De Mont Blanc is nog maar 4 807,81 m hoog

Mont Blanc-groep

Mont Blanc-groep in de Alpenmet links de Mont Blanc (afb: WikiMedia Commons)

Het schijnt dat de Mont Blanc, de hoogste berg in Europa, sedert 2017 met bijna een meter is ‘gekrompen’. Het lijkt een voortzetting van een proces. In 2017 was de berg nog 4 808,72 m, in 2007 4 810,90 m. De hoogte en andere omstandigheden van de berg  worden al zo’n twintig jaar elke twee jaar gemeten ten behoeven van glaciologen, klimaatonderzoekers en dergelijke. De meting uit 2019 (4 806,03 m) lijkt niet correct te zijn geweest. Het ziet er naar uit dat de Mont Blanc afstevent op 4 792 m, stellen de onderzoekers.

Bron: Le Monde

Mens maar 0,01% van aardse leven, verwoest 83% van het wild

Veetteelt in Brazilië

De cologische voetafdruk van veeteelt is buiten alle proporties. Hier een voorbeeld daarvan uit Brazilië (afb: Greenpeace)

De mens is een verwoestende diersoort. Die zich als slim beschouwende diersoort maakt in kilo’s gemeten maar 0,01% van al het leven op aarde uit, maar is wel verantwoordelijk voor de verdwijning van 83% van alle in het wild levende zoogdieren en de helft van alle planten, zo leert een inventariserend onderzoek. Het overgrote deel van de dieren op deze wereld zijn landbouwdieren. Die nu 7,6 miljard ‘slimme’ zoogdieren hebben nog niet ontdekt hoe ze zichzelf in bedwang kunnen houden. Lees verder

Aardbeving Korea waarschijnlijk door aardwarmteinstallatie

Het oogsten van aardwarmte uit de aardse diepte wordt gezien als een vorm van schone energie, maar zoals Groningers maar al te goed weten heeft het poeren in de aardkorst vaak nare bijwerkingen. In Pohang in Zuid-Korea werd voor 34 miljoen euro een aardwarmteinstallatie gebouwd voor verwarming en stroomopwekking. Die installatie lijkt nu de oorzaak te zijn van een van de zwaarste aardbevingen in de moderne geschiedenis van Zuid-Korea (5,5 op de schaal van Richter). Lees verder

Twijfels aan jongste vondst oudste leven

De oudste levensvorm in gesteente in Canada?

De ‘levensdraadjes’ (rode pijlen) (afb: Nature)

Vorig jaar nog werd het tijdstip waarop het eerste leven op aarde zou zijn verschenen verschoven naar 3,7 miljard jaar, relatief vroeg na het ontstaan van de aarde. Nu wordt zou dat tijdstip nog verder teruggeschoven moeten worden met de vondst in Canada van levensvormen in minstens 3,77 miljard jaar oud gesteente: ergens tussen 3,77 en 4,3 miljard jaar. “Onze ontdekking ondersteunt het idee dat leven ontstond in hete onderwaterschoorstenen die zich kort na het ontstaan van de aarde vormden. Dat snelle verschijnen van leven op aarde past met het recente onderzoek”, zegt  onderzoeker Matthew Dodd van het University College in Londen. Er is veel skepsis over de conclusies die aan de vondst worden verbonden. Lees verder

Geologen pleiten voor nieuw tijdperk: antropoceen

De eerste atoomproef vond plaats op 16 juli 1945

Op 16 juli 1945 vond de eerste atoomproef plaats

Een werkgroep van geologen die zich heeft gebogen over de mate van invloed van de mens  op de aarde, is tot de conclusie gekomen dat we inmiddels in het tijdperk van het antropoceen, het mensentijdperk, zijn aanbeland.  De groep bepleitte op een geologencongres in Kaapstad (Zuid-Afrika) die term in te voeren. Alvorens de wereld van de geologie die term zal aanvaarden, zo al, zullen er nog wel wat jaartjes verstrijken.
Lees verder

Kooldioxide als, ondergrondse, energiebron

Superkritisch kooldioxideVan de nood een deugd maken, daar lijkt het op bij het idee vanTom Buscheck en collega’s van het Lawrence Livermore-lab in Californië om kooldioxide te gebruiken als, ondergrondse, energiebron. Buscheck ontvouwde zijn idee voor een gehoor van geologen in Wenen. Gebruik overtollige energie om kooldioxide af te vangen en op te bergen, waar het die overtollige energie bewaart in de vorm van (over)druk en warmte.
Lees verder

Kooldioxide opbergen houdt risico in

Het meer des doods, het Nyosmeer

Het Nyosmeer in Kameroen (foto: Wiki Commons)

Er wordt vaak gespeculeerd om, bij wijze van ‘poplossing’ van het klimaatprobleem, het broeikasgas kooldioxide onder de grond te stoppen. Braziliaanse onderzoekers denken dat we te weinig kennis hebben om CO2 daar voor langere tijd (we hebben het dan over duizenden jaren) in op te bergen. Ze denken dat kooldioxide opbergen, zeker met de kennis van nu, geen reëel alternatief is voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen om klimaatopwarming binnen de perken te houden. Lees verder

Aarde had al ‘snel’ vaste mantel

Zirkoon-mineraal

4,374 miljard jaar oud stukje zirkoommineraal

Ooit is de aarde zijn bestaan begonnen als een vuurbol van kolkend gesteente. Door afkoeling ontstond allengs een vaste aardmantel rond een hete vloeibare kern. Volgens een recente, nauwkeurige ouderdomsbepaling van een stuk zirkoon zou het stollen van de mantel van de aarde zo’n 4,4 miljard jaar geleden zijn begonnen, de leeftijd van het in Australië gevonden stukje blauwe  gesteente. Dat betekent dat als ‘snel’ (in geologische zin) na het begin van de aard de aardkorst is ontstaan. Dat ondersteunt de huidige ideeën over de ontstaansgeschiedenis van de aarde, die 4,5 miljard jaar geleden een aanvang nam. Lees verder