Onderzoekers van de universiteit van Uppsala hebben een batterij ontwikkeld, waarbij plantaardige materialen als alfalfa (luzerne) en dennenhars zijn gebruikt. De ‘plantaardige’ batterij zou als ‘groen’ alternatief kunnen dien voor de populaire lithiumbatterijen, die ecologisch verre van onverdacht zijn. De onderzoekers slaagden er in via een milieuvriendelijke opwerkingsmethode uitgewerkte, ‘ouderwetse’ lithiumbatterijen voor een schappelijke prijs om te vormen in nieuwe met een capaciteit van 99% van de oude (met zicht op nog beter.

“We denken dat onze ontdekking verschillende mogelijkheden opent naar milieuvriendelijker en energiezuinige oplossingen voor de batterijen van de toekomst”, zegt Daniel Brandell van de universiteit van Uppsala. Lithium-batterijen zijn populair vanwege hun goed prestaties, maar wat betreft de gebruikte grondstoffen en het milieu kan het allemaal nog wel wat beter. Zo zijn de bruikbare lithiumbronnen beperkt (lithium is op zich geen schaars element op aarde) en het is de vraag of die toereikend zijn voor toekomstig gebruik. Daar komt bij dat het lastig is lithium terug te winnen uit gebruikte batterijen. Ook de in de moderne slimtels gebruikte uiterst schaarse grondstoffen vormen een minpunt. Die schaarse grondstoffen zijn ook  nog eens niet tot nauwelijks terug te winnen uit gebruikte batterijen.
Onderzoekers van het Ångström-lab van de Zweedse universiteit heb een lithiumbatterij bedacht waarbij vernieuwbare en terugwinbare materialen zijn gebruikt, die een energiecapaciteit heeft die vergelijkbaar zou zijn met de huidige lithiumbatterijen. Het herwinnen van de materialen na gebruik zou weinig energie kosten en uit milieuoogpunt bekeken ‘schoon’ zijn. Het is overigens niet voor het eerst dat er een batterij is bedacht bestaand uit hernieuwbare materialen, maar met de voorgestelde batterij zou het zelfs mogelijk zijn van een oude, uitgewerkte batterij een nieuwe, werkende te maken.
Het in de batterij gebruikte lithium zou vrijwel volledig voor een nieuwe batterij zijn te gebruiken. Brandell: “Het gebruik van vernieuwbare materialen lost problemen op dat samenhangen met een grote toename van het gebruik van lithiumbatterijen, maar vooral de herwinning van het lithium is een belangrijke stap in de goede richting. Bovendien zijn deze oplossingen financieel erg aantrekkelijk.”

Bron: Science Daily.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *