Redt kooldioxide het als grondstof?

Afvang van kooldioxide

Een kooldioxidevanger (foto: Rogelio V. Solis/AP)

Onderzoekers van de Stanforduniversiteit hebben een elektrochemische cel ontworpen waarmee koolmonoxide vrij efficiënt is om te zetten in organische verbindingen zoals etheen of azijnzuur. Bron van de koolmonoxide zou dan kooldioxide zijn, het vermaledijde broeikasgas. Daarmee kan een last omgezet worden in een last. Lees verder

Goedkope kats zetten CO2 en zonlicht om in brandstof

Kooldioxide splitsen in koolmonoxide en zuurstof, als grondstof voor koolwaterstoffen

Met zonlicht en met nikkel bedekte koperoxideelektroden is koolmonide te maken, grondstof voor koolwaterstoffen (afb: Science)

Kooldioxide en water omzetten in allerlei organische verbindingen is iets wat planten allang onder de knie hebben, de fotosynthese, maar wat mensen toch niet echt goed lukt. Dat heeft natuurlijk veel te maken met rendement en kosten. Het schijnt dat een leerling van Michael Graetzel, de uitvinder van de organische zonnecel, nu een betaalbare katalysator heeft gevonden om die kunstmatige fotosynthese ook economisch aantrekkelijk(er) te maken. Daarbij wordt energie van een zonnecel gebruikt om CO2 om te zetten in koolmonoxide en zuurstof. Vooralsnog val nog niet te concurreren met aardolieproducten, maar de methode heeft natuurlijk een prë: die ‘verstookt’ het broeikasgas kooldioxide. Lees verder

Maak van kooldioxide nuttig koolmonoxide

grafeendipyridinereniumcomplex zet kooldioxide om in koolmonoxide

Het nanografeen (zwart) zorgt voor de energie, renium katalyseert de reactie van kooldioxide naar koolmonoxide. Zonder nanografeen (links) werkt dat niet (afb: JACS)

We krijgen nog heel wat te stellen met het terugdringen van de kooldioxide-concentratie in de atmosfeer. Er zijn al vele ideeën gelanceerd om kooldioxide weg te vangen en op te slaan of om er iets nuttigs mee te doen. Liang-shi Li van de universiteit van Indiana (VS) en een internationale groep van wetenschappers hebben nu een proces bedacht waarmee kooldioixide wordt omgezet in koolmonoxide. Die stof kan dan weer worden omgezet in andere producten of gebruikt worden als brandstof. Ze maakten daarbij gebruik van een nanografeencomplex dat licht absorbeert dat de energie levert voor de omzetting. Lees verder