Officiële SI-eenheden nu los van de materie

Herdefiniëring SI-eenheden

Beeld uit een BIPM-filmpje over de herdefiniëring van vier basiseenheden (afb: BIPM)

Vandaag stemden vertegenwoor-digers van 60 landen in Parijs in met de herdefiniëring van SI-eenheden, waarvan de kilo voor de meesten waarschijnlijk de bekendste is. Die eenheden zijn nu niet meer gekoppeld aan wankele standaards zoals een klomp metaal (kilo), maar aan ‘nagelvaste’ natuurkundige constanten zoals de constante van Planck. De veranderingen die aan die herdefiniëring vastzitten worden 20 mei volgend jaar van kracht.. Lees verder

Mens schuld aardopwarming volgens Amerikaans rapport

Amerikaans klimaatrapport onderschrijft rol mens

De omslag van het rapport (afb: NOAA)

Volgens een rapport waaraan dertien Amerikaanse instanties hebben meegewerkt, waaronder het Amerikaanse instituut voor atmosfeer- en oceaanonderzoek NOAA, zijn vooral de mensen schuld aan de klimaatverandering. Die heeft geleid tot de hoogste temperaturen in de geschiedenis van de menselijke ‘beschaving’. Volgens het rapport is er geen andere, redelijke, verklaring te bedenken. Sedert 1901 is de gemiddelde temperatuur in 2016 met bijna 1°C toegenomen (de Amerikanen blijven halsstarrig Fahrenheit gebruiken, sukkels). Dat moet Trump pijn doen (alhoewel, met zo’n dikke huid).  Lees verder

Amerika is een achterlijk land

Achterlijk eenheden bij rubberhart

Plaatje bij een verhaal over een rubberhart van de Amerikaanse Cornell-universiteit

Amerika, dan heb ik het over de Verenigde Staten van, is een achterlijk land. Ondanks dat Amerika heeft onderschreven de internationale SI-eenheden te gebruiken, volharden de Amerikanen in hun achterlijke, middeleeuwse eenheden van mijlen, duimen en gallons. Van mij mogen die Amerikanen hun mijlen houden (Geen dank), maar dat zelfs in de wetenschap bezopen eenheden worden gebruikt als pound per square inch (psi) en graden Fahrenheit is toch wel zorgelijk. Ik heb me laten wijsmaken dat een ramp met het Amerikaanse ruimteveer te wijten is geweest aan de botsing der eenheden (SI/ISO tegenover middeleeuwse). Of dat waar is kon ik zo gauw niet achterhalen, maar er zijn wel satellieten door naar de gallemiezen gegaan. Het vervelende is dat Amerika een machtig land is. Tegenwoordig wordt hier in Europa ook weer steeds vaker met inches gewerkt. Ooit deed het ministerie van economische zaken de ons en het pond in de ban als niet SI-eenheden. Afmetingen van schermen van computers en telefoons worden vrijwel altijd in inches opgegeven. Dat is illegaal (en ergerlijk). Het is maar dat je dat weet.