Alzheimer-eiwit zou ook bescherming bieden

Amyloide plaques

Beta-amyloïde-plaques in de hersens

Het lichaam van de hogere diersoorten zit verrekt ingewikkeld in elkaar. Het eiwit beta-amyloïde, dat bij de ziekte van Alzheimer zenuwcelver-woestende plaques vormt, zou (ook) gezondheidsbe-vorderende eigenschappen hebben, zo lijkt naar voren te komen uit een Pools/Australisch onderzoek. Het ziet er naar uit dat beta-amyloïde de hersens beschermt tegen kopervergiftiging. Lees verder

Vrije radicalen zouden veroudering juist tegen gaan

C. elegans

Het wormpje C. elegans wordt vaak als ‘diermodel’ gebruikt

Orders en tegenorders, het blijft martelen met de wetenschap rond voeding. Ooit hadden wetenschappers gemeten dat honing alleen maar uit suiker bestond en dus onmogelijk een positief effect op de gezondheid zou kunnen hebben. Een paar jaar later bleken andere onderzoekers (met betere analyseapparatuur, denk ik) wel degelijk stoffen in honing aan te treffen die ‘gezond’ zouden kunnen zijn. Vrije radicalen, agressieve vormen van moleculen en atomen, werden altijd gezien zo niet als aanstichter, dan wel tenminste als versneller van veroudering. Vitaminen, anti-oxidanten, zouden de negatieve kanten van vrije radicalen inperken. Nu zou blijken dat vrije radicalen juist veroudering bestrijden, terwijl inmiddels de anti-oxidanten in de beklaagdenbank zijn terechtgekomen. Het kan verkeren. Overigens moet ik er wel bij vertellen dat dat geldt voor wormpjes (Caenorhabditis elegans).
Lees verder