Kunstmatig ‘slimme’ Gato is wat breder inzetbaar

Gato, brede ki DeepMindEr wordt nogal hoog opgekeken tegen wat kunstmatige intelligentie (ki) genoemd wordt. Er zitten heel wat duistere en nadelige kanten aan die ‘geweldige’ technologie: die vreet energie, hoe een ki-systeem tot zijn conclusies komt is meestal duister en de ‘intelligentie’ beperkt zich vrijwel altijd tot een zeer nauw terrein (schaken, bijvoorbeeld). Nu schijnt de kunstmatig ‘slimme’ Gato maar liefst zeshonderd taken aan te kunnen en slaat hijzij zelfs deskundigen. Pffff, het mag wat, maar hoeveel energie gebruikt zijhji daarvoor en hoe transparant is ‘m’r. Lees verder

Japan stemt toe afvalwater kernramp in oceaan te lozen

Brandend reactorgebouw Fukusjima

Satellietfoto van reactorgebouw 3 (rechts) en 4 op 16 maart 2011, twee dagen na de ramp (foto: Wiki Commons)

Het was niet zo heel lang geleden ook hier de oplossing voor je afval: gooi het maar in het water. Sindsdien zijn er in sommige landen milieuwetten gekomen die dat kwaad proberen uit te bannen, maar de Japanse overheid wil daar kennelijk niet bij horen. Het radioactieve afvalwater dat sedert de ramp in 2011 op het terrein van de kerncentrales in Fukusjima is opgeslagen  mag van de Japanse overheid in de oceaan geloosd worden. De lozing zou veilig zijn en het milieu nauwelijks belasten, beweert de regering. Lees verder

Perovskiet met ‘vijand’ water leveren veelzijdige materialen op

WaterPerovskieten worden alom geroemd vanwege hun geweldige eigenschappen als materiaal voor zonnecellen, maar deze materialen kampen met nogal wat productieproblemen. Vooral water is een boosdoener die ervoor zorgt dat de perovskietcellen snel aan hun einde komen en dat is geen voordeel voor een ‘duurzame’ toepassing. Nu  blijkt dat water ook een positief effect kan hebben op perovskieten als materiaal voor niet alleen zonnecellen, maar ook voor lichtdiodes, lasers en zelfs halfgeleiders. Lees verder

Sociaal gedrag Syrische hamsters blijkt stuk ingewikkelder dan gedacht

Met behulp van de inmiddels welbekende ‘genschaar’ CRISPR/Cas9 blokkeerden onderzoeksters bij Syrische hamsters (goudhamsters) een neurochemische signaalroute van vasopressine (antidiuretisch hormoon), een stof die van grote invloed op het sociaal gedrag van de hamsters heeft, maar de diertjes gedroegen zich niet zoals de onderzoeksters dachten. Het sociaal gedrag van deze diertjes, die grotere overeenkomsten met mensen hebben dan muisjes, de ‘normale’ proefdieren, blijkt ingewikkelder in elkaar te zitten dan gedacht. Lees verder

Zware landbouwvoertuigen bedreigen voedselvoorziening

Sauropode

Een sauropode (afb: WikiMedia Commons)

Landbouw-voertuigen hebben de neiging steeds zwaarder te worden. Daarmee zouden ze de voedsel-voorziening in Amerika, Europa en Australië in gevaar brengen, stellen onderzoekers uit Zweden en Zwitserland. Die zware voertuigen zorgen voor een verdichting van de bodem en dat zou slecht zijn voor de opbrengst. Met speciale banden is de bovenlaag nog wel los te houden, maar dat geldt niet voor de laag daaronder, aldus zou zijn gebleken uit het onderzoek. Lees verder

Zoogdieren die eieren leggen? Belachelijk idee!

Een vogelbekdier

Een vogelbekdier (afb: WikiMedia Commons)

Ik stel me zo voor dat iemand in de kelders van het zoölogisch museum van de universiteit van Cambridge ietwat per ongeluk stuitte op een stel oude glazen potten met wat monsters Platypus (in dit geval een vogelbekdier) en Echidna (verwijzend naar een vissensoort maar ook naar een mierenegel). Die waren eind negentiende eeuw verzameld door William Caldwell. Die soorten waren verzameld om te bewijzen dat sommige zoogdieren eieren legden, iets dat het wetenschappelijke denken destijd overhoop zou gooien. Lees verder

Een kwantumdeeltje kan echt tegelijkertijd twee paden volgen

Het ILL in Grenoblr

Het lab waar de onderzoekers in Grenoble hun experimenten hebben gedaan (afb: ILL)

Het is natuurlijk weer kwantum-‘flauwekul’, denk je. Als je bij een driesprong aankomt dan moet je kiezen welke kant je op gaat, maar in de kwantum-mechanica kan een deeltje beide routes tegelijkertijd afleggen. Dat schijnt nu ook echt bewezen te zijn door kwantumfysici in, onder meer, Wenen. Lees verder

Extra taak maakt liegen lastiger

Liegen?Liegen kost meer energie (is moeilijker) dan de waarheid te vertellen. Daar schijnen psychologen het over eens te zijn. Als je iemand tijdens een ondervraging nu vraagt een extra taak uit te voeren dan zou dat de leugenaar wel eens de das om kunnen doen, denken onderzoekers geconstateerd te hebben, of althans het het liegen lastiger voor ze maken. Lees verder

Wordt het nog wat met die instabiele kwantumcomputer?

Kwantumprocessor IBM Eagle

De kwantumprocessor van de Eagle van IBM (afb: IBM)

Van de kwantumcomputer wordt veel verwacht, maar dat product uit de wereld van de onzekerheid staat op fragiele pijlers. De grote vraag is of die wankele pijlers de weelde kunnen dragen. Het lijkt er nu op dat een analyse van drie verschillende methodes tot stabilisering zou hebben uitgewezen dat de kwantumcomputers van IBM, Google en aanverwante ontwerpen zich op de rand bevinden van een chaotische ineenstorting. Dat zou betekenen dat we met de kwantumcomputer al gauw tegen grenzen aan lopen. Of daar een oplossing voor is? Het blijft martelen met het superrekentuig. Lees verder

Pitbulls zijn niet per se agressief

Stuurbaarheid honden

De ‘stuurbaarheid’ van honden is nauwelijks afhankelijk van het ‘ras’ (afb: Science)

Vrijwel iedereen (schat ik zo) gaat er van uit dat gedrag en ras van de hond aan elkaar gekoppeld zijn: je hebt hondenrassen die lief zijn voor kinderen en andere die agressief zijn of zelfs levensgevaarlijk. Uit een omvangrijke studie met zo’n 18 000 honden zou zijn gebleken dat dat een broodje-aapverhaal is. Lees verder