Glyfosaat voor bananenplantages verslechtert biodiversiteit bodem

Glyfosaat bevordert verdwijnen inheemse soorten

Glysfosaat verarmt niet alleen de bodembiodiversiteit, aar zorgt ook voor verdringing van imheemse soorten (in dit geval mieren en spinnen) (afb: Meryem El Jaouhari et. al/

Een bananenplantage is misschien niet het beste voorbeeld van een biodivers ecosysteem, maar je moet toch ergens beginnen. Bij het bestuderen van effecten van bestrijdingsmiddelen worden zelden de effecten op grootschalige systemen en over langere periodes bekeken. Onderzoekersters rond Meryem el Jaouhari van de universiteit van Montpellier en collega’s hebben het effect van het populaire maar ook erg omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat op de biodiversiteit in de bodem van bananenplantages bekeken en zagen dat de onkruidbestrijder de diversiteit van het bodemleven aantast, maar ook zorgt voor verdwijnen van inheemse soorten en de opkomst van exoten. Lees verder

“We moeten af van de industriële landbouw. Diversificatie loont”

Gediversificeerd aardbeienveld in Californie

Aardbeienveld in Californië met strook wilde bloemen (afb: Claire Kremen, univ. Brits Columbia)

Een gemengd bedrijf was in de agrarische sector eigenlijk een bewijs van onvermogen, lager kon je niet zakken. Als boer mikte je, mede aangemoedigd door overheid en boerenleenbanken, op groot en gespecialiseerd. Onderzoekers in, onder veel meer, Duitsland en Denemarken denken dat het gemengde agrarische bedrijf te toekomst heeft met meer aandacht voor de natuur. Volgens hen levert dat winst op voor zowel mensen als omgeving en klimaat.
Lees verder

De EU subsidieert vooral de productie van vlees en dierlijke producten

Koeien in EngelandBoeren in Europa zijn kwaad, maar er is geen beroepsgroep die in de EU zoveel subsidie heeft gekregen (en nog krijgt) als de boeren. Nu blijkt uit onderzoek dat die subsidies voor 82% zijn gegaan naar de voor milieu- en klimaatproblemen veroorzakende productie van vlees en andere dierproducten. Nog geen 20% ging naar akkerbouw. Daarmee is de EU en haar voorgangers medeschuldig aan de huidige deplorabele stand van de landbouw in milieu- en klimaatperspectief. Lees verder

Weren pesticiden een eerste haalbare stap naar ‘groene’ landbouw

BestrijdingsmiddelenNiet alle boeren (en ook niet de EU) zijn ervan doordrongen dat de landbouw dringend moet ‘vergroenen’. Dat die stap niet simpel is zal niemand beweren, maar die is absoluut noodzakelijk. Nu denken onderzoekers boeren een ‘opstapje’ te kunnen bieden naar duurzamer landbouw door een ‘derde weg’: het mijden van synthetische bestrijdingsmiddelen.
Lees verder

Europese rivieren (on)behoorlijk smerig

De rivieren in Europa zijn vuil

De bemonsterde rivieren en beken en de aantallen gevonden  verbindingen (afb: Saskia Finckh et. al/Environment International)

Onderzoekers van het Helmholtzinstituut UFZ in Duitsland hebben 450 monsters genomen van 22 Europese rivieren en beken. Na analyse bleek dat die soms hoge concentraties aan stoffen bevatten die daar niet horen, tot in een monster met wel 241 chemische verbindingen van de 610 onderzochte stoffen. Dat zou vooral voor ongewervelde dieren een probleem kunnen zijn, stellen ze. De kennis over de schadelijkheid van die stoffen, vooral in combinatie, laat veel te wensen over.
Lees verder

Zoetwatercyclus steeds instabieler. Gaat drinkwater op de bon?

Veranderingen zoetwaterkringloop tov voorindustriële periode

Veranderingen zoetwaterkringloop tov voorindustriële periode (afb: Vili Virkki et. al/Nature Water)

We gaan hier in het rijke deel van de wereld er maar van uit dat er steeds schoon drinkwater uit de kraan loopt als we die open draaien, maar in veel landen is de beschikbaarheid van schoon drinkwater niet vanzelfsprekend en door droogtes komt die vanzelfsprekendheid ook in Europa steeds vaker onder druk. Volgens onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Aalto (Fin) is de zoetwaterkringloop in de wereld steeds verder verwijderd van de, stabiele, situatie in het voorindustriële tijdperk. Lees verder

Rode netten werken het beste tegen uientripsen

Tabakstrips

Tabakstrips (Thrips tabaci)  (afb: WikiMedia Commons)

Volgens een nieuwe studie zijn rode netten beter in het weghouden van veel voorkomende insectenplagen in de landbouw dan typische zwarte of witte netten. Onderzoekers experimenteerden met het effect van rode, witte, zwarte en combinatiekleurige netten om uientrips ervan te weerhouden Kujo-prei te eten, ook wel Welsh-uien genoemd. Met rode netten kon het pesticideverbruik in vergelijking met een onbeschermde akkers met een kwart tot de helft worden verminderd, stelden de Japanse onderzoekers. Lees verder

Ondergrondse zoetwatervoorraden verminderen razendsnel

Zoetwatervoorraden

Ondergrondse zoetwatervoorraden in onder meer grondwater dalen wereldwijd razendsnel (rood  is een daling van meer dan 0,5 m per jaar) (afb: Scott Jasechko et. al/UCSB)

De grondwater-spiegels dalen over de hele wereld snel en ook ondergrondse zoetwater-voorkomens raken uitgeput. Dat constateerden onderzoekers na bestudering van de gegevens van zo’n 170 000 waterputten en zo’n 1700 zoetwater-voorkomens. Die situatie lijkt de laatste veertig jaar in een hogere versnelling te zijn geraakt. Toch denken de onderzoekers dat deze zorgelijke ontwikkeling kan worden gekeerd. Lees verder

Stadstuinbouw zou zes keer slechter zijn voor klimaat dan ‘ouderwetse’ land- en tuinbouw

Stadstuinbouw in New York

Stadstuinbouw in New York (afb: univ. van Michigan/Nevin Cohen)

Groenten en fruit telen in de stad zou gemiddeld een zes keer grotere koolstofvoetafdruk hebben dan de conventionele landbouw, stellen onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Michigan. Ze kwamen tot die conclusie na bestudering van 73 stadstuinbouwprojecten in de VS en Europa. Lees verder

De meest voorkomende insecten gaan het hardst achteruit

InsectenAl veel langer is duidelijk dat het aantal insecten hard achteruit gaat, maar uit een overzichtonderzoek van 106 studies hebben wetenschappers rond Roel van Klink van het Duitse instituut voor biodiversiteit in Leipzig de conclusie moeten trekken dat voorheen veel voorkomende insecten het hardst achteruit zijn gegaan. Dat werd niet of minder geconstateerd voor weinig voorkomende insecten. Lees verder