Fungeert Indonesië als thermostaat in het wereldklimaat?

Aardschollen of tectonische platen

De gebarste aarde

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer heeft, zoals bekend mag worden verondersteld, invloed op de aardtemperatuur, maar die wordt door vele factoren beïnvloed. Zo denken geologen dat de  activiteit van aardschollen eveneens een grote invloed hebben op de temperatuur van onze planeet. De vraag dringt zich op of plaatsen met een grote tectonische activiteit zouden kunnen fungeren als thermostaat voor het klimaat. Lees verder

Groot reservoir van helium ontdekt

De hedendaagse zeppelins van Lockheed Martin vliegen met helium

De hedendaagse zeppelins van Lockheed Martin vliegen met helium

Helium is een veelgebruikt edelgas en daardoor schaars. Het komt dus goed uit dat er in Tanzania een groot reservoir is ontdekt, dat ook daadwerkelijk is te winnen. De ‘heliumcrisis’, waarvoor onder meer Nobelprijswinnaar Robert Richardson al jaren waarschuwt, lijkt voorlopig afgewend.
Lees verder

“Technische oplossingen voor klimaatprobleem riskant”

Tambora op Soembawa

Tambora-vulkaan op Soembawa (Indonesië)

Deze week waren er zo’n 12 000 wetenschappers bij elkaar op een congres voor Europese aardwetenschappers. Daar sprak Ken Caldeira van de Amerikaanse tanford-universiteit zijn twijfels uit over het toepassen van geotechniek voor het oplossen van het klimaatprobleem. “Elke poging op die manier het klimaatprobleem op te lossen zal leiden tot een andere klimaatverandering in plaats van een oplossing”, hield Caldeira, ooit begonnen als softwareontwikkelaar, zijn gehoor voor. Hij was niet de enige in Wenen die op voorzichtigheid aandrong. Lees verder