Gevangenisexperiment Zimbardo onderuitgehaald

Het gevangenisexperiment van Zimbardo

Philip Zimbardo. (afb: WikiMedia Commons)

Ik denk dat iedereen die een beetje opleiding heeft genoten het verhaal wel kent van de studenten die gevangenisje moesten spelen. Binnen een week moest de proef afgebroken worden omdat de ‘bewakers’ zich ernstig misdroegen tegenover de ‘gevangenen’. Ieder mens is tot ernstige misdaden in staat, als de omstandigheden er naar zijn, maar volgens sociaal wetenschapperThibault le Texier deugde er niets van dat onderzoek. Zijn mensen als het er op aan komt niet allen beesten, dan? Mogelijk, maar dat moet eerst nog maar eens bewezen worden. Lees verder

Waar bevolen wordt verdwijnt verantwoordelijkheidsgevoel

Milgram-onderzoek: "Geef een schok!"

“Geef een schok”

Befehl ist Befehl. Ik volgde alleen orders op. De uitvoerders van de vreselijkste misdaden voelen zich vaak niet schuldig voor hun abjecte gedrag. Hun verantwoordelijkheids-gevoel wordt op slot gezet en zo heerst en heerste de universele soldaat. In 1963 voerde Stanley Milgran van Yale een, inmiddels roemrucht, experiment uit waarbij bleek dat de proefpersonen op bevel bereid waren ondervraagden te martelen (dat dat niet echt gebeurde, wisten ze niet). Nu heeft Patrick Haggard  en medeonderzoekers van het University College in Londen een soortgelijke proef gedaan waar weer uit blijkt dat mensen hun verantwoordelijkheidsgevoel op een laag pitje zetten als ze bevelen krijgen.  Lees verder