Er zijn twee soorten vloeibaar water

fasediagram water

Op het wereldwijde web zijn nogal wat afwijkende fasediagrammen van water te vinden (afb: Wiki Commons)

Ondanks dat het watermolecuul maar uit drie atomen bestaat, is water een vreemd goedje met allerlei afwijkende eigenschappen. Nu schijnt vloeibaar water nog eens in twee vormen voor te komen, zo melden onderzoekers van het Duitse instituut Desy in Hamburg. Dat gebeurt dan wel bij zeer lage temperaturen, wat op zich weer zeer opmerkelijk is. Er schijnen ook meer dan tien verschillende kristalvormen van water te zijn. Ook schijnt er amorf, dat wil zeggen ‘kristalloos’, ijs te zijn Lees verder

landbouw op Mars geen probleem (?)

Marslandbouw

Mars’landbouw’ (foto: NASA)

Onderzoekers rond Wieger Wamelink van de universiteit van Wageningen denken dat het mogelijk is landbouw op Mars of de maan te plegen. Ze baseren die gedachte op hun teeltproeven op maan- en Marsachtige grond. Ze zouden daarop al tien groentesoorten hebben gekweekt. Kleine probleem: de maan- en Marsgrond bevatten te veel zware metalen. Daar komen nog andere ‘probleempjes’ bij zoals de water- en kooldioxidevoorziening. Lees verder

Er schijnt zout water op Mars te zijn (ontdekt)

Water op Mars

De donkere strepen zouden, vloeibaar, zout water kunnen zijn (afb: NASA)

Ja dat rare planeetje blijft fascineren. We plannen er al reisjes naar toe, maar het is een vrij bar oord. Leven schijnt er niet te zijn, maar water dan toch wel? Mis-schien. Misschien zout water, zo zou uit foto’s van de satelliet Mars Reconnaissance Orbiter zijn gebleken. Vloeibaar, dat ook nog, tenminste in het zomerseizoen op Mars, als het daar maar liefst 20°C wordt. Lees verder

Vierkant ijs

Vierkant ijs

Vierkant ijs, gevormd tussen twee grafeenlagen, ‘gekiekt’ met een transmissie-elektronmicroscoop. De donkere vlekken zijn zuurstofmoleculen, die de plaats van het watermolecuul markeren. Rechtsboven een vergroting (afb: univ.v.Ulm)

Water is een gekke stof. De chemische samenstelling is uiterst simpel: twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Toch heeft water een groot aantal vreemde eigenschappen. Zo is vast water lichter dan vloeibaar water, waar vaste stoffen meestal zwaarder zijn dan hun vloeibare vorm. Met behulp van grafeen hebben onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Ulm (D) vierkant ijs gemaakt. Dat ontbrak er nog aan.
Lees verder