Koekiebeleid (EU)

Koekiebeleid (EU)

Het koekoebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20 februari 2023 en is van toepassing op burgers en permanente inwoners van het Europese Economische gebied en Zwitserland.
1. Inleiding

Op onze stek, https://www.arnoschrauwers.nl/weblog (hierna: “de stek”) wordt gebruikgemaakt van koekies en andere aanverwante technieken.

2. Wat zijn koekies?

Dat is klein bestandje dat met pagina’s van deze stek wordt meegestuurd en door uw webrauzer op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie zorgt voor herkenning bij een vervolgbezoek.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje code dat wordt gebruikt om onze stek goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd de server waarop deze stek staat of op uw apparatuur.

4. Wat is een webbaken?

Een webbaken (ook pixeltag genoemd) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding dat gebruikt wordt om verkeer op een stek in kaart te brengen. Webbakens slaan verschillende gegevens van u op.

5. Koekies

5.1 Technische of functionele koekies

Sommige koekies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de stek goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Dat zou enig gemak voor de bezoeker opleveren. Zo hoeft u niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze stek. Deze koekies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

5.2 Statistische koekies

Daarmee houden we het bezoek en het gedrag aan de stek bij. Let wel, daarmee is niet uw webadres (IP-adres) te achterhalen, wel uit elk land u komt en welke pagina’s u bezoekt. Wij vragen uw toestemming om statistische koekies te plaatsen.
6. Geplaatste cookies
Diversen

Doel wordt onderzocht
Toestemming dienst diversen
7. Toestemming

Wanneer u onze stek voor het eerst bezoekt, tonen wij een venster met korte uitleg over koekkies. Zodra u klikt op ‘Voorkeuren bewaren’ geeft u ons toestemming om de categorieën koekies en instekers te gebruiken die u heeft geselecteerd in het venster en welke zijn omschreven in het koekiebeleid. U kunt via uw webrauzer het plaatsen van koekies uitschakelen. Het kan zijn dat de stek niet meer helemaal goed functioneert.

7.1 Beheer uw koekietoestemming
We hebben een privacysignaal ontvangen van je webrauzer. Om deze reden hebben we je privacyinstellingen op deze stekt ingesteld op strikt noodzakelijk. Indien je volledige functionaliteit wilt genieten kun je overwegen om https://www.arnoschrauwers.nl/weblog uit te sluiten van je privacyinstellingen.

8. Koekies in- / uitschakelen en verwijderen

Via de instellingen van uw webrauzer kunt u koekies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde koekies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw webrauzer zo instelt dat u een bericht ontvangt als er een koekie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw webprogramma.

9. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
Recht op gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen.
Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan dit koekiebeleid. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de autoriteit persoonsgegevens).

10. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

arno schrauwers
werk@arnoschrauwers.nl
Stek: https://www.arnoschrauwers.nl/weblog