Komt er een nieuw ‘leven’ voor Softenon?

Mechanisme misvorming door thalidomide

Thalidomide verminkt p53-eiwitten met als gevolg schade aan ledematen en gehoororgaan bij de foetussen (afb: Nature)

Thalidomide, hier beter bekend als Softenon, heeft een beruchte naam. Het middel werd in de jaren 50 gebruikt tegen ochtendmisselijkheid, maar in de jaren 60 bleek dat zwangere vrouwen die het middel gebruikten misvormde baby’s kregen en het is sedertdien van de markt verdwenen (maar inmiddels weer toegelaten). Het middel schijnt echter allerlei andere goede eigenschappen te hebben, onder meer als kankermedicijn, en Japanse en Italiaanse onderzoekers zijn eens wat nauwkeuriger gaan onderzoeken waar de ‘kink’ zit met het idee op basis van thalidomide bijwerkingsarme medicijnen te ontwikkelen. Lees verder

Zika tast snel hersens apenfoetus aan

Hersens van een apanvrucht aangetast door zika-virus

Plaatjes van de hersens van de ongeboren makaak (afb: Nature Medicine)

Voor het eerst zijn de desastreuze gevolgen van zika voor het ontwikkelende brein zichtbaar gemaakt in een diersoort die nauw verwant is aan de mens. Onderzoekers van universiteit  van Washington infecteerden een zwangere makaak met een dosis van het virus die typisch is voor een muggenbeet. Het virus verplaatste zich verhoudingsgewijs snel via de placenta naar het jong en bracht daar de groei van de hersenen tot stilstand. Het aantal proefdieren is wat aan de lage kant (1). Lees verder