Antibiotica steeds vaker gebruikt bij veeteelt

Antibioticagebruik in de veeteelt

Ondanks alle mooie termen worden er bij de veeteelt nog steeds te veel dieren in te kleine ruimtes gehouden (afb: Van Boeckel et. al.)

De dreigende antibioticacrisis wordt, althans deels, toegeschreven aan het massale gebruik in de veeteelt om de dieren (preventief) gezond te houden. Dan zou je dat antibioticaverbruik moeten minderen, denk je dan, maar het lijkt er op alsof juist het tegendeel gebeurt: het gebruik in de veeteelt lijkt juist toe te nemen, constateren onderzoekers; tussen 2020 en 2030 met 8%. Lees verder

Biobedrijven zouden het niet beter doen op gezondheid dier

Vleeskoe (?)

Biologische veeteelt zou niet per se gezonder voor het dier zijn

Volgens de Duitse tak van de voedselwaakhond Foodwatch, die ook een afdeling Nederland heeft, zouden op het punt van diergezondheid biobedrijven niet beter scoren dan andere agrarische bedrijven. Foodwatch trekt die conclusie is basis van diergeneeskundige onderzoek. Lees verder

Vaccins voor bijen uitgeprobeerd

Bij op appelboom

Bij op appelboom (afb: arno schrauwers)

In de VS hebben de landbouwautoriteiten de toepassing van een vaccin voor bijen goedgekeurd, na verluidt een wereldprimeur. Die entstof moet bijenlarven immuun maken voor de bacterie Paenibacillus larvae die de bijen in wording de ziekte Amerikaans vuilbroed bezorgt. Het vaccin moet de voortdurende daling van het bijenbestand in de VS ten minste een halt toeroepen. Lees verder

EU verspilt 153 miljoen ton voedsel per jaar

Kosten voedselverspilling

Voedselverspilling is ook verspilling van veel geld en een extra belasting van het klimaat (afb: Feedback EU-rapport)

Terwijl in verschillende EU-landen de boeren met de overheid overhoop liggen om de stikstofuitstoot nu eindelijk eens te beperken, blijkt er in het Europa van de 27 jaarlijks 153 miljoen ton voedsel te worden weggegooid/verspild (pdf-bestand),  15 miljoen ton meer dan de unie invoert aan voedsel. Dat verspilde voedsel zou veranwoordelijk zijn voor 6% van de broeikasgasuitstoot van de EU. Lees verder

Pies is een prima grondstofbron volgens Toopi Organics

Toopi-OrganicsIn China werd in de jaren 80 (menselijke) urine verzameld om daar de landbouwgrond mee te bemesten, waar elders (ook) poep werd gebruikt. Die ‘vieze gewoontes’ zijn inmiddels allang achterhaald door de introductie van ‘schone’ kunstmest, maar daaraan blijken toch wel wat probleempjes te kleven. Waarom gebruiken we urine niet als bron van grondstoffen, dacht Michael Roes en hij richtte een bedrijf op: Toopi Organics. Hoe een afvalproduct een enorme bron van bruikbare stoffen kan worden, daarmee, onder meer, in ieder geval een deel van kunstmest overbodig te maken. Lees verder

Het Amazonegebied staat in brand

In de eerste zes maanden van dit jaar is bijna 4000 km2 bos van het Amazonegebied door (aangestoken) branden verdwenen. Augustus dit jaar zou het grootste verlies aan bos door branden hebben opgeleverd in de laatste twaalf augustussen. Ten opzichte van het vorig jaar was het bosverlies 34% hoger dan het vorig jaar. Die gegevens zijn gebaseerd op satellietwaarnemingen van het Braziliaanse ibstituut voor Ruimteonderzoek INPE. Lees verder

Sommige groenten tieren weliger in de stad dan op het land

Stadslandbouw

Stadslandbouw (afb: WUR)

Sommige groentes doen het beter in de stad dan op het land, zo zou uit een onderzoek van Earth’s Future blijken. Dat de landbouw op de schop gaat lijkt welhaast zeker, maar zo radicaal dat zelfs de stad voor een deel van zijn eigen voedsel kan zorgen? Wellicht. Komkommers en sla, bijvoorbeeld doen het op het dak beter dan op het land, volgens dit onderzoek.
Lees verder

De verwoestende invloed van de mens op de aarde

Omvang Noordpoolijs op 10 september 2016

De omvang van het Noordpoolijs op 10 september 2016. De gele lijn is het gemiddelde sinds het begin van de satellietwaarnemingen in 1981 tot 2010 (afb: NSIDC)

De mens heeft een verwoestende invloed op zijn leefomgeving dat loopt van klimaat-ontwrichting, milieuvervuiling, natuur-vernietiging, grondstof-uitputting tot wateruitputting, onder veel meer. Onderzoekers hebben nu een databank ingericht van, tot nu toe, driehonderd door de mens in gang gezette ontwikkelingen: de Human Impacts Database. Daaruit ontstaat het beeld van de mens al vernietiger van zijn eigen leefomgeving, want nee er is geen reserveaarde. Er zijn wel wat lichtpuntjes zoals de ontwikkeling van zonne- en windenergie. Lees verder

Plantaardig ‘vlees’ gezonder en duurzamer dan dierlijke producten

Plantaardige beefburger

Plantaardige beefburger: het heeft kennelijk zin die op vlees te laten lijken om consumenten over te halen

Plantaardige vleesvervangers zijn beter voor milieu en klimaat dan dierlijke producten en ook nog eens goed voor de volksgezondheid, zo blijkt uit recent onderzoek. Lees verder

Uitputtingsdag aarde dit jaar al weer gepasseerd

Werelduitputtingsdag 2022

We wringen de aarde steeds meer uit (afb: Global Footprint Network)

Op 28 juli overschreden de aardbewoners het jaarlijkse natuurlijke herstelvermogen van de aarde. We leven dan de rest van het jaar op krediet. Die uitputtingsdag komt grofweg elk jaar eerder. Dat brengt de dag steeds dichterbij dat de aarde het niet meer kan dragen, met als gevolg  voedseltekorten en tekorten aan andere producten die afhankelijk zijn van het herstelvermogen van de aarde. In de overconsumerende delen van de wereld ligt die uitputtingsdag nog aanzienlijk vroeger. Lees verder