Verlies aan biodiversiteit leidt (mede) tot meer besmettingen

Jason Rohr (2019)

Jason Rohr (afb: Notre Dame)

Volgens onderzoekers rond Jason Rohr van de Notre Dame-universiteit in de VS zou het terugdringen van de broeikasgasuitsoot en het verlies aan soortenverscheidenheid en het voorkomen van soorteninvasies de uitbraak van besmettelijke ziektes kunnen temperen. De onderzoekers stellen echter ook dat meer onderzoek nodig is, voor naar de onderling beïnvloeding van de risicofactoren.
Lees verder

“Vormen Duurzame Ontwikkelingsdoelen een goed alternatief voor bbp?”

Screenshot

Het bruto-binnenlandsproduct (bbp) wordt meestal gehanteerd als maat voor het ‘welzijn’ van een land, maar dat is nogal een armzalig meetsysteem dat in feite alleen kijkt naar zaken waar geld mee verdiend wordt. Al tientallen jaren geleden zijn er ideeën ontwikkeld om betere maat te verzinnen zoals een groen bbp, maar die ideeën uit de jaren 70 en 80 hebben niet echt ingang gevonden. Nu proberen twee onderzoekersters van de universiteit van Ottawa het maar weer eens. Zouden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties niet een goede vervanging zijn? Die hebben meer oog voor schaarsten en minder voor geld en groei. Lees verder

“Lagere biodiversiteit vergroot kans op zoönose”

Diverse vleermuissoorten

Diverse vleermuissoorten die aan het onderzoek deelnamen (afb: Heather Baldwin/Nature)

Zoönose is het overstappen van ziekteverwekkers van andere gewervelde dieren op mensen. Minder verscheidenheid in diersoorten zou de kans op het veranderen van gastheer door ziekteverwekkers dus bevorderen, zou een groep wetenschappers rond viroloog Christian Drosten van Charité in Berlijn aannemelijk hebben gemaakt. De onderzoekers bekeken hoe veranderingen in de samenstelling van vleermuispopulaties in grotten in Ghana de verspreiding van coronavirusvarianten hebben beïnvloed. Lees verder

Duurzaam bosbeheer blijkt goed voor grote zoogdieren in Afrika (?)

Gorilla gefotografeerd door cameraval

Gorilla gefotografeerd door cameraval (afb: uu.nl)

Verschillende klimaat- en milieuregelingen blijken praatjes voor de vaak zoals de klimaatcompensatie voor vliegreizen, maar het duurzaam bosheer volgens de FSC-regels in Afrika zou gunstig uitwerken voor de grotere zoogdieren zoals luipaarden, gorilla’s en olifanten in vergelijking met bosgebieden die niet volgens die regels worden beheerd, zo constateerden onderzoekers uit, onder meer, de universiteit van Utrecht. Jammer genoeg vergeleken de onderzoekers die resultaten niet met de biodiversiteit in maagdelijke bossen.
Lees verder

“We moeten af van de industriële landbouw. Diversificatie loont”

Gediversificeerd aardbeienveld in Californie

Aardbeienveld in Californië met strook wilde bloemen (afb: Claire Kremen, univ. Brits Columbia)

Een gemengd bedrijf was in de agrarische sector eigenlijk een bewijs van onvermogen, lager kon je niet zakken. Als boer mikte je, mede aangemoedigd door overheid en boerenleenbanken, op groot en gespecialiseerd. Onderzoekers in, onder veel meer, Duitsland en Denemarken denken dat het gemengde agrarische bedrijf te toekomst heeft met meer aandacht voor de natuur. Volgens hen levert dat winst op voor zowel mensen als omgeving en klimaat.
Lees verder

Mijnbouw in Afrika bedreigt mensapen

schadelijke effecten mijnbouw voor natuur en biodiversiteit

Winning van voor de klimaatverandering belangrijke elementen is slecht voor mensapen (afb: Jessica Junker et. al/Science)

Volgens onderzoek van, onder meer, het Duitse centrum voor biodiversit-eitsonderzoek iDiv zijn de nadelen van grondstofwinning tot op heden ernstig onderschat. Zo bedreigt de winning en zoektocht naar koper, lithium, zeldzame aarden – elementen die alle belangrijk zijn voor, ironische genoeg, de overgang naar een duurzamere toekomst – het voortbestaan van mensapen in Afrika. De strijd tegen klimaatverandering mag niet ten koste gaan van natuur en biodiversiteit, vinden de onderzoeksters. Lees verder

De meest voorkomende insecten gaan het hardst achteruit

InsectenAl veel langer is duidelijk dat het aantal insecten hard achteruit gaat, maar uit een overzichtonderzoek van 106 studies hebben wetenschappers rond Roel van Klink van het Duitse instituut voor biodiversiteit in Leipzig de conclusie moeten trekken dat voorheen veel voorkomende insecten het hardst achteruit zijn gegaan. Dat werd niet of minder geconstateerd voor weinig voorkomende insecten. Lees verder

Nog niet ontdekte planten zijn hoogstwaarschijnlijk bedreigd

Onontdekte en bedreigde plantensoorten

Onontdekte plantensoorten blijken steeds vaker ook bedreigd te zijn (afb: uit rapport)

In augustus verscheen in het blad New Phytologist al een kort artikel waarin gesteld werd dat drie op de vier nog niet ontdekte planten hoogst-waarschijnlijk al bedreigd zijn in hun bestaan. Dat was (kennelijk) een resumé van het vijfde rapport van Britse Koninklijke Botanische Tuinen in Kew over de toestand van planten en schimmels in de wereld.
De Britse krant the Guardian pikt daaruit de opmerking dat er op zijn minst nog tweemiljoen schimmelsoorten op ontdekking wachten, waarmee schimmels op de ongewervelde dieren na grootste groep levende organismen op aarde vormen. Daar valt nog een hoop te ontdekken. Als oorzaken van die (dreigende?) noodtoestand worden verandering van landgebruik en de aardopwarming genoemd. Lees verder

40% amfibieën met uitsterven bedreigd

Vuursalamander

Vuursalamander (afb: WikiMedia Commons)

In opdracht van de de organisatie voor natuur-bescherming IUCN hebben zo’n honderd onderzoek(st)ers de stand van zaken onderzocht van amfibieënsoorten. Die kwamen tot de conclusie dat zo’n 40% van de amfibieënsoorten bedreigd wordt met uitsterving. Achteruitgang en verstoring van hun biotopen is daar nog steeds de belangrijkste oorzaak van, maar de klimaatverandering speelt daarin een steeds grotere rol, volgens de wetenschappers. Vooral de salamanders worden zwaar getroffen. Daar zou een schimmelziekte in Europa en de VS mede de oorzaak van zijn. Lees verder

Hoeveel spul heeft iemand nodig? Ongeveer zes ton per jaar

materiaalbehoefte per mens per jaar

De materiaalbehoefte per mens per jaar om de armoede te bannen. In westerse landen ligt die hoeveelheid op 70 ton per persoon per jaar (afb: Stefan Pauliuk et. al)

Zes ton per persoon per jaar om netjes en zonder honger te kunnen levenhebben onderzoekers uitgerekend. Dan gaat om kleren, eten, brandstof en wat mensen zoals nodig (denken te) hebben. Dat betekent dat als we iedere (menselijke) aardbewoner een goed en gezond leven zouden gunnen er miljarden tonnen grondstof nodig zijn om van de armoede af te komen. Dat zou zonder schade kunnen als de graaiers (het rijke deel van de wereld dat zo’n 70 ton verbruikt) zouden inschikken. Het zou voor het eerst zijn dat die noodzakelijke behoefte is berekend. Lees verder