Menselijke hersencellen in rattenhersens zorgen voor opwinding

Kweekhersentjes

Kweekorgaantjes worden verkregen uit embryoale of pluripotente stamcellen (afb: Standforduniversiteit)

Het schijnt niet netjes te zijn om hersens van mensen grondig te bestuderen, dus dan gebruiken we maar proefdieren om menselijke hersencellen in werking te bestuderen. Ratten kun je naar believen doden om hun hersens onder de ‘loep’ te leggen. Nu blijkt dat de invoeging van menselijke hersencellen in rattenhersens die beesten tot opwinding kunnen aanzetten. Wat zegt dat over de functie van menselijke hersencellen? Lees verder

Alzheimer’medicijn’ lijkt niet helemaal koosjer te zijn

Alzheimer-hersens

Een opname van een door Alzheimer aangetast brein

Matthew Schrag van de Vanderbiltuniversiteit (VS) meldt in Science dat bij onderzoek aan het kandidaatmedicijn voor Alzheimersimufilam fraude zou zijn gepleegd. Dat middel, ontwikkeld door Cassava Sciences, zou de verstandelijke vermogens van Alzheimerpatiënten verbeteren en zou bijdragen aan de stabilisering van beta-ameloïde. Er zou met de onderzoeksgegevens zijn geknoeid. Lees verder

Foute wetenschappelijke artikelen lijken interessanter dan goede

Ágnes Horvát

Ágnes Horvát (afb: Northwesternuniv.)

Het lijkt er op dat de wetenschap een prima methode heeft om waarheid van verzinsel te scheiden (de falsificatie en de  beoordeling door gelijken) maar dat is niet helemaal waar. Uit onderzoek van Ágnes Horvát en collega’s van de Northwesternuniversiteit blijkt dat teruggetrokken artikelen twee keer zo vaak worden geciteerd door pers en sociale media e.d. dan soortgelijke artikelen met een zelfde ‘status’ in dezelfde bladen gepubliceerd maar die alle kritiek hebben doorstaan. Lees verder

In het lab nemen de robots en machines het over

Wolklab Emarald

Het ‘wolklab’ in bedrijf (afb: ECL)

Na tientallen jaren een fantasie te zijn geweest lijkt kunstmatige intelligentie school te maken, maar ook de robots dringen op. Op een lab verschijnen steeds meer machines maar in de VS zijn al de eerste labs opgezet die (vrijwel) zonder menselijke hulp hun onderzoekende arbeid doen en wel 24 uur per dag en 365 (of -6 in een schrikkeljaar) dagen per jaar.  De labjassen kunnen aan de kapstokken. Lees verder

Is informatie de vijfde fase waarin materie kan bestaan?

Positron botst op elektron

Positron botst op antideeltje (elektron) (afb: M.Vopson)

Laat ik om te beginnen zeggen dat ik dit blog Geleerd uitschot heb genoemd. Daarmee wil ik aangeven dat wetenschap een prachtig fenomeen is, maar wetenschappers zich niet onttrekken aan eigenschappen die aan andere mensen kleven. Wat moet je denken van een wetenschapper die probeert vast te stellen of er naast de vaste, vloeibare, gasvormige en plasmafase nog een vijfde fase bestaat: informatie? Lees verder

Veel hersenonderzoek werkt met te weinig proefpersonen

HersensVeel hersenonderzoek wordt gedaan met een (veel) te klein aantal proefpersonen om wetenschappelijk zinvolle resultaten te kunnen opleveren. De meeste experimenten met maar weinig deelnemers kunnen ook niet gereproduceerd worden en berusten vooral op toevalligheden, zo blijkt uit recent onderzoek van de universiteit van de (staat) Washington. Lees verder

Baby’s in China uit de fabriek? Een heerlijke nieuwe wereld?

Ki-gestuurde kunstbaarmoeder

Ki-gestuurde kunstbaarmoeder (afb: Biomedisch en technisch instituut Suzhou )

Aldous Huxley schreef in 1932 Heerlijke nieuwe wereld (Brave New World) waarin kinderen uit een kweekcentrale kwamen en niet uit een (baar)moeder. Het lijkt er op dat China, de modernste en verst ontwikkelde dictatuur in de wereld, soortgelijke plannen heeft, althans wetenschappers in dat land. In dat plan, om de dreigende vergrijzing van China tegen te gaan, zouden kunstmatige intelligentie en kunstbaarmoeders garant moeten staan voor de jonge aanwas van China, zo stelt een audioreportage van Futura-Sciences. Lees verder

Musks Neuralink beschuldigd van diermishandeling

Aapje speelt Pong

Aapje speelt Pong (afb: Neuralink)

Elon Musk timmert aan alle kanten hard aan de weg. Zo wil hij hersens van mensen verbinden met computers. Daar houdt zijn bedrijf Neuralink zich mee bezig. Voor die verbinding doet het bedrijf proeven met apen. Nu wordt Neuralink beschuldigd van diermishandelingen. Nog maar zeven van de 23 proefapen die aan de proeven deelnamen zijn in leven.
Lees verder

Reproductieproject kankeronderzoek ziet vele missers

Witte proefmuisEen acht jaar durend project om belangrijk kankeronderzoek te reproduceren kwam bij veel belangrijke studies op andere resultaten uit. Het lijkt er op dat daarmee het resultaat van die studies op losse schroeven is komen te staan. Het gaat om ongeveer de helft van vijftig gereproduceerde onderzoeken.
Lees verder

Coronavirus vrat ander onderzoek aan

Farmaceutische onderzoekDe uitbraak van het coronavirus leidde tot een geweldige opbloei van het virusonderzoek, maar dat ging vaak ten koste van onderzoek op andere terreinen, mede als gevolg van de maatregelen die dienden om het virus in de greep te krijgen. Vrouwelijke onderzoekers en onderzoekers met jonge kinderen schenen daar zwaarder onder te lijden te hebben (gehad) dan mannelijke. Deze ontwikkelingen kunnen nog jaren nawerken, denken de onderzoekers.
Lees verder