De ki-verordening in de EU is door de ‘kerk’

Kunstmatige intelligentieNadat in maart het Europarlement er al mee instemde heeft nu ook de ministerraad zijn goedkeuring aan de ki-verordening gegeven. Dat betekent dat de 27 lidstaten binnen twee jaar die verordening in hun nationale wetgeving moeten opnemen. Niet iedereen is even laaiend enthousiast over de ki-verordening en het had maar een haartje gescheeld of die hele verordening was vroegtijdig in de prullenbak terechtgekomen. Lees verder

Europarlement stemt in met richtlijnen over recht op reparatie

Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe richtlijnen over het recht op reparatie van producten. Na formele goedkeuring van de Europese Commissie en de Ministerraad en publicatie in het Publicatieblad hebben lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijnen, eventueel met aanvullingen, in nationale wetten te verankeren. Overigens is het recht op reparatie alleen maar van toepassing op een beperkt aantal producten. Lees verder

Glyfosaat voor bananenplantages verslechtert biodiversiteit bodem

Glyfosaat bevordert verdwijnen inheemse soorten

Glysfosaat verarmt niet alleen de bodembiodiversiteit, aar zorgt ook voor verdringing van imheemse soorten (in dit geval mieren en spinnen) (afb: Meryem El Jaouhari et. al/

Een bananenplantage is misschien niet het beste voorbeeld van een biodivers ecosysteem, maar je moet toch ergens beginnen. Bij het bestuderen van effecten van bestrijdingsmiddelen worden zelden de effecten op grootschalige systemen en over langere periodes bekeken. Onderzoekersters rond Meryem el Jaouhari van de universiteit van Montpellier en collega’s hebben het effect van het populaire maar ook erg omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat op de biodiversiteit in de bodem van bananenplantages bekeken en zagen dat de onkruidbestrijder de diversiteit van het bodemleven aantast, maar ook zorgt voor verdwijnen van inheemse soorten en de opkomst van exoten. Lees verder

De EU subsidieert vooral de productie van vlees en dierlijke producten

Koeien in EngelandBoeren in Europa zijn kwaad, maar er is geen beroepsgroep die in de EU zoveel subsidie heeft gekregen (en nog krijgt) als de boeren. Nu blijkt uit onderzoek dat die subsidies voor 82% zijn gegaan naar de voor milieu- en klimaatproblemen veroorzakende productie van vlees en andere dierproducten. Nog geen 20% ging naar akkerbouw. Daarmee is de EU en haar voorgangers medeschuldig aan de huidige deplorabele stand van de landbouw in milieu- en klimaatperspectief. Lees verder

Europarlement neemt ki-‘wet’ aan

De risicoklassen van ki in de EU

De risicocategorieën van ki in de EU (afb: EU)

Het Europese Parlement heeft een voorstel voor een ki-verordening (vaak valselijk ‘wet’ genoemd). Die verordening, indien opgenomen in de wetgeving van de EU-lidstaten, moet de omgang met kunstmatige intelligentie voor EU-burgers veiliger maken. De EU-regeringen waren eerder al akkoord. Lees verder

Leg ki aan (energie)banden

Sam Altman

Sam Altman van OpenAI:…nog meer… (afb: WikiMedia Commons)

Het lijkt tegenwoordig wel of de duvel en zijn ouwemoer kunstmatige intelligentie gebruikt. Al vaker is gesteld dat ki gigantische hoeveelheden energie maar ook water gebruikt in het leerproces. John Naughton stelt in het Britse dagblad the Guardian dat daar snel paal perk aan gesteld moet worden om problemen met de energie- en drinkwatervoorziening te voorkomen.
Lees verder

Meer tweehands- en huurkleding is goed voor klimaat en milieu

Kamila Krych

Kamila Krych (afb: NTNU.no)

Als de Noren 74% van hun kleding tweedehands zouden kopen of zouden huren dan zou de broeikasuitstoot voor kleding met 57% afnemen, het water- en energiegebruik voor de productie daarvan dalen met, achtereenvolgens, 62%  en 47%, stellen onderzoeksters  van de Noorse universiteit voor wetenschap en technologie (NTNU) onder aanvoering van Kamila Krych. Nu is dat aandeel nog maar 5% in Noorwegen. Lees verder

Ki-verordening EU lijkt er toch te komen

Eurocommissaris interne markt Thierry Breton

Eurocommissaris interne markt Thierry Breton (afb: WikiMedia Commons)

Na drie dagen onderhandelen tussen het Europese Parlement en de lidstaten (ik=as wist niet dat er zoiets bestond) is een akkoord gevonden van wat in de wandeling de ki-wet wordt genoemd (of zelfs AI-Act), maar wat volgens mijn bescheiden mening een ‘verordening’ is, die de lidstaten in hun nationale wetgeving moeten opnemen (anders dan richtlijnen, waarbij landen enige handelingsvrijheid hebben). Eurocommissaris voor interne markt Thierry Breton noemt de verordening historisch, maar dat zou ook geïnterpreteerd kunnen worden als een predicaat voor de eerste ki-wetgeving in de historie van de wereld. Overigens met het EP nog instemmen, maar dat lijkt een uitgemaakte zaak. Lees verder

Voorlopig nog geen regels voor ki in de EU

Europarlementariër Brando Benifei

Europarlementariër Brando Benifei is optimistisch (afb: europarl.europa.eu)

Het lijkt er op op dat ‘Europa’ (de EU) steeds slappere knieën krijgt. Daar was een Groen Akkoord dat de EU tot voorhoede moest omvormen in de strijd tegen de klimaatontwrichting. Gaandeweg worden van die plannen steeds meer stukjes afgeknabbeld of weggebroken. De Natuurherstelwet werd in uiterst verwaterde vorm aangenomen en het verdachte bestrijdingsmiddel glyfosaat werd voor nog eens tien jaar toegelaten. Nu lijkt ook de stoere houding van de EU tegenover de techbedrijven die gokken op kunstmatige intelligentie in rap tempo te verkrummelen. Lees verder

EP tegen rigoureuze vermindering bestrijdingsmiddelen in EU

Een voorstel van de Europese Commissie om plantbeschermingsmiddelen sterk terug te dringen is door het Europese Parlement (EP) afgeschoten. Daarmee lijkt het voorstel van de baan, aangezien het EP met een krappe meerderheid verdere onderhandelingen afwees. In dat voorstel moest het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot 2030 worden gehalveerd. Lees verder