Bodemkwaliteit driekwart aardbodem nu al beneden peil, volgens Unesco

Monocultuur sojabonen

Monocultuur, hier van sojabonen, is slecht voor de bodemkwaliteit (afb: wikifarmer)

De gezondheid van de bodem is wezenlijk voor het leven op aarde. Volgens de Unesco is nu al driekwart van de aardbodem minder gezond en dat aandeel dreigt in 2050 op te lopen tot 90%. De Unesco wil bodemnormen gaan opstellen en een beter bodembeheer stimuleren. Lees verder

‘Onkruid’ dient als gewasbescherming

Larve lieveheersbeestje met bladluizen

Larve lieveheersbeestje lust bladluizen rauw (afb: Séverin Hatt/Univ Bonn)

‘Onkruid’ is eigenlijk maar een raar woord. Daarmee wordt groen bedoeld dat mensen om wat voor een reden dan ook niet motten en juist dat ‘onkruid’ blijkt voor (biologische) boeren een prima middel tegen de bestrijding van ‘ongedierte’ (nog zo’n raar woord), zo bleek onderzoekers van de Friedrich-Wilhelmsuniversiteit in Bonn (D). In combinatie met andere landbouwmethodes zoals het aanplanten van ‘wildstroken’ en het telen van meer dan een gewas op een akker heeft ‘onkruid’ vooral gunstige effecten, stellen de onderzoekers. Lees verder

Rekenmodellen voor natuurbescherming negeren de factor mens

sojavelden

Er verdwijnt nogal wat tropisch regenwoud voor de verbouwing van soja

De mens is een dominante en destructieve diersoort. Toch blijkt dat onderzoekers die zich bezighouden met natuurbe-scherming rekenmodellen gebruiken waar de factor mens nauwelijks in voorkomt. Dat moet anders, vinden onderzoekersters van de universiteit van Michigan. Ze stellen voor als het om bedreigde soorten gaat realistischer modellen te gebruiken, waar de mens een factor van belang is. Lees verder

Hommels schijnen geen last te hebben van bestrijdingsmiddelen

Hommels op een kunstbloem

Twee hommels op een kunstbloem (afb: Antonia Schumann et. al)

Hommels blijken weinig last te hebben van insecticiden en fungiciden, ook niet in combinaties, zo zou uit onderzoek van de Julius-Maxiliansuniversiteit van Würzburg en die van Bayreuth zijn gebleken. Lees verder

Glyfosaat voor bananenplantages verslechtert biodiversiteit bodem

Glyfosaat bevordert verdwijnen inheemse soorten

Glysfosaat verarmt niet alleen de bodembiodiversiteit, aar zorgt ook voor verdringing van imheemse soorten (in dit geval mieren en spinnen) (afb: Meryem El Jaouhari et. al/

Een bananenplantage is misschien niet het beste voorbeeld van een biodivers ecosysteem, maar je moet toch ergens beginnen. Bij het bestuderen van effecten van bestrijdingsmiddelen worden zelden de effecten op grootschalige systemen en over langere periodes bekeken. Onderzoekersters rond Meryem el Jaouhari van de universiteit van Montpellier en collega’s hebben het effect van het populaire maar ook erg omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat op de biodiversiteit in de bodem van bananenplantages bekeken en zagen dat de onkruidbestrijder de diversiteit van het bodemleven aantast, maar ook zorgt voor verdwijnen van inheemse soorten en de opkomst van exoten. Lees verder

“We moeten af van de industriële landbouw. Diversificatie loont”

Gediversificeerd aardbeienveld in Californie

Aardbeienveld in Californië met strook wilde bloemen (afb: Claire Kremen, univ. Brits Columbia)

Een gemengd bedrijf was in de agrarische sector eigenlijk een bewijs van onvermogen, lager kon je niet zakken. Als boer mikte je, mede aangemoedigd door overheid en boerenleenbanken, op groot en gespecialiseerd. Onderzoekers in, onder veel meer, Duitsland en Denemarken denken dat het gemengde agrarische bedrijf te toekomst heeft met meer aandacht voor de natuur. Volgens hen levert dat winst op voor zowel mensen als omgeving en klimaat.
Lees verder

De EU subsidieert vooral de productie van vlees en dierlijke producten

Koeien in EngelandBoeren in Europa zijn kwaad, maar er is geen beroepsgroep die in de EU zoveel subsidie heeft gekregen (en nog krijgt) als de boeren. Nu blijkt uit onderzoek dat die subsidies voor 82% zijn gegaan naar de voor milieu- en klimaatproblemen veroorzakende productie van vlees en andere dierproducten. Nog geen 20% ging naar akkerbouw. Daarmee is de EU en haar voorgangers medeschuldig aan de huidige deplorabele stand van de landbouw in milieu- en klimaatperspectief. Lees verder

Weren pesticiden een eerste haalbare stap naar ‘groene’ landbouw

BestrijdingsmiddelenNiet alle boeren (en ook niet de EU) zijn ervan doordrongen dat de landbouw dringend moet ‘vergroenen’. Dat die stap niet simpel is zal niemand beweren, maar die is absoluut noodzakelijk. Nu denken onderzoekers boeren een ‘opstapje’ te kunnen bieden naar duurzamer landbouw door een ‘derde weg’: het mijden van synthetische bestrijdingsmiddelen.
Lees verder

Europese rivieren (on)behoorlijk smerig

De rivieren in Europa zijn vuil

De bemonsterde rivieren en beken en de aantallen gevonden  verbindingen (afb: Saskia Finckh et. al/Environment International)

Onderzoekers van het Helmholtzinstituut UFZ in Duitsland hebben 450 monsters genomen van 22 Europese rivieren en beken. Na analyse bleek dat die soms hoge concentraties aan stoffen bevatten die daar niet horen, tot in een monster met wel 241 chemische verbindingen van de 610 onderzochte stoffen. Dat zou vooral voor ongewervelde dieren een probleem kunnen zijn, stellen ze. De kennis over de schadelijkheid van die stoffen, vooral in combinatie, laat veel te wensen over.
Lees verder

Zoetwatercyclus steeds instabieler. Gaat drinkwater op de bon?

Veranderingen zoetwaterkringloop tov voorindustriële periode

Veranderingen zoetwaterkringloop tov voorindustriële periode (afb: Vili Virkki et. al/Nature Water)

We gaan hier in het rijke deel van de wereld er maar van uit dat er steeds schoon drinkwater uit de kraan loopt als we die open draaien, maar in veel landen is de beschikbaarheid van schoon drinkwater niet vanzelfsprekend en door droogtes komt die vanzelfsprekendheid ook in Europa steeds vaker onder druk. Volgens onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Aalto (Fin) is de zoetwaterkringloop in de wereld steeds verder verwijderd van de, stabiele, situatie in het voorindustriële tijdperk. Lees verder