Vliegtuigen vermoorden jaarlijks miljoenen vogels

Bruinkopkoevogel houdt niet van rode en blauwe lichtdioden

Bruinkopkoevogel (afb: WikiMedia Commons)

Tegenstanders van windenergie melden vaak met genoegen dat die maaiende wieken vele slachtoffers onder vogels maken. Of dat verhaal klopt weet ik nog steeds niet (te veel welles/nietes), maar je kunt in ieder geval vragen of die windenergietegenstanders wel eens in een vliegtuig zitten en of ze weten hoeveel slachtoffers die machines onder onze gevederde vrienden maken? Jaarlijks maken vliegtuigen miljoenen slachtoffers, terwijl er een goede remedie zou zijn om de vogels af te schrikken: rode en blauwe ledlampjes, opperen onderzoekers van de Amerikaanse Purdue-universiteit. Lees verder

Vogels verorberen jaarlijks 500 miljoen ton insecten

Insecten

Insecten zijn vogelvoer en niet per definitie schadelijk

Vogels verorberen jaarlijks tussen de 400 en 500 miljoen ton insecten, heeft Martin Nyffeler van de universiteit van Bazel becijferd. Dat lijkt slecht nieuws nu het aantal insecten achteruit rent, althans hier in West-Europa, maar Nyffeler kijkt vooral naar voor de mens schadelijke kant van insecten. Lees verder

Neonicotinoïden schadelijker dan gedacht

Bij op bloemNeonicotinoïden, aan nicotine verwant gif dat zich nestelt in het inwendige van planten, zijn ooit voor wondermiddel versleten, maar gaandeweg komen er steeds meer minpunten boven water. De bestrijdingsmiddelen zouden de achteruitgang van de bijenstand op hun geweten hebben, maar vooral veel andere dieren ondervinden veel schade van dit ‘wondermiddel’ zo constateert de EASAC in een rapport (de EASAC is een koepelorganisatie van 29 Europese wetenschapsacademies). Europa heeft het gebruik van neonicotinoïden in 2013 aan banden vanwege de teruglopende bijenstand, maar volgens de organisatie is dat verband niet knoerthard.
Lees verder

Er groeit een achtste continent

Meer van Genève is vervuild met kunststof Een tiende deel van de wereldproductie van kunststoffen eindigt in de oceanen. Er ontstaan in die oceanen steeds grotere kunststofeilanden, maar iets soortgelijks gebeurt ook in de zoetwatermeren vlak om de hoek, zo meldt Futura-Sciences. Het meer van Genève, het grootste natuurlijke meer van West-Europa, blijkt ernstig vervuild met kunststofafval. Volgens Futura-Sciences is dat meer net zo vervuild vervuild als de Middellandse Zee. Een onderzoek van de polytechnische school in Lausanne heeft aangetoond dat het meer aanzienlijke hoeveelheden stukjes kunststof (< 5 mm) bevat. De onderzoekers visten met een net met mazen kleiner dan 5 mm en kwamen vooral polystyreenbolletjes, duroplasten en plastic vistuig tegen. Ook onderzochten ze de maaginhoud van vogels en vissen. De kleine kunststofdeeltjes worden ingeslikt door vissen en vogels. Daardoor zouden wereldwijd, vooral in de oceanen, zo’n 250 diersoorten in hun voortbestaan worden bedreigd.
De gevonden kunststofvervuiling in een meer tussen twee landen die, zeggen, hun uiterste best te doen het milieu zo min mogelijk te belasten met afvalstoffen is opmerkelijk. Het zou inhouden dat de situatie in andere zoetwaterreservoirs nog veel slechter is.
Grofweg komt 80% van de kunststofvervuiling via de rivieren. De rest komt direct in het water terecht. De onderzoekers gaan nu ook de rivieren in Zwitserland aan een onderzoek onderwerpen, om te kijken of de kunststofvervuiling van het Meer van Genève een geïsoleerd geval is of wijst op een knooppunt in een vervuilingsketen.

Bron: Futura-Sciences