Turings hersenspinsels

Turings cellenZijn dit cellen en van welk beest? Aardig geprobeerd, maar deze kleurige structuren zijn het resultaat van het werk van Jonathan McGrabe, die daarbij genbruik maakte van aloritmen die de befaamde wiskundige Alan Turing ontwikkelde om  plaatjes te maken. McGabe doet daar verder weinig aan. Het programma gaat geheel zijn eigen weg. “Het is de truc iets te maken dat er interessant uit ziet”, zegt de kunstenaar. Turing is vooral bekend vanwege zijn pionierswerk voor de computer. Tijdens de tweede wereldoorlog maakte hij deel uit van een groep cryptologen, die het geheim van de Duitse codeermachine Enigma oploste. Hij vroeg zich, onder veel meer, af hoe patronen zich in de biologie ontwikkelden, zoals de strepen van een tijger of het kleurendek van een vogel. Hij bedacht een systeem van vergelijkingen die beschrijven hoe twee stoffen met elkaar reageren, die resulteerden in opvallend levensechte resultaten. McGabe ontwikkelde het algoritme op basis van Turings ‘hersenspinsels’. In zijn (=McGabes) opzet zijn kleuren vloeistoffen die kunnen mengen onder druk, waardoor dit soort plaatjes ontstaan. “Je krijgt structuren die er uitzien als celmembranen en mitochondriën omdat op microschaal oppervlaktespanning erg sterk is.”

Bron: New Scientist