De evolutie is helemaal niet zo traag (blijkt)

De Grote Vogel, een nieuwe soort

De Grote Vogel (afb: fam. Grant)

De evolutie zou een eindeloos traag proces zijn, waar vele generaties mee gemoeid zijn. In tijd gemeten kan dat best meevallen, want bij, bijvoorbeeld, micro-organismen volgen de generaties elkaar snel op. Echter ook bij de gewervelde dieren kan het snel gaan. Op de Gapagos-eilanden werd 36 jaar geleden een vreemde vogel waargenomen, die paarde met een autochtone vogel, het begin van een nieuwe soort : de Grote Vogel. Die nieuwe soort zou in twee generaties zijn ontstaan. Bij vogels hebben we het dan over, zeg, tien jaar. Lees verder

Nieuwe soorten ontstaan op ‘gezette’ tijden

Levensboom

De ‘levensboom’ van Temple spiraalt vanaf het begin van leven op aarde en beschrijft de levensduur van 50 000 soorten

Het lijkt er op dat de evolutie niet zozeer wordt gedreven door aanpassing aan de leefomstandigheden, maar eerder door ‘de klok’. Onderzoekers van de Amerikaanse Temple-universiteit hebben, stellen ze, de nauwkeurigste ‘levensboom’ berekend tot nu toe en daaruit zou blijken dat gemiddeld elke tweemiljoen jaar een nieuwe soort het levenslicht ziet. Lees verder