‘Vies doen’ maakt chemische processen effectiever

De mondiale chemische industrie is een belangrijke verbruiker van fossiele brandstoffen en levert daardoor een grote bijdrage aan de klimaatverandering; Onderzoek van de Curtin-universiteit zou hebben uitgewezen dat die bedrijfstak wat minder milieu- en klimaatverstorend kan worden door de boel te verontreinigen. Lees verder

Europese rivieren (on)behoorlijk smerig

De rivieren in Europa zijn vuil

De bemonsterde rivieren en beken en de aantallen gevonden  verbindingen (afb: Saskia Finckh et. al/Environment International)

Onderzoekers van het Helmholtzinstituut UFZ in Duitsland hebben 450 monsters genomen van 22 Europese rivieren en beken. Na analyse bleek dat die soms hoge concentraties aan stoffen bevatten die daar niet horen, tot in een monster met wel 241 chemische verbindingen van de 610 onderzochte stoffen. Dat zou vooral voor ongewervelde dieren een probleem kunnen zijn, stellen ze. De kennis over de schadelijkheid van die stoffen, vooral in combinatie, laat veel te wensen over.
Lees verder

Zoetwatercyclus steeds instabieler. Gaat drinkwater op de bon?

Veranderingen zoetwaterkringloop tov voorindustriële periode

Veranderingen zoetwaterkringloop tov voorindustriële periode (afb: Vili Virkki et. al/Nature Water)

We gaan hier in het rijke deel van de wereld er maar van uit dat er steeds schoon drinkwater uit de kraan loopt als we die open draaien, maar in veel landen is de beschikbaarheid van schoon drinkwater niet vanzelfsprekend en door droogtes komt die vanzelfsprekendheid ook in Europa steeds vaker onder druk. Volgens onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Aalto (Fin) is de zoetwaterkringloop in de wereld steeds verder verwijderd van de, stabiele, situatie in het voorindustriële tijdperk. Lees verder

Leg ki aan (energie)banden

Sam Altman

Sam Altman van OpenAI:…nog meer… (afb: WikiMedia Commons)

Het lijkt tegenwoordig wel of de duvel en zijn ouwemoer kunstmatige intelligentie gebruikt. Al vaker is gesteld dat ki gigantische hoeveelheden energie maar ook water gebruikt in het leerproces. John Naughton stelt in het Britse dagblad the Guardian dat daar snel paal perk aan gesteld moet worden om problemen met de energie- en drinkwatervoorziening te voorkomen.
Lees verder

Ondergrondse zoetwatervoorraden verminderen razendsnel

Zoetwatervoorraden

Ondergrondse zoetwatervoorraden in onder meer grondwater dalen wereldwijd razendsnel (rood  is een daling van meer dan 0,5 m per jaar) (afb: Scott Jasechko et. al/UCSB)

De grondwater-spiegels dalen over de hele wereld snel en ook ondergrondse zoetwater-voorkomens raken uitgeput. Dat constateerden onderzoekers na bestudering van de gegevens van zo’n 170 000 waterputten en zo’n 1700 zoetwater-voorkomens. Die situatie lijkt de laatste veertig jaar in een hogere versnelling te zijn geraakt. Toch denken de onderzoekers dat deze zorgelijke ontwikkeling kan worden gekeerd. Lees verder

Meer tweehands- en huurkleding is goed voor klimaat en milieu

Kamila Krych

Kamila Krych (afb: NTNU.no)

Als de Noren 74% van hun kleding tweedehands zouden kopen of zouden huren dan zou de broeikasuitstoot voor kleding met 57% afnemen, het water- en energiegebruik voor de productie daarvan dalen met, achtereenvolgens, 62%  en 47%, stellen onderzoeksters  van de Noorse universiteit voor wetenschap en technologie (NTNU) onder aanvoering van Kamila Krych. Nu is dat aandeel nog maar 5% in Noorwegen. Lees verder

Een bitcointransactie kost een zwembad aan water

Bitcoins delven

Computers van een bedrijf dat zich toelegt op bitcoins delven. Dat is niet alleen energie- maar ook waterverspillend (afb: phys.org)

Het blokketensysteem dat is bedacht om de transacties in cryptomunten te beveiligen kost niet alleen veel energie, maar ook veel water. Al dat rekenwerk wordt door computers verricht en die kunnen niet zonder koeling. Onlangs stond in dit blog nog een artikel over het waanzinnige waterverbruik van datacentra. De wereld van de cryptomunten doet daar niet voor onder en, zeer waarschijnlijk, het groeiende gebruik van kunstmatige intelligentie ook niet. Lees verder

Datacentra slurpen niet alleen veel energie maar ook veel water

Waterwagen

De waterwagen ergens in Peru (afb: SuSanA Secretariat. (CC BY 2.0 DEED))

Digitale activiteiten vergen niet alleen een hoop energie, maar ook veel (koel)water. Door de groeiende populariteit van kunstmatige intelligentie groeit dat probleem alleen maar en zou zelfs kunnen leiden tot drinkwater-tekorten in een periode van klimaatverandering waarin de drinkwatervoorziening toch al onder steeds zwaardere druk komt te staan. Nu al hebben zo’n tweemiljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater in huis. “We moeten zorgen dat de milieukosten van ki rechtvaardig verdeeld wordt over de wereld”, zegt Mohammad Atiqul Islam van de universiteit van Texas en medeopsteller van het rapport over het waterverbruik van datacentra door SciDev.Net. Lees verder

Licht kan water efficiënter verdampen dan warmte

Ontziltingsinstallatie

Een ontziltingsinstallatie (afb: WikiMedia Commons)

Onder bepaalde omstandigheden zou licht water verdampen zonder dat daar extra warmte aan te pas komt. Op zich lijkt mij (=leek as) dat niet zo verwonderlijk, want licht is een vorm van energie, maar ik (=as) geef toe dat het vreemd klinkt. Lees verder

Bodemverontreiniging in een hete klap verdwenen (?)

elektrothermische bodemreiniging

Het idee van het systeem (l) en de processen die er plaatsvinden (r) (afb: James Tour et. al/Nature)

Onderzoekers van, onder meer, de Riceuniversiteit in de VS hebben een elektrothermische methode ontwikkeld om in een klap van de bodemverontreiniging af te komen. Die wordt daarbij wel tot zo’n 3000°C verwarmd. Toch zou volgens de onderzoekers die warmtemethode de vruchtbaarheid van de grond niet aantasten. Integendeel. Lees verder