Mars heeft een vloeibare ijzeren kern met daaromheen vloeibaar gesteente

InSIght

Zo moet InSight er hebben uitgezien toen ie nog niet vies geworden was (afb: WikiMedia Commons)

Het Marskarretje InSight heeft zo’n vier jaar op de Rode Planeet rondgereden tot eind 2022 en onder meer ook seismische metingen verricht (totdat de zonnepanelen zo vies geworden waren dat ze niet meer functioneerden). Uit eerdere berekeningen in 2021 zou de vloeibare ijzeren kern een straal hebben van zo’n 1830 km op een straal van bijna 3400 km voor de planeet, maar dan zouden daar ook lichtere elementen in moeten zitten als zwavel en waterstof. Gelukkig blijkt die ijzeren kern maar een straal van 1650 km te hebben, zo blijkt uit nieuw onderzoek*). Dat klopt beter met de ideeën hoe Mars is ontstaan. Die kleinere kern blijkt wel omringd door een band van vloeibare gesteenten met een dikte van 150 km. Lees verder

Muisje in de Andes kan met weinig toe

Andesvulkaan Lllullaillaco (6739 m)

De Andesvulkaan Lllullaillaco (6739 m) (afb: WikiMedia Commons)

Ergens hoog in de Andes in Zuid-Amerika leefden ooit muisjes (Phyllotis vaccarum) op zo’n 6000 m onder barre omstandigheden met weinig zuurstof, eten en lage temperaturen. Dat zou voor zoogdieren een wereldrecord zijn. Sommige media beweerden dat zo’n beestje het zelfs op Mars zou kunnen uithouden, maar de hoeveelheid zuurstof in de Marsatmosfeer is miniem (0,12%) bij een veel lagere luchtdruk dan op aarde. Mijn (=as) inschatting is dat dat muisje op Mars direct dood gaat, maar toch. Lees verder

Cirkelt er nog een grote planneet rond de zon?

Kuipergordel en Oortwolk

De Kuipergordel ligt tussen de 30 en 55 AE (1 AE is ongeveer 150 km) van de aarde, binnen de Oortwolk (afb: WikiMedia Commons)

Het ons zonnestelsel neemt maar een piepklein deeltje van het heelal uit, maar zelfs van dat piepkleine deeltje lijken we nog langs niet alles te weten. Aan de grenzen van dat stelseltje lijkt zich nog een planeet op te houden, die pakweg de massa van de aarde zou hebben. Lees verder

Marssonde licht binnenste van de rode planeet door

Binnenste van aarde, Mars en maan

Het binnenste van aarde, Mars en maan (afb: Irving et. al/PNAS)

Aan de hand van seismische golven die een planeet ‘doorkruisen’ kan je opmaken hoe het binnenste van een hemellichaam er uit ziet. Nu hebben onderzoeksters rond Jessica Irving van de universiteit van Bristol aan de hand van metingen van de NASA-sonde InSight een beter zicht op dat binnenste gekregen. De kern van Mars is, anders dan die van de aarde, geheel vloeibaar en zou naast ijzer een aanzienlijk groter deel (zo’n 20%) lichtere elementen bevatten zoals zwavel, koolstof, zuurstof en waterstof dan de aarde (geschat op zo’n 10%). De Marskern blijkt ook wat kleiner te zijn dan tot nu toe aangenomen. Lees verder

Ook kernenergie in de ruimtevaart? De NASA ziet het wel zitten

Door sommigen, waaronder het kabinet Rutte IV in Nederland, wordt kernenergie (weer?) als optie gezien om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Dat je daarmee een nieuw probleem creëert schijnt geen beletsel te zijn. Nu blijkt ook de Amerikaanse ruimtevaartorgani-satie geporteerd voor de nucleaire ‘oplossing’ om de mens (sneller) op Mars te zetten. Lees verder

Mars had ooit 300 m diepe zeeën

MarslandschapMars wordt de rode planeet genoemd, maar ooit was die blauw als de aarde nu, de waterplaneet. Dat er ooit water op Mars was lijkt een vaststaand feit, maar hoeveel is/was (?) nog zeer de vraag. Volgens onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen zouden er zo’n 4,5 miljard jaar geleden genoeg water zijn geweest om er zeeën met een diepte van 300 m te vormen. Lees verder

Waarom gaan ‘we’ naar de maan?

China op de maan

China zit/staar al op de maan (maankarretje Chang’e 4) (afb: Chinese ruimtevaartorganisatie)

Waarom gaan ‘we’ naar de maan, vroeg de Franse krant Le Monde zich in een video af (maar dan natuurlijk in het Frans). Precies die vraag had ik bij het gedoe rond het Artemis-project van de Yankees. Niet alleen de Amerikanen (willen) gaan, maar ook China, Japan, de EU, India en misschien ook Noord-Korea. Die landen, van Noord-Korea ben ik niet zeker, hebben vergaande plannen naar dat onherbergzame ‘bijplaneetje’ van die kleine planeet aarde te vertrekken. Lees verder

Bacterie ‘overleeft’ honderden miljoenen jaren

Deinococcus radiodurans

Deinococcus radiodurans (afb: WikiMedia Commons)

Of je het leven kunt noemen weet ik niet, maar er zijn bacteriën die gedroogd of bevroren honderden miljoenen jaren kunnen ‘overleven’, denken onderzoekers te weten. Zelfs intense radioactieve straling doet ze niks. Een laagje aarde volstaat om de bacteriespore te beschermen. Zouden er nog bacteriënsporen op Mars zijn die weer tot leven kunnen worden gewekt? Lees verder

Wat is het belang van een klimaatverpestende maanreis?

SpaceX-baas Elon Musk

Elon Musk (afb: WikiMedia Commons)

Ruim een halve eeuw geleden zette Amerika twee astronauten op de maan, terwijl een derde rondjes om de maan vloog. Nu lijken diverse landen maar ook particulieren er op gebrand om, al of niet bemande, reisjes naar de maan te ondernemen. Wat is het nut van die energieverslindende en (dus) klimaatverpestende maanreisjes? Hebben we te maken met een machtsstrijd tussen de oude heerser (VS) en de opkomende macht (China)? Maar waarom zijn dan ook Zuid-Korea, Japan en nog wat andere landen er zo op gebrand om op die levenloze trabant te komen?
Lees verder

Kunstmatige fotosynthese produceert voedsel zonder zonlicht

Kunstmatige fotosynthese

Voedselproductie met behulp van kunstmatige fotosynthese zou veel energie-efficiënter zijn dan de landbouw (afb: UCR)

Al langer wordt er gesleuteld aan manieren om de natuurlijke fotosynthese, waarbij zonlicht wordt gebruikt om water en koolstof om te zetten in hele reeksen organische stoffen, te verbeteren. Onderzoekers schijnen met zo’n kunstmatige fotosyntheseproces voedsel te hebben geproduceerd zonder zonlicht nodig te hebben. Ze hadden daarvoor wel de hulp nodig van organismen als algen of gisten, die het ontstane acetaat (azijnzuur) omzetten in voor de mens bruikbare voedingstoffen, maar ook planten zouden gedijen in de duisternis. Dat zou voor sommige voedingsproducten vele malen efficiënter gaan de bruikbare manier. Lees verder