Te veel hygiëne is slecht voor de gezondheid

babycrêcheNa de hereniging van West- en Oost-Duitsland verbaasden onderzoekers zich er over dat in Oost-Duitsland veel minder mensen astma hadden dan in het qua milieu veel schonere West-Duitsland. Te veel hygiëne bleek slecht te zijn voor de gezondheid: het afweersysteem blijft dan te vaak het antwoord schuldig op nieuwe bedreigingen. Iets soortgelijks zou zich ook voordoen op het gebied van (bloed)kanker. Kinderen die op steriele wijze opgroeien zouden meer kans op leukemie (bloedkanker) hebben dan kinderen die onder minder propere omstandigheden opgroeien, aldus de Britse onderzoeker Mel Greaves van het Britse Kankerinstituut. Lees verder

Verhongeren van kankercellen beter dan vergiftigen

asparagine glutamine

Plaats Q59 op het enzym l-aspapaginase bleek de plek die het onderscheid maakte tussen glutamine (rechts) an asparagine (afb: Blood Journal)

Er zijn allerlei technieken bedacht om kanker de pas af te snijden. Een van die  strategieën is te zorgen dat de veel voedsel verbruikende cellen van de aanvoer daarvan worden afgesneden. Dat kan, bijvoorbeeld, door te voorkomen dat in kankergezwellen nieuwe bloedvaten worden gevormd, maar ook, zoals in een recente studie is beproefd, door er voor te zorgen dat wezenlijke voedingsbestanddelen zoals aspargine voor de cel niet langer voorradig zijn. Dat vergde enige aanpassing aan het enzym L-asparaginase (L-ASP), dat als kankermedicijn tegen acute lymfatische leukemie wordt gebruikt en leverde Q59L, de glutaminasevrije variant, op.
Lees verder