“We moeten af van de industriële landbouw. Diversificatie loont”

Gediversificeerd aardbeienveld in Californie

Aardbeienveld in Californië met strook wilde bloemen (afb: Claire Kremen, univ. Brits Columbia)

Een gemengd bedrijf was in de agrarische sector eigenlijk een bewijs van onvermogen, lager kon je niet zakken. Als boer mikte je, mede aangemoedigd door overheid en boerenleenbanken, op groot en gespecialiseerd. Onderzoekers in, onder veel meer, Duitsland en Denemarken denken dat het gemengde agrarische bedrijf te toekomst heeft met meer aandacht voor de natuur. Volgens hen levert dat winst op voor zowel mensen als omgeving en klimaat.
Lees verder

Zijn verven op waterbasis gezonder? Mmmmm

Zijn verven op waterbasis gezonder?

Ook aan verven op waterbasis worden allerlei organische stoffen toegevoegd, ook VOS (afb: Ying Xu et. al/ACS)

Als je denkt dat verven op waterbasis minder schadelijk zijn voor milieu en gezondheid dan verven met organische oplosmiddelen dan kun je wel eens bedrogen uit komen, zo moesten onderzoekers constateren. Ze analyseerden 40 verven op waterbasis die tot de 70 meest verkochte soorten hoorden en vonden daar vaak semivluchtige organische verbindingen in en andere, organische, stoffen om structuur en houdbaarheid te vergroten.
Lees verder

De EU subsidieert vooral de productie van vlees en dierlijke producten

Koeien in EngelandBoeren in Europa zijn kwaad, maar er is geen beroepsgroep die in de EU zoveel subsidie heeft gekregen (en nog krijgt) als de boeren. Nu blijkt uit onderzoek dat die subsidies voor 82% zijn gegaan naar de voor milieu- en klimaatproblemen veroorzakende productie van vlees en andere dierproducten. Nog geen 20% ging naar akkerbouw. Daarmee is de EU en haar voorgangers medeschuldig aan de huidige deplorabele stand van de landbouw in milieu- en klimaatperspectief. Lees verder

In overgrote deel van de wereld is de lucht vervuild

Fijnstof van deeltjes kleiner dan 2,5 µm (1 µm is eenduizendste mm)  is slecht voor de gezondheid. De Wereldgezondheidsorgansatie hanteert een gezondheidsgrens van van 5 µg/m3. Slechts in zeven van de 134 onderzocht landen en regio’s voldeed de lucht aan die WGO-norm in een onderzoek van het Zwitserse bedrijf IQAir. Fijnstof zou jaarlijks verantwoordelijk zijn voor miljoenen doden. Lees verder

Europese rivieren (on)behoorlijk smerig

De rivieren in Europa zijn vuil

De bemonsterde rivieren en beken en de aantallen gevonden  verbindingen (afb: Saskia Finckh et. al/Environment International)

Onderzoekers van het Helmholtzinstituut UFZ in Duitsland hebben 450 monsters genomen van 22 Europese rivieren en beken. Na analyse bleek dat die soms hoge concentraties aan stoffen bevatten die daar niet horen, tot in een monster met wel 241 chemische verbindingen van de 610 onderzochte stoffen. Dat zou vooral voor ongewervelde dieren een probleem kunnen zijn, stellen ze. De kennis over de schadelijkheid van die stoffen, vooral in combinatie, laat veel te wensen over.
Lees verder

Strijd Californië tegen kunststofafval mislukt jammerlijk

Zo’n tien jaar geleden maakte de Amerikaanse staat Californië een wet die het verbood om wegwerptasjes van kunststof te gebruiken. Wel werd toegestaan dat winkeliers hun klanten voor een dubbeltje een dikker tasje verkochten dat meermalen gebruikt zou kunnen worden en na te zijn afgedankt weer zou kunnen worden opgewerkt tot ‘maagdelijke’ kunststof (het ging om hogedichtheidspolyetheen; hdpe).
Volgens milieugroep CALPIRG is de hoeveelheid tasjesafval tussen toen en 2022 toegenomen van 157 385 ton naar 231 072 ton, zo’n 47%. Per hoofd steeg de tasjesberg van 4,08 kg naar 5,89 kg. Nu gaan de Californische wetgevers dat ‘lek’ in de wetgeving dichten. Lees verder

Rijkdom heeft grote invloed op grootte ‘afvalberg’

De relatie tussen grootte steden en afvalproductie

De relatie tussen grootte steden en afvalproductie. Links staat het vloeibaar afval, in het midden (c) het vaste afval, met daarnaast de broeikasgasuitstoot (afb: Minzengh Lu et. al/Nature)

Mingzhen Lu  van Stanforduniversiteit in de VS en collega’s onderzochten de relatie tussen steden en afvalproductie. Dan hebben het over vast en vloeibaar afval, maar ook over broeikasgassen.  Ze vonden een verband tussen grootte en afval, maar boven alles was de rijkdom bepalend voor hoeveelheid afval. Seattle in de VS heeft ongeveer evenveel inwoners als Lilongwe in Malawi (rond 700 000), maar produceert acht maal zoveel afval. Lees verder

Noorwegen kwakt 170 miljoen ton mijnafval in een fjord

FørdefjordNoorwegen heeft voor de tweede keer in korte tijd het slechte voorbeeld gegeven op gebied van milieubeleid. Onlangs keurde het Noorse parlement een voorstel van de regering goed om diepzeemijnbouw toe te staan in het Noorse deel van de Atlantische Oceaan. Nu geeft de Noorse overheid al weer toestemming om 170 miljoen ton mijnafval in het Førdefjord te kieperen.  Noorwegen is, met Papua-Nieuw Guinea en Turkije, een van de drie landen in de wereld die het toestaat om afval in zee te storten. Het dispuut over de storting duurt al vijftien jaar. Lees verder

Meer tweehands- en huurkleding is goed voor klimaat en milieu

Kamila Krych

Kamila Krych (afb: NTNU.no)

Als de Noren 74% van hun kleding tweedehands zouden kopen of zouden huren dan zou de broeikasuitstoot voor kleding met 57% afnemen, het water- en energiegebruik voor de productie daarvan dalen met, achtereenvolgens, 62%  en 47%, stellen onderzoeksters  van de Noorse universiteit voor wetenschap en technologie (NTNU) onder aanvoering van Kamila Krych. Nu is dat aandeel nog maar 5% in Noorwegen. Lees verder

Effecten van helft van de mijnbouwgebieden niet (goed) onderzocht

Illegale goudwinning in Peru

Die illegale goudwinning in Los Amigos in Peru is ook vanuit de ruimte te zien (afb: NASA)

Blijmoedig worden er regelmatig allerlei prachtige, ‘groene oplossingen’ voorgesteld zonder dat er gekeken is waar de daarvoor benodigde grondstoffen vandaan moeten komen. De elektrisering van het personenverkeer (=de auto), bijvoorbeeld, zou goed zijn voor het klimaat, maar daarvoor is een onder meer gigantische hoop lithium nodig. Volgens een artikel in Nature is meer dan de helft van de mijnbouwgebieden, we praten over een gebied van 120 duizend km2, niet gedocumenteerd en dus ook niet bekend welke effecten die, ook verlaten, mijnen hebben. Lees verder