Japan wil radioactief water uit Fukushima in zee lozen

Fukusjima-ramp

Werknemers van Tepco op het rampterrein.

Het reactorongeluk in Fukushima in maart 2011 heeft miljoenen tonnen radioactief water opgeleverd. Dat werd tot nu toe op het terrein van het reactorcomplex opgeslagen. Die capaciteit raakt vol en de Japanse overheid zou willen toestaan dat het vervuilde water in zee te lozen, aldus Japanse media. De beslissing zou nog deze maand genomen worden. Lees verder

Straling in kernreactor Fukusjima hoogst sedert ramp

Gemolten brandstofstaven in kernreactor Fukusjima?

Gesmolten brandstofstaven? (afb: the Guardian)

In maart 2011 werden drie van de zes reactoren van de kerncentrale in het Japanse Fukusjima getroffen door een kernsmelting als gevolg van een gigantische vloedgolf. Sindsdien is er een hoop afgeklungeld om te voorkomen dat er radioactiviteit weglekt van de rampplek. Eigenaar Tepco wil nu wel eens schoon schip maken, maar nu blijkt binnen de omhulling van kernreactor 2 een stralingsintensiteit van 530 sievert/u gemeten te zijn, de hoogste waarde sedert de ramp bijna zes jaar geleden. Dat zal de sloop van de kernruïnes niet ten goede komen. Er wordt rekening mee gehouden dat de sloop zo’n veertig jaar zal duren en minstens € 175 miljard zal gaan kosten. Lees verder

Volgende kernramp als in Tjernobyl of Fukusjima komt er aan

Brandend reactorgebouw Fukusjima

Satellietfoto van reactorgebouw 3 (rechts) en 4 op 16 maart 2011, twee dagen na de ramp in Fukusjima (foto: Wiki Commons)

Op basis van een grootschalige statistische analyse zijn onderzoekers van de universiteit van Sussex (Eng) en van de technische hogeschool in Zürich (Zwi)  tot de conclusie gekomen dat kernenergie een onderschat en groot risico is en dat er belangrijke veranderingen moeten worden doorgevoerd als we toekomstige rampen van het kaliber Tsjernobyl of Fukusjima willen voorkomen. Lees verder

Kernenergie op de schroothoop in Japan (?)

Fukusjima-ramp

Werknemers van Tepco op het rampterrein.

Na de kernramp bij Fukusjima in 2011 zwoer Japan de kernenergie af, maar is inmiddels van dat besluit teruggekomen. Het Japanse atoomagentschap had toestemming gegeven de Takahama-centrale in het Fukui-district weer op te starten, maar daar heeft de rechter nu een stokje voor gestoken. Protesterende bewoners hadden het proces aangespannen. Eigenaar Kepco gaat in beroep. Intussen lopen de zaken op de rampplek in Fukusjima allesbehalve naar wens. Een door eigenaar Tepco gestuurde robot strandde. Hij kon nog wel een straling van 9,7 sievert per uur meten in reactor 1. Een mens zou hier binnen een uur sterven, stelt het Duitse blad der Spiegel. De robot was op zoek naar de brandstofstaven. Lees verder

Afbraak rampreactor in Fukusjima gestart

Brandend reactorgebouw Fukusjima

Satellietfoto van reactorgebouw 3 (rechts) en 4 op 16 maart 2011, twee dagen na de ramp (foto: Wiki Commons)

In het Japanse Fukusjima is drieënhalf jaar na de kernramp een begin gemaakt met de ontmanteling van de rampcentrale. Daarbij wordt gebruik gemaakt van op afstand bedienbare apparatuur. Er zullen, onder veel meer, honderden stralende brandstofstaven moeten worden geborgen. Lees verder

Japan wil weer op kernenergie gokken

Fukusjima-ramp

Werknemers van Epco op het rampterrein.

Drie jaar geleden na de ramp in Fukusjima besliste de Japanse overheid om afscheid te nemen van die vermaledijde kernenergie. Ondanks alle geknoei en problemen met de stilgelegde reactoren, heeft de Japanse regering in het onlangs gepresenteerde energieplan weer een plaats ingeruimd voor kernenergie en zelfs een belangrijke bron voor de energievoorziening genoemd. Er is in het land heftig tegen de nieuwe plannen gedemonstreerd. Volgens opiniepeilingen is 80% van de Japanse bevolking voor de verbanning van kernenergie. Japan hikt vooral aan tegen de hoge kosten van ‘alternatieve’ energie (vooral fossiele brandstof). Volgens een analyse van persbureau Reuters zouden door verscherpte veiligheidsmaatregelen tweederde van de Japanse kerncentrales niet langer geschikt zijn.

Bron: Der Spiegel

Stilgelegde reactor Fukusjima blijft Japan dwarszitten

Fukusjima in augustus 2013 (foto AFP) Fukusjima blijft Japan dwarszitten. Dagelijks stroomt er 300 ton radioactief water van het stilgelegde reactorcomplex in zee. De Japanse overheid heeft eigenaar Tepco gesommeerd nu eens eindelijk een eind te maken aan de voortdurende lekkages van radioactief materiaal naar de omgeving. Er wordt gedacht aan een beschermwal van bevroren aarde, zo meldt Der Spiegel.

De Japanse overheid gaat er van uit dat het stilgelegde complex al twee jaar radioactief materiaal lekt (de ramp vond plaats op 11 maart 2011). Al weken is bekend dat dat gebeurt. Op het terrein van het complex zijn grote hoeveelheden radioactief materiaal opgeslagen, inclusief besmet water. Tepco heeft met inspuiting van chemicaliën in de bodem rond de opslag, een ‘chemische muur’, geprobeerd de verspreiding van radioactieve vloeistof te voorkomen, maar dat bleek verre van afdoende. Doordat de stilgelegde reactoren nog steeds gekoeld moeten worden, neemt de hoeveelheid besmet water toe, terwijl de opslagcapaciteit nauwelijks toereikend is, zo schrijft het Duitse blad op zijn webstek. Ook grondwater raakt besmet met radioactiviteit. De beschermingswal van bevroren aarde, via buizen zal via een chemisch koelmiddel in de aarde gespoten worden en bijna 1,5 km lang zijn.

Bron: Der Spiegel (foto AFP)