Licht maakt chipmateriaal (niet) supergeleidend

Supergeleiding en licht

Links het effect niet erg ver boven het absolute nulpunt (0 K). Rechts het effect met schakelaars (wit) die met picopulsjes laserlicht worden bestraald. Daaronder het effect op de spanning (in verschillende schakelcombinaties) (afb: A. Cavalleri/Nature)

Het schijnt dat je met behulp van (laser)licht materialen supergeleidend kunt maken. Nu hebben onderzoekers van het Max Planckinstituut voor structuur en dynamica (MPSD) in Hamburg aangetoond dat dat ook werkt op een geïntegreerd circuit. Dat opent mogelijkheden om elektronica en optica te combineren en (dus?) voor nieuwe toepassingen. Ze toonden ook aan dat de reactie van K₃C₆₀ niet rechtevenredig is, maar afhangt van de toegepaste stroom. Lees verder

Licht maakt stroomgeleider isolerend (?)

Lab

Lab van Fausti (afb: univ. v. Triëst)

Onderzoekers uit Duitsland, Slovenië en Italië hebben aangetoond dat een stroomgeleidend materiaal, tantaalsulfide, onder invloed van licht zich ontpopt als isolator. Dat proces is omkeerbaar. Dat biedt mogelijkheden op tal van terreinen zoals energieopslag en kwantumrekenen, stelt het persbericht. Lees verder

Supergeleiderdeskundige Rangas Dias in zwaar weer

Ranga Dias

Ranga Dias (afb: universiteit van Rochester)

Ranga Dias heeft vrij recent in een paar artikelen gemeld dat hij met collega’s materialen heeft gevonden die bij kamertemperatuur supergeleidend zijn. Nou waren dat niet heel praktische vindingen aangezien de hoeveelheden minimaal waren en de druk nogal hoog moest zijn. Die artikelen oogstten een hoop kritiek en het imago van de onderzoeker raakte nogal besmeurd. Nu lijkt het befaamde Physical Review Letters een artikel mede van Dias te hebben teruggetrokken. Dat ging niet over supergeleiding, maar die terugtrekking is allesbehalve goed voor zijn toch al ondermijnde reputatie. Lees verder

Nu een praktisch bruikbare supergeleider bij kamertemperatuur gevonden (?) Nee, zo lijkt

Meissnereffect van LK-99

Beeld uit het filmpje van de onderzoekers die het Meissnereffect bij LK-99 zou aantonen. Waarom komt die dan niet los van magneet? (afb: Hyun-Tak Kim)

Al verschillende malen hebben Ranga Dias en collega’s aangekondigd een supergeleider bij kamertemperatuur te hebben gevonden, maar als dat al zo is dan is die erg onpraktisch. Om supergeleiding te bereiken had je onpraktische hoge drukken nodig. Nu stellen Koreaanse onderzoekers in nog niet beoordeelde artikelen kamertemperatuursupergeleiding te hebben bereikt bij atmosferische omstandigheden met LK-99 (veranderd loodapatiet), maar de supergeleidingswereld blijft wantrouwig of dat ook werkelijk zo is. Verschillende pogingen om de resultaten reproduceren zijn tot nu toe gestrand. Een groep vond wel supergeleiding, maar zo’n 170°C. In Nature lijkt definitief het kruis over de kamertemperatuursupergeleider gemaakt. LK-99 is geen supergeleider die wel tot 127°C supergeleidend zou zijn.

Lees verder

Terugtrekking artikelen blijft Ranga Dias achtervolgen

Het wordt een beetje een vervolgverhaal. Ranga Dias is op zoek, zoals velen van zijn collega’s, naar supergeleiders die werken bij kamertemperatuur, maar zijn succesverhaal  (hij zou het voor elkaar hebben) wordt regelmatig verstoord door kritiek van collega’s en teruggetrokken artikelen. Nu trekt het gerenomeerde blad Physical Review Letters een artikel van Dias (en collega’s) uit 2021 terug over de overgang van mangaansulfide (MnS2) van isolator naar geleider. Er zou zijn geknoeid met de gegevens, niet door Dias, overigens, maar door co-auteur Ashkan Salamat van de universiteit van Nevada. Dias gelooft echter in zijn co-auteur.

De New York Times meldt dat van Dias door Nature is teruggetrokken. Het oorspronkelijke artikel werd in maart gepubliceerd. Dias en collega’s zouden een supergeleider bij kamertemperatuur hebben gevonden/-synthetiseerd. Overigens geeft hij niet op en stelt hij dat artikel aan te gaan bieden aan een tijdschrift met ‘onafhankelijker redactie’ dan Nature, liet een woordvoerder van Dias weten.

Bron: Nature

Is supergeleiding boven 0°C toch geen fabeltje?

Lu-N-H-supergeleiding bij kamertemperatuur

Supergeleiding van met stikstof (N) gedoteerde lutetiumhydride (LuH)  bij bijnakamertemperatuur lijkt bewezen (afb: arxiv.org-artikel)

Het heeft even geduurd met het lijkt er op dat de bewering van Ranga Dias en collega’s supergeleiding bij kamertemperatuur te hebben gevonden niet helemaal uit de lucht gegrepen is. Onderzoekers van de universiteit van Illinois (VS) stellen een kritische temperatuur te hebben waargenomen (pdf-bestand) bij met stikstof verrijkt lutetiumhydride (Lu-N-H) in de buurt van bijnakamertemperatuur (3°C oftewel 276 K) bij een druk van 25 000 bar. Lees verder

Nieuw gecreëerde quasideeltjes basis voor kwantumcomputer van de toekomst (?)

H2-processor

De H2-processor waarmee de Quantinuumonderzoekers hun niet-abelse anyonen mee creëerden en manipuleerden (afb: quantinuum.com)

Niet-abelse anyonen, een soort tweedimensionale quasideeltjes, zouden een stabiele toplogische kwantumcomputer mogelijk maken, las ik in Quanta Magazine. Bijzonderder nog: ze zouden een geheugen hebben.  De crux van het verhaal ontging me. Nu lees in in Futura-Sciences hetzelfde verhaal met de aantekening dat het om het rekentuig van de toekomst gaat. Dat mag ikjij toch niet missen? Lees verder

Weer een nieuw record voor een zeer onpraktische supergeleider

Ranga Dias

Ranga Dias (afb: universiteit van Rochester)

Ranga Dias weet kennelijk van geen ophouden als het gaat om supergeleiders die supergeleidend zijn bij kamertemperatuur. Nadat eerdere pogingen op losse schroeven kwamen te staan doet hij nu weer een poging en krijgt daarvoor (weer) een podium in Nature. Nu gaat het om een hogedrukmengsel lutetium, waterstof en een tikje stikstof die onder grote druk 10 000 maal de atmosferische druk. Lutetium is een zeldzame zeldzame aarde.  De bereikte maximale temperatuur zou 21°C zijn. In zijn Nature-artikel hebben de onderzoekers het over bijna huiskamerdrukken (als die zich op de bodem van een diepe oceaan zou bevinden). Lees verder

Supergeleiding was eigenlijk van begin af aan geen geheim

Hogetemperatuursupergeleiders

In de jaren ’80 maakte de kritische temperatuur waar beneden supergeleiding heerst een ‘sprong’

Een 36 jaar oude theorie over hoe supergeleiding bij wat wat hoogdravend hogetemperatuu-rsupergeleiders worden genoemd werkt blijkt het aan het rechte eind gehad te hebben, maar nog steeds is allesbehalve duidelijk waar die sterke supergeleiding vandaan komt in cupraatkristallen. Het verschijnsel laat niet meteen al zijn geheimen oplossen. Lees verder

Supergeleiding bij kamertemperatuur niet bewezen

Ranga Dias, supergeleiding

Ranga Dias (afb: Adam Fenster / univ. van Rochester)

In 2020 meldden onderzoekers dat ze, onder zeer extreme omstandigheden, een stof supergeleidend hadden gemaakt bij kamertemperatuur. Dat artikel in Nature is nu teruggetrokken door de redactie. Aan dat resultaat werd door medeonderzoekers al langer getwijfeld, maar nieuw onderzoek gaf de doorslag voor de redactie voor terugtrekking. Lees verder