Rijst minder voedingswaarde door meer kooldioxide

Rijstbouw China

Rijstbouw

… in de atmosfeer, moet ik daar aan toevoegen. Dat klinkt vreemd, want meer CO2  in de atmosfeer is als kunstmest voor planten, maar de vraag is natuurlijk wat die rijstplant daar mee doet.  Een veldonderzoek in Japan en China zou hebben uitgewezen dat verhoogde kooldioxidewaarden leiden tot een afname van het gehalte van vier belangrijke vitamine B’s, van ijzer en zink en ook van eiwitten. Rijst is voor miljarden mensen een belangrijk voedingsmiddel.  Volgens onderzoekers schuilt in die afname een gevaar voor vooral arme rijsteters dat ze te weinig van die noodzakelijke voedingsstoffen binnen zullen krijgen. Lees verder

Niet-magnetische metalen met truc magnetisch gemaakt

Edmund Stoner-criterium

Edmund Stoner werkte tussen de jaren 30 en 60 aan de universiteit van Leeds

Het Stoner-criterium vertelt of een metaal (ferro)magnetisch is of niet. Dat hoeft niet bij het oud vuil, maar onderzoekers van de universiteit van Leeds (GB) hebben een manier gevonden  door het veranderen van kwantumwisselwerkingen niet-magnetische metalen toch magnetisch te maken. Volgens onderzoekster Fatma Al Ma’Mari opent die truc mogelijkheden om in plaats van de natuurlijke magnetische metalen, minder schaarse of minder giftige metalen te gebruiken als magneten zoals koper en koolstof. Slechts drie metalen zijn van nature ferromagnetisch: ijzer, kobalt en nikkel.
Lees verder

IJzer voor waterstofproductie beter dan platina

Hydrolysekatalysator

IJzerdeeltjes verpakt in koolstof werken goed als hydrolysekatalysator (afb: Kari Laasonen)

De ontleding van water in waterstof en zuurstof (hydrolyse) kan veel sneller als je die katalyseert met ijzernanodeeltjes in een ‘kooi’ van koolstof, zo bleek Finse onderzoekers. Zo’n katalysator schijnt eenvoudig te maken te zijn en heeft een lange houdbaarheid. Nu wordt daarvoor veelal de dure platinakat gebruikt. De nieuwe katalysator zou beter presteren. Lees verder

IJzer als godengeschenk

IJzer neergedaald als manna van de hemelDe antieke ijzerbuisjes. De blauwe gebieden bevatten veel tin
In 1911 werden in een antieke begraafplaats in het Egyptische Gerzeh ijzeren buisjes gevonden die meer dan 5000 jaar oud zouden zijn. Dat was heel bijzonder, omdat de Egyptenaren pas 1500 later wisten hoe ze uit ijzererts ijzer konden ‘destilleren’. Een mysterie dus. Er is in de loop der tijden diverse keren aan gesnuffeld. De buisjes zouden abnormaal veel nikkel bevatten (vandaar de ‘houdbaarheid’) of ook weer niet (onderzoek in de jaren ’80).
Onderzoekers van de Open Universiteit in Groot-Brittannië hebben de buisjes aan een rigoureus onderzoek met CT-scanner en rasterelektronenmicroscoop onderworpen en zijn tot de conclusie gekomen dat het, wel degelijk, met veel nikkel vermengde ijzer hoogstwaarschijnlijk een buitenaardse oorsprong heeft. Voor de Egyptenaren een geschenk van de Goden. Vandaar ook dat dergelijke kostbare ‘geschenken’ waren bestemd voor de farao’s en andere hooggeplaatsten in het oude Egypte.

Bron: Futura-Sciences (foto OU GB)