Mobiel ‘verslindt’ zeldzame grondstoffen

Mobiele tefoon vreet metaalerts

iPhone 4S uit 2011: voor elk toestel moest 10 tot 15 kg metaalerts gedolven worden (afb: Apple)

Om een iPhone 4S te maken, een model uit 2011, moest zo’n 15 kg aan minerale ertsen gewonnen worden, zo blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Plymouth. We praten dan over edelmetalen en metalen als ijzer en koper maar ook over zeldzame aarden. Lees verder

Rechtbank Brazilië blokkeert (voorlopig) mijnbouwplan Amazone

Braziliaans president Michel Temer

Braziliaans president Michel Temer (afb: WikiMedia Commons)

Een Braziliaanse rechtbank heeft een regeringsbesluit geblokkeerd om een stuk van het Amazonegebied groter dan Nederland (46 000 km2) op te offeren aan een mijnbouwproject.  Het betreft een ‘beschermd’ deel van het Amazonegebied. De regering schijnt het besluit te hebben aangepast, zodat leefgebied van de inlandse bevolking zou zijn ‘vrijgesteld’. Lees verder

Binnenkort mijnbouw op de maan (?)

Een maanlander van Moon Express

De mens laat een spoor van vernieling na. Mijnbouw is daar een goed slecht voorbeeld van. Nu schijnt het dat de mens, of althans een aantal vertegenwoordigers van die soort, het gemunt hebben op de rijkdommen van de maan. Met behulp van robots wil Moon Express uit Florida gaan zoeken naar waardevolle materialen op onze trabant. Dat heeft 45 miljoen dollar bij elkaar geschooid voor drie expedities die moeten uitmonden in heuse maanmijnbouw. Dat zou al in 2020 het geval kunnen zijn. Lees verder

Eens raken grondstoffen op en dan?

Salim Ali: we stevenen op een grondstofdebakel af

Salim Ali (univ. van Delaware)

We communiceren ons suf en hebben niet in de gaten dat dat een hoge prijs heeft. Ik heb het dan niet over de verarming van de intermenselijke verhoudingen (daar valt ook wel wat over te zeggen), maar over het uitputten van de voor al die communicatie noodzakelijke grondstoffen. Of meer nog, we hebben het over veel moderne technologie: van computer en zonnecellen, via telefoon tot elektrische auto. Onderzoekers rond Salim Ali van de universiteit van Delaware (VS) waarschuwen dat die wezenlijke grondstoffen voor die producten snel krap kunnen worden. Lees verder

Ondergronds ‘stuwmeer’ voor energieopslag haalbaar

Ondergrondse energieopslag

Ondergrondse energieoslag (afb.: Der Spiegel)

Energie maken met behulp van duurzame opwekkingsvormen is heel mooi en nastrevenswaard, maar een grote makke van de meeste bruikbare vormen van duurzame energie (wind en zon) is de energieopslag. Zon en wind produceren alleen energie als er zon is en wind waait en de grillen van de natuur hoeven niet synchroon te lopen met de energiebehoeften van de mens. Opslaan dus, maar hoe? Je kunt natuurlijk, als je over bergen beschikt, water oppompen in een stuwmeer en die aldus opgeslagen energie gebruiken als je die nodig hebt. Maar het aanleggen van zulke stuwmeren is, zeker in het druk bevolkte Europa niet geheel zonder zorgen. Duitse onderzoekers van het Energieonderzoekscentrum Neder-Saksen hebben de oplossing: leg die stuwmeren dan ondergronds aan in, bijvoorbeeld, uitgediende mijnen. Voorlopig onderzoek leert dat dat geen mal idee is. Lees verder