Wat gebeurt er als we met de natuur rotzooien?

Bengaalse gier

Deze Bengaalse gier leeft, onder meer, in India (afb: WikiMedia Commons)

Wij mensen rotzooien door ons doen en onze behoeften voortdurend met de natuur, vooral ten koste van de natuur. The Guardian noemt een aantal voorbeelden en laat zien dat het verdwijnen van een soort verstrekkende en vaak onverwachte gevolgen kan hebben. Je kunt niet ongestraft een willekeurige blok uit een blokkentoren trekken. Lees verder

Amandel’melk’ steeds populairder maar is dat ook terecht?

Amandelbomen

Amandelbomen (afb: Futura-Sciences)

Melk en melkproducten hebben een slechte naam gekregen. Dat heeft, denk ik (=as), veel te maken met de kwalijke gevolgen voor het klimaat die de de productie van melk(producten) met zich meebrengen. Ikzelf (=as) ben ook begonnen met het uitproberen van alternatieve ‘melken’ om mijn klimaatschuld te verkleinen, maar nu lees ik in Futura-Sciences dat het favoriete alternatieve product amandel’melk’ is (ook voor mij). Aan dat product kleven nogal wat nare zaakjes. Veel amandelen (57% van de wereldproductie) komen uit Californië en de amandelboeren daar zijn allesbehalve goede rentmeesters van de aarde, zo lees ik. Lees verder

Help! Halfmiljoen insectensoorten dreigt uit te sterven.

Insecten

Insecten

De helft van alle  planten- en dierensoorten die met uitsterven worden bedreigd, dat zijn er zo’n miljoen, bestaat uit insecten. Onderzoekers waarschuwen dat uitsterving van insecten een katastrofe zou zijn voor de mensheid. De werkelijke situatie kan nog veel erger zijn aangezien we naar schatting maar eenvijfde van alle insectensoorten kennen. De onderzoekers doen er ook maar meteen een recept bij om de katastrofe te voorkomen. Lees verder

Bijensterfte? Dan maken we ze zelf toch!

Robotbij

De robotbij (afb: beeld uit video Harvard)

Je kunt natuurlijk zeggen dat het een knap staaltje van techniek is een vliegend machientje te maken dat maar een kwart gram weegt en zijn energie haalt uit minuscule zonnecelletjes haalt, maar waartoe dient het? Het dingetje is RobotBee genoemd. Is het ’t idee dat als we er voor zorgen dat de bijen uitsterven we natuur kunnen ‘helpen’ met in de fabriek gemaakte bijen? Lees verder

Verdwijnen van insecten allesbehalve een zegen

Insecten eten

In grote delen van de wereld staan insecten gewoon op het menu

Een recent onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat niet alleen in dit deel van de wereld, maar overal het aantal insecten in razend tempo afneemt. Van die lieve bijtjes zien we het allang met lede ogen aan maar ook van ander ‘ongedierte’ verdwijnt zo’n 40% zo’n acht keer sneller dan zoogdieren, vogels en reptielen. Huisvliegen en kakkerlakken, onze eigen huisinsecten, doen het daarentegen prima. Lees verder

Insecten bedreigd met uitsterven (?)

Bijen?Je zou geneigd zijn te denken dat insecten altijd wel een manier vinden om zich te vermenigvuldigen, maar het drama met de nog steeds niet goed verklaarbare bijensterfte leert anders. Nu waarschuwt het Duitse milieuministerie dat er tegenwoordig zo’n 80% minder insecten zijn dan in 1982. De achteruitgang zou bij veel insectensoorten zijn waargenomen. Het Duitse ministerie kwam met die mededeling na vragen van de Groenen in de Bondsdag. Lees verder

Droons gaan bloemen bestuiven

Droonbijtje bij bloem

Droonbijtje bij bloem

Waarschijnlijk heeft iemand bedacht: bijen sterven uit, daar moet een technische oplossing voor te vinden zijn. En eureka: een minidroon uitgerust met een plakkende gel op paardenharen om bestuiving mogelijk te maken. Koddig als het niet zo droevig was. En geloof het of niet, dit droonbijtje heeft een heuse publicatie opgeleverd in het blad Chem. Lees verder

De bezige bij blijkt vrij ‘lui’

Bijloos tijdperk

De groente- en fruitafdeling in het bijloos tijdperk? Alleen de zelfbestuivers, onder meer sinaasappels, zouden overblijven.

Het gaat niet goed met de bijenstand. Dat is vervelend voor de bijen, maar zeker zo vervelend voor de mens. Een belangrijk deel van ons voedsel, vooral fruit, is afhankelijk van dierlijke ‘bestuivers’, waar bijen een doorslaggevende rol in zouden spelen, zo is de heersende opvatting. Volgens insectkundige Gwen Pearson loopt het echter allemaal zo’n vaart niet. Uit onderzoek  bij 41 gewassen over de hele wereld  blijkt dat honingbijen in maar 14% van de gevallen de oogst vergroten, stelt ze.  Het bestuivingswerk van Inheemse bijen en andere insecten is verre van verwaarloosbaar. Bovendien lijkt menselijke handbestuiving helemaal niet zo slecht, zo blijkt uit de appelgaarden in het Chinese deel van de Himalaya. Nee, de groentewinkel raakt niet leeg als (honing)bijen verdwijnen. Wel stelt Pearson dat het behoud van dierlijke bestuivers van belang is voor onze voedseldiversiteit en om het fruit betaalbaar te houden.

Bron: Wired

Bijen goed voor de economie

Bij op bloemZeg nou eens eerlijk: Lig jij er wakker van als een soort uitsterft? Ongetwijfeld hangt je antwoord af over welk dier het gaat. Een spinnetje? Nee. Een bacterie? Zeker niet, maar hoe zit het met de bij? Als het over biodiversiteit gaat, en het verlies daarvan, dan hoor je eigenlijk alleen de natuurliefhebbers en de biologen wel eens jammeren. De meeste mensen halen er hun schouder voor op, tenzij het om een knuffelbeest gaat (och gut, die arme ijsbeer).

Voor de meesten van onze soort (de mens) telt slechts het eigenbelang: doet dat beest iets nuttigs voor ons mensen? De bij doet dat. We willen dus niet van de bij af. Die levert geld op door hun letterlijk vruchtbare arbeid. In het blad Proceedings of the Royal Society B staat een artikel over de voor de mens nuttige arbeid van de, bedreigde, bij. Planten worden ook wel bestoven zonder bijen, maar volgens die studie is de opbrengst (steeds weer dat nutsmotief) hoger, bij aardbeien ruim de helft meer dan bij zelfbevruchting. Ook de kwaliteit van de bijbevruchte aardbeien is beter en zijn ze langer te bewaren. De bijdrage van bijen aan de aardbeiopbrengst in de EU zou zo jaarlijks goed zijn voor € 1 miljard, schat onderzoeker Björn Klatt van de universiteit van Göttingen. Lees verder