Sensoren kunnen ook oog houden op biodiversiteit

meting biodiversiteit via fijnstoffilters

Je krijgt een beeld van de biodiversiteit door analyse oDNA in monsters van fijnstoffilters. Rechts meetstations (blauw) in Europa, VS en Canada met fijnstoffilters (afb: Elizabeth Clare et. al)

Bij het meten van schadelijke componenten in de atmosfeer of van weersomstandigheden zoals neerslag komt als ‘bijvangst’ ook genetisch materiaal van levende organismen in de omgeving mee. Met die ‘bijvangst’ zou je de biodiversiteit in de omgeving in de gaten kunnen houden, stellen onderzoeksters. Lees verder

Steeds minder vlinders in de EU

Graslandvlinders

Graslandvlinders in de EU (afb: eBMS)

De laatste jaren wordt geconstateerd dat er steeds minder insecten zijn en vlinders blijken daar geen uitzondering op te zijn. De aantallen vlinders in Europese graslanden gaan steeds verder achteruit. De EU heeft plannen om die achteruitgaan tegen te gaan en heeft een nieuwe natuurherstelwet in voorbereiding. Is dit dan een van die wetten die de nogal wispelturige president Macron in ‘de wacht’ wil zetten?. Lees verder

Laatste oerbossen Europa verdwijnen ondanks beschermde status

Oerbos Białowieza

Oerbos in Białowieza (Polen) (afb: WikiMedia Commons)

Europeanen wijzen vaak met het vingertje naar de mensen in Afrika, Indonesië of Zuid-Amerika als het gaat om boskap, maar in Europa zelf verdwijnen de laatste oerbossen nagenoeg ongeremd, hoewel die volgens de EU beschermd zouden moeten worden. Onderzoekers luiden de noodklok. Lees verder

Bepaald zeeleven houdt huis in het ‘zevende continent’

Dieren die levende op/in het zevende continent

De (week)dieren die zich ophouden in Kunststoffia: a)(a) een
velella sp. (b) een blauw porpitakwal
(c) een Portugees oorlogsschip (Physalia) (d) paarse
janthina-slak (e) een blauwe zeeslak (Glaucus ) (afb: Denis Riek)

Volgens mijn Bosatlas heeft de aarde zes continenten, maar er is inmiddels een zevende bijgekomen: Kunststoffia, de massa van kunststofafval die zich heeft opgehoopt ergens tussen Hawaii en Californië, zo groot als Frankrijk. Veel mensen zien die vervuiling is als grote schandvlek, maar sommige dieren doen er hun voordeel. Dat zagen onderzoekers van de universiteit van Georgetown al in 2019. Vorig jaar meldden ze dat de dieren die er zich thuis voelen zich vooral ophouden temidden van de polymere troep van mensen. Dat kan een probleem worden bij het opruimen. Lees verder

Menselijke activiteiten verantwoordelijk voor verdwijning insecten

St Jansvlinder

St Jansvlinder (afb: WikiMedia Commons)

Al tijden wordt er geconcludeerd dat er steeds minder insecten zijn, maar ook het aantal insectensoorten neemt af. Dat is volgens onderzoekers Florian Menzel van de Johannes Gutenberguniversiteit in Mainz (D) een gevolg van intensievere landbenutting door landbouw en bebouwing en door de klimaatverandering, kortom door de gevolgen van menselijke activiteiten. Ook de verbreiding van invasieve diersoorten door toedoen van de Homo sapiens speelt daarbij een rol. Lees verder

Rookdeeltjes natuurbranden tasten ozonlaag aan

Gat in de ozonlaag sep 2000

Gat in de ozonlaag in september 2000 (afb: WikiMedia Commons)

Drijfgassen waren verantwoordelijk voor het gat in de onzonlaag boven de Zuidpool, maar het blijkt dat ook rookdeeltjes van natuurbranden in, vooral, Australië de meehelpen bij de aantasting van de ozonlaag. Die waren verantwoordelijk voor een vergroting met 10% in 2020, stellen onderzoeksters van, onder meer, het MIT in Cambridge (VS). Lees verder

Deel wereldzeeën beschermd, maar geen zeemijnverbod

Doejong

De Indische zeekoe (doejong) is met uitsterven bedreigd (afb: WikiMedia Commons)

Allerwegen wordt de overeenkomst die in VN-verband is bereikt om vanaf 2030 (waarom niet meteen?) 30% van de wereldzeeën te beschermen met grote geestdrift ontvangen. Daar moest wel tien jaar over gesoebat worden. De vraag is hoe ‘behulpzaam’ die overeenkomst is voor de bescherming van de door de mens bedreigde waternatuur.
Lees verder

Vogels krijgen nieuwe ziekte: plasticose

Plasticose: beschadiging spijsverteringkanaal vogels

De schade door kunstofdeeltjes aan de voormaag van Australische grote pijlstormvogels (afb: Jennifer Lavers et. al/Natuurhistorisch Museum Londen)

Onderzoeksters van het Natuurhistorisch museum in Londen hebben ontdekt dat de vogels door het binnenkrijgen van kunststofdeeltjes een niet eerder waargenomen ziekte kunnen krijgen, die ze plasticose hebben gedoopt. Die kunststofdeeltjes zouden het spijsverterings-kanaal bij de Australische grote pijlstormvogel beschadigen, waardoor daar bindweefsel ontstaat (fibrose). De onderzoekers vermoeden dat die schade ook ontstaat bij andere zeevogels. Lees verder

De mens blijkt een ‘gewichtig’ zoogdier

Ron Milo

Ron Milo (afb: Weizmanninstituut)

Je moet toch wat en dus hebben onderzoekers maar eens uitgerekend welk in het wild levend zoogdier de meeste ‘massa’ heeft (niet in aantallen maar in gewicht). Trots vertellen de onderzoekers dat ze, zoals heden ten dage gebruikelijk is, daarbij kunstmatige ‘intelligentie’ hebben gebruikt. Alle wilde landzoogdieren kwamen bij elkaar opgeteld uit op 22 miljoen ton, zeezoogdieren op 40 miljoen. Bovenaan stonden de herten, maar hun massa valt in het niet bij die van het zoogdier dat de hele wereld op zijn kop gezet heeft: de mens. Die was goed voor 390 miljoen ton. Tel je daar al het vee, muizen en ratten bij op dan kom je uit op ruim eenmiljard ton! Lees verder