Herbebossing Afrika zou bedreiging voor graslanden zijn

GraslandenHerbebossing is een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering, maar niet koste wat kost, vinden onderzoeksters. Ze analyseerden herbebossings-projecten in Afrika, zoals AFR100, en constateerden dat die bosprojecten ook werden uitgevoerd in graslanden, waarmee de natuur die daarmee verbonden is wordt bedreigd. Het zou gaan om een gebied zo groot als Frankrijk (550 500 km2). Lees verder

Hoe een vreemd miertje het leeuwen lastig maakt zebra’s te vangen

Leeuwinnen op jacht

Hoe onooglijke miertjes leeuwen kunnen dwarszitten (afb: univ. van Florida)

Dat een ecosysteem een heel ingewikkeld systeem is, waarbij een relatief kleine verandering grote gevolgen kan hebben bewijst maar weer eens het geval waarbij een kleine binnendringer, een miertje, het leeuwen moeilijk heeft gemaakt om hun favoriete prooi, de zebra, te verschalken, terwijl olifanten er een nieuwe voedselbron bij kregen. Lees verder

De mens doodt elk jaar zo’n 80 miljoen haaien

Walvishaai

Een walvishaai. Overbevissing is de laatste 100 jaar voor ten koste van de grotere vissen gegaan (afb: WIkiMedia Commons)

Dat de mens een tamelijk verspillende en destructieve diersoort is moet (je) zo langzamerhand welbekend zijn. Haaien zijn gevaarlijke beesten, vinden wij mensen, maar het omgekeerde is waar, zullen de haaien zeggen: mensen zijn extreem gevaarlijk voor haaien. Onderzoekers schatten dat er tussen 2012 en 2019 zo’n 76 tot 80 miljoen haaien per jaar door mensen gedood worden. Daarbij wordt voor de bedreigde haaisoorten geen uitzondering gemaakt. Het aantal door visserij gedode haaien schijnt zelfs te stijgen. Lees verder

De meest voorkomende insecten gaan het hardst achteruit

InsectenAl veel langer is duidelijk dat het aantal insecten hard achteruit gaat, maar uit een overzichtonderzoek van 106 studies hebben wetenschappers rond Roel van Klink van het Duitse instituut voor biodiversiteit in Leipzig de conclusie moeten trekken dat voorheen veel voorkomende insecten het hardst achteruit zijn gegaan. Dat werd niet of minder geconstateerd voor weinig voorkomende insecten. Lees verder

Mens verantwoordelijk voor uitsterven 12% van de vogelsoorten

Uitsterven vogels door menselijk toedoen

De mens heeft in 120 000 het uitsterven van zo’n 1400 vogelsoorten veroorzaakt (afb: Rob Cooke et.al/Nature)

Je zou denken dat vogels redelijk goed geëquipeerd zijn om de dodelijke activiteiten van de mens te ontwijken, maar volgens onderzoekers zouden de laatste 120 000 jaar (sedert het laat pleistoceen

) zo’n 1300 tot 1500 vogelsoorten zijn uitgestorven door toedoen van de mens, waarvan 55% onopgemerkt zou zijn gebeurd, twee keer meer dan tot nu toe aangenomen. Lees verder

Apen herkennen elkaar van de foto, soms jaren later

Proefopstelling herkenning mede-apen

De proefopstelling die Laura Lewis en haar medeonderzoeksters gebruikten (afb: Laura S. Lewis)

Het lijkt er op dat chimpansees en bonobo’s die elkaar hebben leren kennen elkaar jaren later weer (van een foto) herkennen, ontdekten onderzoeksters rond Laura S. Lewis van de universiteit van Californië in Berkeley , zelfs na 26 jaar nog. Dat is een vaardigheid die complexe samenlevingen mogelijk maakt. Lees verder

Glyfosaat lijkt steeds minder goed te werken

Glyfosaat-Monsanto Roundup

Monsanto was de eerste glyfosaatproducent met zijn Roundup (afb: Monsanto)

Het verdachte onkruidbestrij-dingsmiddel glyfosaat dat onlangs er in de EU weer tien jaar  extra heeft gekregen, blijkt in de loop der jaren steeds minder goed te werken, zo moesten onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Illinois constateren op basis van gegevens in de VS. Steeds meer ‘onkruid’ blijkt minder of niet gevoelig voor deze ‘gouden oplossing’. Lees verder

Een prik met schimmel om een akker te helen

Maïsveld behandeld met mycorrhizaschimmel

Maïsveld behandeld met mycorrhizaschimmel (afb: Univ. van Zürich)

In bodems van landbouwgrond huizen vele ziekteverwekkers. Daardoor dalen de opbrengsten. Nu lijkt het er op dat onderzoekers uit Zwitserland een onverdachte oplossing hebben gevonden: ent de akker in met een schimmel (een mycorrhizasoort). Geen extra (kunst)mest of bestrijdingsmiddelen maar een schimmel moet de akker helen. Daarmee zou de opbrengst van de (voorheen) zieke akker tot zo’n 40% toenemen, stellen de onderzoekers. Soms werkte de ‘prik’ echter helemaal niet of negatief. Dan blijkt die gezond te zijn. Lees verder

Gat in de onzonlaag gaat maar niet weg

gat ozonlaag september 2021

Het gat op 15 september 2021 (afb: Copernicus)

Jarenlang konden we horen dat de mens tijdige en succesvol het gat in de ozonlaag had gedicht door het verbod van bepaalde drijfgassen (cfk’s), maar de laatste jaren leek het minder goed te gaan met dat ‘gat’. Onderzoeksters denken dat de gehalogeneerde drijfgassen niet de oorzaak zijn voor dat ‘gat’ boven de Zuidpool. Lees verder

Europese Commissie geeft omstreden glyfosaat nog tien jaar

Glyfosaat-Monsanto Roundup

Monsanto was de eerste met zijn Roundup (OpRuimen)

De Europese Commissie heeft de vergunning van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat met tien jaar verlengd. De ministers van de EU-staten konden niet tot overstemming komen over voortgaand gebruik van een bestrijdingsmiddel dat zwaar onder verdenking staat van gezondheidseffecten op mens en dier. Lees verder