We vreten onze aarde op, tijd voor radicale verandering

Rauw vlees voor huisdieren link

Ons eten moet groener worden, bijna letterlijk

Het is opmerkelijk dat de groei van de wereldbevolking voor lief genomen wordt in klimaat- en duurzaamheidsdebatten, terwijl het toch de sprinkhaan mens is die de wereld ‘opvreet’. Willen we het in 2050 nog redden met, dan, 10 miljard aardbewoners, dan zullen we onze consumptie- en landbouwgewoontes drastisch moeten veranderen, zo laat een commissie van wetenschappers ons in het wetenschapsblad Lancet weten. Lees verder

Club van Rome krijgt vooralsnog gelijk

Voorspellingen van de Club van Rome

De voorspellingen van de Club van Rome in 1972 (stippellijnen) volgens het potverteerscenario lopen vrijwel gelijk met de werkelijke ontwikkelingen milieu, economie en wereldbevolking (afb: rapport univ. van Melbourne)

“Grenzen aan de groei” het geruchtmakende  rapport van de Club van Rome is allerwegen belachelijk gemaakt, doordat de voorspellingen daarin over het opraken van de grondstoffen geen hout zouden snijden.  Onderzoekers van de universiteit van Melbourne (Aus) rond Graham Turner stellen nu dat het scenario potverteren (geen actie ondernemen) dat in dat rapport beschreven wordt akelig accuraat is en als de ontwikkelingen op de huidige voet doorgaan dan zullen weldra de eerste tekenen van een naderende ineenstorting te zien zijn. We wisten het natuurlijk al: er zitten grenzen aan de groei. Lees verder