Eindelijke efficiënte energieboei ontwikkeld (?)

De energieboei uit Zweden

De energieboei uit Zweden

Al langer kijken ingenieurs met een jaloers oog naar de grote watermassa’s die bewegen, stromen en kolken. Daar gaar een hoop energie in om en op de een of andere manier moet die energie toch ten nutte van de mens ingezet kunnen worden. Eb/vloed, golfslag het is allemaal wel geprobeerd, maar voor zover ik weet is dat nooit een echt groot succes geworden. Ook boeien zijn geprobeerd die uit de deining energie kunnen peuren, maar de boeien kwamen en de boeien gaan. Nu komt het Zweedse bedrijf CorPower Ocean weer met een energieboei. Beter natuurlijk. Drie keer zelfs dat de beste energieboei tot nu toe.  Elke boei zou een vermogen van 250 kW kunnen hebben. Klinkt interessant.
Lees verder

Watertekort in de wereld dreigt (niet)

waterkringloopVooralsnog lijken nog niet erg veel mensen zich er druk om te maken, maar met de nog steeds groeiende wereldbevolking dreigt er een water te ontstaan, water in voor de mens bruikbare vorm, wel te verstaan. Volgens onderzoek van de Amerikaanse Duke-universiteit zou dat tekort al in het midden van deze eeuw kunnen spelen. Daarbij hebben ze rekening gehouden met technische ontwikkelingen die worden uitgehaald door schaarste aan bruikbaar water. De onderzoekers denken echter dat de vindingrijkheid van de mens uitkomst zal bieden. Lees verder

Illegaal vissen in beeld gebracht

Viswacht (Global Fishing Watch)

Wereldwijde visactiviteiten vastgelegd met satellieten

Er wordt op grote schaal illegaal gevist met steeds indrukwekkender technologie. Volgens de wereldvoedsel-organisatie FAO wordt eenderde van de visgronden nu overbevist en driekwart van de rest zit aan zijn limiet. Voor sommige zeevruchten is de vangst grotendeels illegaal. Op een congres in Sydney (Aus) van de IUCN is een systeem gepresenteerd waarmee de al of niet legale visserij is te volgen: Global Fishing Watch. Het systeem maakt gebruik van satellietgegevens van SpaceQuest met financiële en technische ondersteuning van dat lieve Google. Met dat systeem zal alle grotere vissersboten overal op de wereld te volgen. Lees verder

“Oceaan heeft grote invloed op aardopwarming”

Golfstromen 2,7 miljoen jaar geleden

De veranderingen van de golfstromen in de oceanen zou een belangrijke factor zijn gewijst bij de verijzing van de aarde zo’n 2,7 miljoen jaar geleden

De meeste zorgen rond de aardopwarming richten zich op de broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomen, maar vlak de rol van de oceaan niet uit. Onderzoekers van, onder meer, de Amerikaanse Rutgers-universiteit stellen dat verandering van de watercirculatie van de oceanen samenviel met een wereldwijde afkoeling en ijsgroei op het noordelijk halfrond. We praten dan wel over 2,7 miljoen jaar geleden. De onderzoekers denken dat het de effecten de watermassa op aarde op het klimaat minstens zo groot zijn geweest als andere mogelijke factoren als daling van het kooldioxidegehalte in de atmosfeer en de tectonische activiteit.
Lees verder

De drastische inkrimping van het Aralmeer

AralmeerHet Aralmeer, op de grens van Kazachstan en Oezbekistan, is in slechts 14 jaar tijd stevig gekrompen. Ook voor de eeuwwisseling kwamen al grote delen droog te liggen (uiterste grenzen van de omvang zijn op het kaartje aangegeven. Sinds de jaren zestig is het waterniveau gedaald met 23 meter, het oppervlak is bijna vijf keer kleiner geworden en gemiddelde diepte is gehalveerd. Nu resteren er nog drie gescheiden meren met een gezamenlijk oppervlak van om en nabij de 6300 km2. De achteruitgang is in de jaren 60 begonnen, toen water uit het meer en de twee waterbrengende rivieren werd gebruikt voor de irrigatie van katoenplantages. Er doen verhalen de ronde dat de teruggang zou zijn gestopt.
.

Bron: the Guardian

Oceaan tot grote diepte vervuild

Vuil in oceanen

De plaatsen waar de onderzoekers ‘geoogst’ hebben: bij de gele stippen is gewerkt met beeldtechnieken, bij de oranje met sleepnetten.  (afb: PlosOne)

Mensen zijn viezeriken. Daarin onderscheiden ze zich niet van andere dieren. Probleem is alleen dat mensen per hoofd aanzienlijk meer troep maken dan welke andere diersoort ook. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de Atlantische Oceaan tot op grote diepten is vervuild met menselijk afval. Vooral kunststoffen kun je op bijna elke diepte aantreffen. Lees verder

Klimaatverandering: “Het ergste moet nog komen”

rapport IPCC

De presentatie van het nieuwe rapport op 31 maart in Tokio (foto: AP)

Het internationale klimaatforum IPCC stelt in een nieuw  vandaag in Tokio gepresenteerd rapport, dat de huidige stand van zaken op het gebied van klimaatverandering weergeeft, dat het ijs op de Noordpool snel verdwijnt, de watervoorziening onder druk komt te staan, hittegolven en hevige regens steeds vaker voorkomen, de koraalriffen sterven en maakt melding van nog meer ongerief. Toch, denken de IPCC-wetenschappers, dat het ergste nog moet komen. Lees verder

Droogte mede oorzaak burgeroorlog Syrië

Irrigatiekanaal Syrië

Een irrigatiekanaal dat water van de Eufraat naar landbouwgebieden moet leiden.

Droogte en burgeroorlog, hebben die twee iets met elkaar uit te staan? Ja, denken onderzoekers van de Radboud-universiteit in Nijmegen. De droogte-periode van 2006 tot 2010 in Syrië heeft bijgedragen aan het begin van de gruwelijke burgeroorlog, die nu al zo’n twee jaar woedt en waarvan het eind voorlopig niet in zicht is. Volgens onderzoekster Francesca de Châtel was het niet de droogte op zich, maar het onvermogen van het regime de gevolgen van die droogte voor de bevolking binnen de perken te houden. Lees verder

Passaatwinden remmen aardopwarming

Het is voer voor de ontkenners van de door de mens veroorzaakte aardopwarming. De laatste 10 jaar wil het maar niet warmer worden, ondanks dat we stug blijven doorstoken. Overigens denk ik dat dit jaar een goede kans maakt een nieuwe recordwarmte te bereiken, maar dat is de mening van een totaal ondeskundige. Matthew England van de Australische universiteit van New South Wales denkt dat dat voor een deel komt door de passaatwinden boven de Stille Oceaan, waar de warmte wordt opgeslagen. England schat dat op zijn laatst het in 2020 is afgelopen met de pret.   Lees verder

“Weer maanden vooruit spellen is een eitje”

WeersvoorspellingWeerkundigen hebben altijd hoog opgegeven van hun moeilijke vak. Ze geuren graag met hun kennis in de media en worden soms heuse tv-sterren. Mexicaanse onderzoekers van de nationale universiteit van Mexico denken dat het allemaal niet zo ingewikkeld is en hebben het programma Moclic ontwikkeld waarmee iedereen het plaatselijke weer kan voorspellen tot wel maanden vooruit, met inbegrip van orkanen en ander weerlijk (on)gerief, zo beweren ze. Lees verder