Hommels schijnen geen last te hebben van bestrijdingsmiddelen

Hommels op een kunstbloem

Twee hommels op een kunstbloem (afb: Antonia Schumann et. al)

Hommels blijken weinig last te hebben van insecticiden en fungiciden, ook niet in combinaties, zo zou uit onderzoek van de Julius-Maxiliansuniversiteit van Würzburg en die van Bayreuth zijn gebleken. Lees verder

Glyfosaat voor bananenplantages verslechtert biodiversiteit bodem

Glyfosaat bevordert verdwijnen inheemse soorten

Glysfosaat verarmt niet alleen de bodembiodiversiteit, aar zorgt ook voor verdringing van imheemse soorten (in dit geval mieren en spinnen) (afb: Meryem El Jaouhari et. al/

Een bananenplantage is misschien niet het beste voorbeeld van een biodivers ecosysteem, maar je moet toch ergens beginnen. Bij het bestuderen van effecten van bestrijdingsmiddelen worden zelden de effecten op grootschalige systemen en over langere periodes bekeken. Onderzoekersters rond Meryem el Jaouhari van de universiteit van Montpellier en collega’s hebben het effect van het populaire maar ook erg omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat op de biodiversiteit in de bodem van bananenplantages bekeken en zagen dat de onkruidbestrijder de diversiteit van het bodemleven aantast, maar ook zorgt voor verdwijnen van inheemse soorten en de opkomst van exoten. Lees verder

Weren pesticiden een eerste haalbare stap naar ‘groene’ landbouw

BestrijdingsmiddelenNiet alle boeren (en ook niet de EU) zijn ervan doordrongen dat de landbouw dringend moet ‘vergroenen’. Dat die stap niet simpel is zal niemand beweren, maar die is absoluut noodzakelijk. Nu denken onderzoekers boeren een ‘opstapje’ te kunnen bieden naar duurzamer landbouw door een ‘derde weg’: het mijden van synthetische bestrijdingsmiddelen.
Lees verder

Rode netten werken het beste tegen uientripsen

Tabakstrips

Tabakstrips (Thrips tabaci)  (afb: WikiMedia Commons)

Volgens een nieuwe studie zijn rode netten beter in het weghouden van veel voorkomende insectenplagen in de landbouw dan typische zwarte of witte netten. Onderzoekers experimenteerden met het effect van rode, witte, zwarte en combinatiekleurige netten om uientrips ervan te weerhouden Kujo-prei te eten, ook wel Welsh-uien genoemd. Met rode netten kon het pesticideverbruik in vergelijking met een onbeschermde akkers met een kwart tot de helft worden verminderd, stelden de Japanse onderzoekers. Lees verder

Stadstuinbouw zou zes keer slechter zijn voor klimaat dan ‘ouderwetse’ land- en tuinbouw

Stadstuinbouw in New York

Stadstuinbouw in New York (afb: univ. van Michigan/Nevin Cohen)

Groenten en fruit telen in de stad zou gemiddeld een zes keer grotere koolstofvoetafdruk hebben dan de conventionele landbouw, stellen onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Michigan. Ze kwamen tot die conclusie na bestudering van 73 stadstuinbouwprojecten in de VS en Europa. Lees verder

Glyfosaat lijkt steeds minder goed te werken

Glyfosaat-Monsanto Roundup

Monsanto was de eerste glyfosaatproducent met zijn Roundup (afb: Monsanto)

Het verdachte onkruidbestrij-dingsmiddel glyfosaat dat onlangs er in de EU weer tien jaar  extra heeft gekregen, blijkt in de loop der jaren steeds minder goed te werken, zo moesten onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Illinois constateren op basis van gegevens in de VS. Steeds meer ‘onkruid’ blijkt minder of niet gevoelig voor deze ‘gouden oplossing’. Lees verder

EP tegen rigoureuze vermindering bestrijdingsmiddelen in EU

Een voorstel van de Europese Commissie om plantbeschermingsmiddelen sterk terug te dringen is door het Europese Parlement (EP) afgeschoten. Daarmee lijkt het voorstel van de baan, aangezien het EP met een krappe meerderheid verdere onderhandelingen afwees. In dat voorstel moest het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot 2030 worden gehalveerd. Lees verder

Europese Commissie geeft omstreden glyfosaat nog tien jaar

Glyfosaat-Monsanto Roundup

Monsanto was de eerste met zijn Roundup (OpRuimen)

De Europese Commissie heeft de vergunning van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat met tien jaar verlengd. De ministers van de EU-staten konden niet tot overstemming komen over voortgaand gebruik van een bestrijdingsmiddel dat zwaar onder verdenking staat van gezondheidseffecten op mens en dier. Lees verder

‘Bijvriendelijk’ bestrijdingsmiddel beïnvloedt paargedrag wilde bijen

Tronkbij

Tronkbij (Heriades truncorum) (afb: WikiMedia Commons)

Twee onderzoekers van van de universiteit van Ulm (D) moesten constateren dat het zogenaamd ‘bijvriendelijke’ bestrijdingsmiddel flupyradifuron negatieve invloed heeft op het paargedrag van wilde bijen. De stof beïnvloedde zowel de communicatie tussen de bijen als het paargedrag zelf. Lees verder

Franse senatoren hebben nogal wat rare stoffen in hun haren

Vergaderzaal Franse senaat

De halve cirkel waar de Franse senatoren vergaderen (afb: WikiMedia Commons)

Kwik, bestrijdings-middelen, weekmakers en ook zeldzame aarden, je kunt allerlei stoffen aantreffen in de haren van Franse senatoren (m/v). Zo’n 26 socialistische (??) senatoren hadden plukjes haar ter onderzoek meegegeven aan onderzoekers van toxSeek, dat haarmonsters zegt te kunnen analyseren op 49 metalen en 1800 organische stoffen. Lees verder