Amerikaanse overheid wil zelf op termijn van wegwerpkunststof af

Kunststofafval uit oceaan geveegd

Troep uit de oceaan

De Amerikaanse overheid onder, nu nog, Democratische leiding zou op termijn van alle wegwerpkunst-stofproducten af. Dat is niet geheel zonder betekenis aangezien de Amerikaanse overheid ’s werelds belangrijkste koper van consumentenproducten schijnt te zijn. De regering Biden wil ook strengere klimaat- en milieumaatregelen invoeren voor fabrikanten van kunststofproducten. Lees verder

Bodemkwaliteit driekwart aardbodem nu al beneden peil, volgens Unesco

Monocultuur sojabonen

Monocultuur, hier van sojabonen, is slecht voor de bodemkwaliteit (afb: wikifarmer)

De gezondheid van de bodem is wezenlijk voor het leven op aarde. Volgens de Unesco is nu al driekwart van de aardbodem minder gezond en dat aandeel dreigt in 2050 op te lopen tot 90%. De Unesco wil bodemnormen gaan opstellen en een beter bodembeheer stimuleren. Lees verder

Mijnbouw vernielt nogal wat in Indonesië, vooral kolenmijnen

Goudwining-langs-de-Kahayan-in-Centraal-Kalimantan

Goudwining langs de Kahayan in Centraal-Kalimantan (afb: nusantara-atlas.org)

Dit verhaal gaat over Indonesië maar we hadden net zo goed Duitsland (bruinkoolwinning) of Zweden (ijzermijn) kunnen nemen, waar mijnbouw hele dorpen en steden van de aarde heeft gevaagd en het land van elk bewijs van natuur hebben ontdaan. In Indonesië is sedert 2001 tot en met 2023 721 000 ha (7120 km2) drastisch veranderd door grondstofwinning zo blijkt uit satellietbeelden die bestudeerd zijn door onderzoekers van TreeMap. Van die 721 000 ha was zo’n 150 000 ha oorspronkelijk regenwoud. Een en ander is vastgelegd in de Nusantara-atlas. Lees verder

Jongeren in Duitsland minder begaan met milieu dan ouderen

TechnikRadarZich druk maken om milieu en klimaat is typisch iets voor jongeren. Ouderen houden zich vooral bezig met prozaïscher zaken zoals bestaanszekerheid en migratie. Dat blijkt niet helemaal te kloppen als de uitkomsten van de jaarlijkse TechnikRadar (sinds 2017) in Duitsland ook daarbuiten zouden gelden. Zo zijn jongeren minder bereid dan 64-plussers om te consuminderen voor een beter milieu. Lees verder

Helft aardoppervlak ‘overbelicht’ door kunstlicht

Lichtvervuiling Nederland 2006

Lichtvervuiling Nederland in 2006.  (afb: PBL)

De mens is goed in het verstoren van allerlei systemen. Zo blijkt uit recent onderzoek de helft van het aardoppervlak wordt verstoord door lichtvervuiling (‘overbelichting’ door kunstlicht). Die vorm van vervuiling heeft grote gevolgen voor ecosystemen. Lees verder

‘Vies doen’ maakt chemische processen effectiever

De mondiale chemische industrie is een belangrijke verbruiker van fossiele brandstoffen en levert daardoor een grote bijdrage aan de klimaatverandering; Onderzoek van de Curtin-universiteit zou hebben uitgewezen dat die bedrijfstak wat minder milieu- en klimaatverstorend kan worden door de boel te verontreinigen. Lees verder

“Vormen Duurzame Ontwikkelingsdoelen een goed alternatief voor bbp?”

Screenshot

Het bruto-binnenlandsproduct (bbp) wordt meestal gehanteerd als maat voor het ‘welzijn’ van een land, maar dat is nogal een armzalig meetsysteem dat in feite alleen kijkt naar zaken waar geld mee verdiend wordt. Al tientallen jaren geleden zijn er ideeën ontwikkeld om betere maat te verzinnen zoals een groen bbp, maar die ideeën uit de jaren 70 en 80 hebben niet echt ingang gevonden. Nu proberen twee onderzoekersters van de universiteit van Ottawa het maar weer eens. Zouden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties niet een goede vervanging zijn? Die hebben meer oog voor schaarsten en minder voor geld en groei. Lees verder

Europarlement stemt in met richtlijnen over recht op reparatie

Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe richtlijnen over het recht op reparatie van producten. Na formele goedkeuring van de Europese Commissie en de Ministerraad en publicatie in het Publicatieblad hebben lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijnen, eventueel met aanvullingen, in nationale wetten te verankeren. Overigens is het recht op reparatie alleen maar van toepassing op een beperkt aantal producten. Lees verder

Tweedimensionaal goud is een halfgeleider

De synthese van goudeen (goldeneen)

De synthese van goudeen (goldeneen) (afb: Shun Kashiwaya et. al/Nature)

Het lijkt een rage te worden, de een atoom dikke, tweedimensionale, materialen. We hadden al grafeen, atoomdikke koolstof, en ook van kiezel, boor en gallium zijn ‘-enen’ gemaakt. Daar wordt nu goud aan toegevoegd. Normaal is goud een geleider, maar afgeslankt tot twee dimensies is het een halfgeleider. Net als grafeen wordt aan dat goldeneen (of goudeen) een gouden toekomst toegedicht.
Lees verder

“Lagere biodiversiteit vergroot kans op zoönose”

Diverse vleermuissoorten

Diverse vleermuissoorten die aan het onderzoek deelnamen (afb: Heather Baldwin/Nature)

Zoönose is het overstappen van ziekteverwekkers van andere gewervelde dieren op mensen. Minder verscheidenheid in diersoorten zou de kans op het veranderen van gastheer door ziekteverwekkers dus bevorderen, zou een groep wetenschappers rond viroloog Christian Drosten van Charité in Berlijn aannemelijk hebben gemaakt. De onderzoekers bekeken hoe veranderingen in de samenstelling van vleermuispopulaties in grotten in Ghana de verspreiding van coronavirusvarianten hebben beïnvloed. Lees verder