EP tegen rigoureuze vermindering bestrijdingsmiddelen in EU

Een voorstel van de Europese Commissie om plantbeschermingsmiddelen sterk terug te dringen is door het Europese Parlement (EP) afgeschoten. Daarmee lijkt het voorstel van de baan, aangezien het EP met een krappe meerderheid verdere onderhandelingen afwees. In dat voorstel moest het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot 2030 worden gehalveerd. Lees verder

EP wil repareren kapotte apparatuur aantrekkelijker maken

Repair caféSchoenmakers (of eigenlijk schoenherstellers) kun je nog wel vinden en reparateurs van wasmachines zijn er ook nog wel, maar het wordt moeilijker als je elektronische apparatuur wil laten herstellen. Het Europese Parlement heeft nu voorstellen gedaan om reparatie aantrekkelijker te maken. Een groot deel van hun kiezers (77%) in de unie zou daar een voorstander van zijn. Lees verder

Europese Commissie geeft omstreden glyfosaat nog tien jaar

Glyfosaat-Monsanto Roundup

Monsanto was de eerste met zijn Roundup (OpRuimen)

De Europese Commissie heeft de vergunning van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat met tien jaar verlengd. De ministers van de EU-staten konden niet tot overstemming komen over voortgaand gebruik van een bestrijdingsmiddel dat zwaar onder verdenking staat van gezondheidseffecten op mens en dier. Lees verder

EU wil kunstmatige intelligentie regelen in nieuw voorstel

IEnergiehongerige ict-branche

Datacentra vreten een hoop energie, onder meer voor koeling (afb: Google)

Als een van de eerste ‘landen’ in de wereld wil de Europese Unie kunstmatige intelligentie aan banden leggen in de ki-verordening. Daarmee zouden allerlei zaken worden geregeld zoals het ongevraagd gebruiken van auteursrechtelijke beschermde producten maar ook het schaden van burgers en het energieverbruik. Lees verder

Europeanen gooien weer meer verpakking weg

Verpakkingsafval EU in 2021

Verpakkingsafval in de EU stijgt alleen maar, het opwerken en hergebruik overigens ook, maar daarbij schijnt het verbaranden te worden meegerekend (afb: EuroStat)

Burgers in de Europese Unie gooiden in 2021 per persoon 188,7 kg verpakkingsafval weg. Dat is 11 kg meer dan het voorgaande jaar, zo deelde Eurostat mee. De Europese Unie wil die afvalberg drastisch verkleinen. Overigens stijgt ook het kringlopen van verpakkingsafval. Lees verder

“Ki zou geen rol moeten spelen bij beoordeling onderzoek(svoorstel)”

Wetenschappelijk productie, VS, EU, China, Japan en India

Aantal gepubliceerde artikelen stijgt en daarmee het aantal beoordelingen (afb: NSF)

Belangrijk onderdeel in het wetenschappelijk bouwwerk is de beoordeling van wetenschappelijke artikelen in goede wetenschappelijke tijdschriften. Die beoordelaars zijn mensen van vlees en bloed die uit het vakgebied van de auteurs van het artikel komen en dat kan nog wel eens wringen. Bovendien stijgt het aantal wetenschappelijke artikelen in rap tempo. Met de opkomst van kunstmatige intelligentie is ook de gedachte opgekomen ki een grotere rol of misschien dé rol te laten spelen in dat beoordelingsproces. Sommige onderzoekers zijn voor maar andere hebben grote twijfels of ki een rol zou kunnen spelen. Lees verder

EU moet ki aan milieu- en klimaatgrenzen binden

kunstmatige intelligentieHet Europese parlement heeft in reactie op een verordeningsvoorstel van de Europese Commissie over kunstmatige intelligentie voorstellen gedaan om de milieu- en klimaateffecten die ki heeft te begrenzen. Volgens het Duitse Ökoinstitut zijn die voorstellen technisch en praktisch haalbaar. Om zowel de digitale als milieudoelen van de EU te halen, zouden die voorstellen van het EP volledig meegenomen moeten worden stelt het instituut in een rapport (pdf-bestand). Lees verder

Ki-makers wil eigen product ‘keuren’

Kunstmatige intelligentie heeft de laatste tijd nogal wat teweeggebracht en niet alleen positieve dingen. Volgens sommigen zou ki zelfs bedreigend zijn voor het voortbestaan van de mensheid. Allerlei overheden, zoals de EU, hebben al aangekondigd ki aan regels te binden en nu hebben de ki-bedrijven Google, Microsoft, Anthropic en OpenAI een Frontier Model Forum opgericht dat de ki(-ontwikkelingen) zou moeten reguleren. Dat lijkt een vlucht vooruit, maar ook op de slager die zijn eigen vlees gaat keuren. Lees verder

Helft nieuwe medicijnen voegt weinig toe

Medicijnenbakje

Pillenbakje (afb: WikiMedia Commons)

Elk jaar worden er door de Europese Geneesmiddelenautoriteit zo’n veertigtal nieuwe medicijnen of nieuwe indicaties van bestaande geneesmiddelen toegelaten tot de EU-markt. Iets soortgelijks gebeurt er in de VS. Volgens een recent onderzoek voegt meer dan de  helft van de nieuwe medicijnen daarvan die tussen 2011 en 2020 zijn toegelaten nauwelijks of niets toe aan het bestaande arsenaal aan medicijnen. Bij tweede indicaties, extra toepassingen voor een bestaand middel, zou zelfs maar  37% werkelijke therapeutische meerwaarde hebben. Dat is overigens al vele malen eerder vastgesteld. Lees verder

EP stemt in met uitgeklede versie Natuurherstelwet

Frans Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans: “De basis ligt er” (afb: WikiMedia Commons)

Het Europees Parlement (EP) heeft ingestemd met een uitgeklede versie van de Natuurherstelwet die de slechte staat van de natuur in de EU beoogt te verbeteringen. Volgens de nieuwe versie worden landen niet verplicht de natuur te herstellen, maar moeten ze een ‘inspanning’ verrichten voor natuurherstel. Dat scheelt een slok op een borrel.  Toch Euro-commissaris Frans Timmermans, verantwoordelijk voor dit ‘wetsvoorstel’, blij met het groene licht van het EP. Lees verder