Mens en (ki-)machine even geloofwaardig

ChatGPT

Veel mensen hebben ChatGPT al uitgeprobeerd (afb: schermafdruk ChatGPT)

Teksten op het wereldwijde web die door mensen zijn gemaakt of door ki-systemen zijn even geloofwaardig, vonden onderzoekers in Duitsland op basis van onderzoek onder zeshonderd (Engelstalige) internetters. Dat baart hen grote zorgen in een periode waarin mensen hun informatie alleen nog maar van het web halen.
Lees verder

“Webgebruik is als een religie, de cyborgiëring in opkomst”

Digitalisering als godsdienstEr zijn heel wat, ook oudere, mensen die de godganselijke dag met een debiel in de hand rondlopen. Er kan bijna geen gesprek gevoerd worden zonder dat de telefoon tevoorschijn wordt gehaald om belangrijke vragen of berichtjes te beantwoorden. Het wereldwijde web is vooral onder jongeren al een godsdienst geworden (pdf-bestand) volgens Zwitserse onderzoekers. De cyborigiëring, waarbij digitale techniek de oplossing voor alle problemen zou worden, is volgens hen in opkomst. Lees verder

Datacentra slurpen niet alleen veel energie maar ook veel water

Waterwagen

De waterwagen ergens in Peru (afb: SuSanA Secretariat. (CC BY 2.0 DEED))

Digitale activiteiten vergen niet alleen een hoop energie, maar ook veel (koel)water. Door de groeiende populariteit van kunstmatige intelligentie groeit dat probleem alleen maar en zou zelfs kunnen leiden tot drinkwater-tekorten in een periode van klimaatverandering waarin de drinkwatervoorziening toch al onder steeds zwaardere druk komt te staan. Nu al hebben zo’n tweemiljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater in huis. “We moeten zorgen dat de milieukosten van ki rechtvaardig verdeeld wordt over de wereld”, zegt Mohammad Atiqul Islam van de universiteit van Texas en medeopsteller van het rapport over het waterverbruik van datacentra door SciDev.Net. Lees verder

“Over een jaar of drie tot acht is ki slimmer (dan de mens)”

Ben Goertzel

Ben Goertzel (afb: singularitynet.io)

In de wetenschap lijkt kunstmatige intelligentie al haast onvermijdelijk en veel mensen maken zich druk om de mogelijkheden van ki om nepinformatie te creëren of over de banen die we aan ‘slimme’ systemen kwijt zullen raken, maar het grote gevaar is natuurlijk dat ki-systemen slimmer worden dan de mens. Dan lijkt de rol van de mens uitgespeeld, verslagen door zijn eigen wrochtsels. Waarom zou je mensen nog opleiden als ki dat kreupele zoogdier op alle fronten voorbij is gestreefd?  Er is zelfs een kans dat de wereld daarvan opknapt. Volgens ki-deskundige en oprichter van SigularityNET Ben Goertzel zal ki de mens zo ergens tussen de drie en acht jaar in intelligentie voorbijstreven. Lees verder

We maken ons veel te afhankelijk van techniek (opinie)

Milleniumbug

01-01-00 was voor de computer 1 januari 1900 (afb: WikiMedia Commons)

Voor de eeuwwisseling maakte (het digitale deel van) de mensheid zich ernstige zorgen over de milleniumbug.  Daardoor zouden allerlei digitale/elektro-nische systemen wel eens daverend in de fout kunnen gaan en weigeren te werken. Het bleek allemaal reuze mee te vallen, maar het gaf maar eens aan dat onze steeds inniger verwevenheid met techniek voor gigantische problemen kan zorgen als die techniek niet (meer) naar behoren fungeert. Van de week las ik dat de computers van de Duitse spoorwegen ‘op tilt’ waren gegaan: kaartverkoop werkte niet, je kon geen verbindingen meer opzoeken en dan staat de hedendaagse reiziger stil of loopt vast. Sedert 2000 is de digitalisering van ons leven steeds verder opgerukt. Wat als er….? Lees verder

Ki is mogelijk ‘katastrofale dreiging’

Op initiatief van de Britse premier Rishi Sunak waren vertegenwoordigers van diverse landen bij elkaar gekomen om over de mogelijke gevaren van kunstmatige intelligentie te praten. Sunaks eigen VK maar ook de VS, de EU en China tekenden op de eerste dag van die ki-top de zogeheten Bletchley-verklaring. De deelnemers waren het erover eens dat ki in potentie een ‘katastrofale dreiging’ is die goed gereguleerd moet worden om veilig en verantwoord te worden gebruikt. Lees verder

EU wil kunstmatige intelligentie regelen in nieuw voorstel

IEnergiehongerige ict-branche

Datacentra vreten een hoop energie, onder meer voor koeling (afb: Google)

Als een van de eerste ‘landen’ in de wereld wil de Europese Unie kunstmatige intelligentie aan banden leggen in de ki-verordening. Daarmee zouden allerlei zaken worden geregeld zoals het ongevraagd gebruiken van auteursrechtelijke beschermde producten maar ook het schaden van burgers en het energieverbruik. Lees verder

Je foto’s giftig maken voor ki

Kunstmatige intelligentie maakt gebruik van allerlei materiaal om ‘imtelligent’ te kunnen worden. Dat verstoort nogal eens de rechten van de auteur van dat materiaal. Nu schijnen onderzoekers van de universiteit van Chicago daar iets op gevonden te hebben: Nightshade. Nachtschade vergiftigt de plaatjes zodat een kat een hond wordt enzovoort en het ki-systeem zo ‘vergiftigt’. Het is bedoeld voor auteursrechtenhouders die zich tekortgedaan voelen, maar wat als Nachtschade elders terechtkomt? Lees verder

“Ki zou geen rol moeten spelen bij beoordeling onderzoek(svoorstel)”

Wetenschappelijk productie, VS, EU, China, Japan en India

Aantal gepubliceerde artikelen stijgt en daarmee het aantal beoordelingen (afb: NSF)

Belangrijk onderdeel in het wetenschappelijk bouwwerk is de beoordeling van wetenschappelijke artikelen in goede wetenschappelijke tijdschriften. Die beoordelaars zijn mensen van vlees en bloed die uit het vakgebied van de auteurs van het artikel komen en dat kan nog wel eens wringen. Bovendien stijgt het aantal wetenschappelijke artikelen in rap tempo. Met de opkomst van kunstmatige intelligentie is ook de gedachte opgekomen ki een grotere rol of misschien dé rol te laten spelen in dat beoordelingsproces. Sommige onderzoekers zijn voor maar andere hebben grote twijfels of ki een rol zou kunnen spelen. Lees verder

Conclusies ki inzichtelijk gemaakt (?)

Kunstmatige intelligentie wordt overal blijmoedig gebruikt, maar er zitten een hoop soms gevaarlijke en kwalijke haken en ogen aan die technologie. Zo verbruikt ki een immense hoeveelheid energie om zich zaken eigen te maken en is meestal volstrekt duister hoe een ki-systeem tot een bepaalde conclusie is gekomen. Nu stellen een aantal onderzoeksinstituten in Duitsland een manier ontwikkeld te hebben om te kunnen begrijpen hoe een ki-systeem tot een conclusie is gekomen. Lees verder