Sensoren kunnen ook oog houden op biodiversiteit

meting biodiversiteit via fijnstoffilters

Je krijgt een beeld van de biodiversiteit door analyse oDNA in monsters van fijnstoffilters. Rechts meetstations (blauw) in Europa, VS en Canada met fijnstoffilters (afb: Elizabeth Clare et. al)

Bij het meten van schadelijke componenten in de atmosfeer of van weersomstandigheden zoals neerslag komt als ‘bijvangst’ ook genetisch materiaal van levende organismen in de omgeving mee. Met die ‘bijvangst’ zou je de biodiversiteit in de omgeving in de gaten kunnen houden, stellen onderzoeksters. Lees verder

Microleven in de bodem wordt vaak over het hoofd gezien

Indeling organismen

Wat weten we de microwereld onder onze voeten? Dat die wezenlijk is voor de gezondheid van de aarde, maar geven we ons daar ook rekenschap van?

Het besef dringt heel langzaam tot de mens door dat de gezondheid van de mens afhankelijk is van de rest van de levende (en dode) wereld op aarde. Het belang van een gezonde natuur wordt zo zoetjes aan ook aanvaard als noodzaak, maar daarbij wordt het microscopische leven in de bodem, het bodemmicrobioom, nogal eens over het hoofd gezien, betogen wetenschappers. Ten onrechte, vinden ze, want dat bodemmicrobioom zou een wezenlijk bestanddeel van een gezonde aarde moeten zijn. Lees verder

Gaat ki bepalen wat moorddroons doen?

Skyborgdroon Amerikaanse luchtmacht

Een Skyborgdroon van de Amerikaanse luchtmacht (afb: USAF)

Het ki-systeem van een droon van de Amerikaanse luchtmacht ‘besloot’ niet meer te reageren op de menselijke operator omdat die de droon ervan zou weerhouden zijn doel te bereiken. Kunstmatige intelligentie, in combinatie met zelfbewegende systemen, gaat ons ooit nog een opbreken, zeker als het om moordroons gaat. Het ging hier overigens om een proef van de Amerikaanse luchtmacht, maar zou een ki-systeem dat moeten kunnen doen? Lees verder

Nieuwe klasse antibiotica in de maak (?)

Werking thanatine

De werking van thanatine op de ’transportbrug” tussen buiten- en binnenmembraan van een gramnegatieve bacterie (afb: Zerbe et. al/Science)

De toenemende resistentie van bacteriën voor de bestaande antibiotica is reden voor grote zorg. Het lijkt er op dat onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Zürich een nieuwe klasse van antibiotica op het spoor zijn die andere aangrijpingspunten gebruiken om bacteriën lam te leggen. Ze gingen daarbij uit van de bestaande, natuurlijke peptide (klein eiwit) thanatine. Ze veranderden daarvan de structuur, waardoor de ‘mutanten’ effectiever inwerkten op de stofwisseling van bacteriën. Lees verder

India schrapt periodiek systeem en evolutie uit de schoolboeken

periodiek systeem

Periodiek systeem der elementen

De Indiase raad voor wetenschap en onderwijs (NCERT in Engelse afko) heeft een aantal weten-schappelijke ‘klassiekers’ zoals het periodiek systeem der elementen en de evolutie uit de schoolboeken gehaald. Die raad had dat vorig jaar al aangekondigd om de leerlingen te helpen die vanwege de coronapandemie geen schoollessen meer konden volgen. Slachtoffers van die vreemde daadkracht blijken dus evolutie en ps te zijn. Duizenden onderwijzenden en wetenschappers hebben al geprotesteerd; vooralsnog vergeefs. Lees verder

Ki bedreiging voortbestaan mensheid (?)

Een groep bezorgde onderzoekers en ondernemers op het gebied van kunstmatige intelligentie onder auspiciën van het centrum voor ki-veiligheid, acht de dreiging van ki voor de mensheid in de orde van grootte van pandemieën en een kernoorlog. De verklaring van het centrum zou zijn getekend door meer dan 350 ki-betrokkenen waaronder Sam Altman van Open AI, Demis Hassabis van Google DeepMind en Dario Amodei van Anthropic. Daarnaast zouden ook ki-onderzoekers als Geoffrey Hinton en Yoshua Bengio getekend hebben. Lees verder

Dwarslaesiepatiënt kan weer lopen hersenimplantaat en nieuwe ‘zenuwen’

Lopende dwarslaesiepatiënt

Een collage van de patiënt die een trap op loopt (afb: Grégoire Courtine et. al/EPFL)

Al eerder zouden patiënten met een dwarslaesie hebben kunnen lopen met behulp van een hersenimplantaat en elektroden ter vervanging van beschadigde zenuwbanen. Wat deze lopende dwarslaesiepatiënt zo bijzonder maakt zou liggen aan de digitale ‘brug’ die is toegepast om de functie over te nemen van beschadigde zenuwbanen. Bovendien zou die gezorgd hebben voor het herstel van het beschadigde ruggenmerg, zodat de patiënt ook (met krukken) kan lopen als de apparatuur uit staat. Lees verder

Neuralink krijgt toestemming voor proef met hersenimplantaten

Aapje met hersenimplantaat speelt Pong

Aapje met hersenimplantaat speelt Pong (afb: Neuralink)

Het Amerikaanse bedrijf Neuralink zegt van de overheid toestemming te hebben gekregen voor een proef met hersen-implantaten om een verbinding tussen biologische en digitale intelligentie mogelijk te maken en om digitale apparaten te kunnen aansturen. De daartoe geëigende FDA zelf heeft nog niets naar buiten gebracht. In 2022 is een aanvraag al eens afgewezen vanwege twijfels over de veiligheid van het implantaat.
Lees verder

Kwantumcomputers zijn voorlopig nog nergens goed voor

Er is een hoop gedoe over kwantumcomputers, maar voorlopig zijn ze nog steeds absoluut waardeloos, schrijft Michael Brooks in Nature. De kwantumwereld is niet alleen ‘gek’, maar ook moeilijk te beheersen. Dus als je weer eens een geestdriftig verhaal over die ‘alleskunner’ leest temper dan je eigen geestdrift. Brooks zegt niet dat die er niet komt, maar de kwantumcomputer is iets van de lange adem, een beetje zoals kernfusie: al vijftig jaar een belofte is voor ‘over vijftig’ jaar (als je tenminste aan je tritium kunt komen).

Bron: Nature