VN-rapport: Klimaatinspanningen moeten worden verdrievoudigd

Aardopwarming per land

Aardopwarming per land berekend op basis van de klimaatambities van dat land (afb: the Guardian/Nature)

Volgens een nieuw VN-rapport zullen de landen veel meer moeten doen dan beloofd in Parijs in 2015 om klimaatrampen te voorkomen. Nieuwe belastingen op fossiele brandstoffen, investeringen in schone energie en straffere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen zijn nodig om de opwarming niet boven de 2°C uit te laten komen. Het zou om een verdrievoudiging van de in Parijs beloofde inspanningen gaan. Ook zal er een einde moeten komen aan de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Lees verder

EP stemt in met duurder ‘korting’ emissierechten

Bruinkoolcentrale in Duitsland

Bruinkoolcentrale in Duitsland

De uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide zal meer geld gaan kosten, zo heeft het Europees Parlement besloten. Daardoor worden vormen van energieopwekking waarbij geen CO2 wordt geproduceerd en technieken om de uitstoot te neutraliseren aantrekkelijker. Lees verder