Ondergrondse zoetwatervoorraden verminderen razendsnel

Zoetwatervoorraden

Ondergrondse zoetwatervoorraden in onder meer grondwater dalen wereldwijd razendsnel (rood  is een daling van meer dan 0,5 m per jaar) (afb: Scott Jasechko et. al/UCSB)

De grondwater-spiegels dalen over de hele wereld snel en ook ondergrondse zoetwater-voorkomens raken uitgeput. Dat constateerden onderzoekers na bestudering van de gegevens van zo’n 170 000 waterputten en zo’n 1700 zoetwater-voorkomens. Die situatie lijkt de laatste veertig jaar in een hogere versnelling te zijn geraakt. Toch denken de onderzoekers dat deze zorgelijke ontwikkeling kan worden gekeerd. Lees verder

WMO: in 2022 leed 40% onderzochte gebieden aan droogte

WMO Waterrapport 2022

Omslag WMO Waterrapport

De wereldmetereologische organisatie (WM) heeft net het tweede rapport geproduceerd over de toestand van de watervoorraden in 2022. Gemiddeld leden meer gebieden onder extreme droogtes dan de voorgaande dertig jaar. “Zo’n 40% van de onderzochte gebieden heeft sterk onder droogtes te lijden”, zegt Robert Reinecke van de Johannes Gutenberguniversiteit. Veel rivieren hebben last van watertekorten of vallen zelfs droog, bodems drogen uit en grondwaterspiegels dalen.
Lees verder

Oppompen grondwater heeft draaiing aarde veranderd

Poolbeweging

De waargenomen poolbeweging (rood) en de berekende zonder (stippelblauw) en met grondwater (blauw) (afb: Seo at.al/ Nat. univers. Seoel)

De mens heeft zoveel grondwater opgepompt dat dat duidelijke invloed heeft gehad op de draaiing van de aarde. Die verplaatsing van massa en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging dat de draaias tussen 1993 en 2010 zo’n 80 cm is gekanteld, stellen onderzoekers na nieuw onderzoek. Lees verder

Micro-organismen onder de grond zijn reuzeactief

Grondwatermonsters

Het verzamelen van grondwatermonsters (afb: univ. van Jena)

99% van het zoete water op aarde is grondwater. Het blijkt dat die ondergrondse micro-organismen in dat grondwater hyperactief zijn ondanks het ontbreken van zonlicht. Ze moeten hun energie noodgedwongen halen uit zwavel of plantenresten. Toch is hun productie, het vastleggen van koolstof in organische verbindingen, per cel net zo hoog als die van plankton dat volop van de energierijke zon kan profiteren. Tezamen binden die grondwaterorganismen ten minste zo’n 110 miljoen ton koolstof, maar dat zou zo maar zelfs 260 miljoen ton kunnen zijn. Dat is maar 0,25% van de mondiale koolstofvastlegging door organismen en planten, maar dat is aanzienlijk meer dan vermoed. Lees verder