Je kunt metaal oogsten uit planten en meer moois (?)

Ways of beingJames Bridle is schrijver en, anderszins, kunstenaar en denkt dat op de wereld heel wat bruikbare intelligentie braak ligt en die is niet noodzakelijkerwijs menselijk, schrijft hij in the Guardian. Hij denkt dat we die niet-menselijke intelligentie heel goed kunnen gebruiken om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Lees verder

Micro-organismen produceren zuurstof in het donker

Beate Kraft, SDU

Beate Kraft (afb: SDU)

Organismen zoals planten en bepaalde bacteriën produceren zuurstof. Dat gebeurt alleen als de ‘zon schijnt’ (er licht is, dus). Het blijkt echter dat er micro-organismen zijn die zuurstof kunnen aanmaken in de diepten van de oceanen waar geen licht meer doordringt. Ze doen dat op een voor de onderzoeksters verrassende manier. Het onderzoek werd geleid door Beate Kraft en Donlad Canfield van de universiteit van Zuid-Denemarken. Lees verder

Er moet een lijst komen van alle levende organismen

Indeling organismen

Wat weten we van de schimmels en micro-organismen?

Met enige regelmaat worden er nog steeds ‘nieuwe’ dieren ontdekt. In de meeste en hoogstwaarschijnlijk zelfs in alle gevallen gaat het dan niet om ‘nieuwe’ dieren, maar om nog niet ontdekte dieren. Hoe verder we bij de mens vandaan raken hoe geringer de kennis. Van micro-organismen hebben we maar een vaag idee wat er allemaal op aarde zo rondkruipt en krioelt. Over virussen hebben we het maar niet eens. Onderzoekers hebben nu een plan opgesteld om van alle levende organisme een lijst te maken. Van de grootste tot de kleinste, van zoogdieren, planten, vogels en insecten tot schimmels en micro-organismen. Lees verder

Mens maar 0,01% van aardse leven, verwoest 83% van het wild

Veetteelt in Brazilië

De cologische voetafdruk van veeteelt is buiten alle proporties. Hier een voorbeeld daarvan uit Brazilië (afb: Greenpeace)

De mens is een verwoestende diersoort. Die zich als slim beschouwende diersoort maakt in kilo’s gemeten maar 0,01% van al het leven op aarde uit, maar is wel verantwoordelijk voor de verdwijning van 83% van alle in het wild levende zoogdieren en de helft van alle planten, zo leert een inventariserend onderzoek. Het overgrote deel van de dieren op deze wereld zijn landbouwdieren. Die nu 7,6 miljard ‘slimme’ zoogdieren hebben nog niet ontdekt hoe ze zichzelf in bedwang kunnen houden. Lees verder

‘Hongerige’ planten nemen meer kooldioxide op

Stijging kooldioxideconcentratie afgevlakt door 'fellere' plantengroei

Stijging afgevlakt (afb: Berkeley-lab)

Het is niet allemaal kommer en kwel wat het klimaat betreft. Onderzoekers van het Amerikaanse Berkeley-lab hebben uitgerekend dat planten meer  kooldioxide opnemen dan in voorgaande decennia. Door de hogere kooldioxide-opname remmen onze groene medeaard-bewoners de groei van de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer.  De bevindingen zijn gebaseerd op waarnemingen van de atmosfeer, satellietmetingen van de vegetatie en rekenmodellen. Lees verder

Zweden ‘baren’ elektrische roos

Elektrische roos uit Zweden

De elektrische roos

Onderzoekers van de universiteit van Linköping hebben een roos gekweekt voorzien vaninwendige analoge en digitale elektronische schakelingen. Daarbij maakten ze gebruik van het vatenstelsel van de planten. De onderzoekers rond Magnus Berggren denken dat hun onderzoek een bijdrage levert aan de ontwikkeling van organische elektronica en voor onderzoek in de plantkunde. Lees verder

Planten vaak verkeerd gedetermineerd

Planten vaak verkeerd benoemd

Het gaat vaak fout bij het bepalen van de juiste soort (foto: RBGE)

Het is allemaal heel menselijk. Zelfs de knapste taxonomen 
plaatsen planten of dieren wel eens in het verkeerde vakje. Nou en?, kun je zeggen, maar als je bezig bent met, bijvoorbeeld, het onderzoeken van de evolutie, dan is het wel handig te weten tot welke soort dieren en planten behoren. Het zit goed fout als Zoë Goodwin van de universiteit van Oxford en haar collega’s het bij het rechte eind hebben. Volgens hen zou wel eens meer dan de helft van de planten verkeerd kunnen zijn ingedeeld. Bij insecten zou het nog wel eens erger kunnen zijn, denken de onderzoekers (hoewel ze dat niet hebben onderzocht). Als dat waar is dan is het ook lastig te bepalen welke soorten verdwijnen. Nou en?, hoor ik sommige cynici zeggen. Lees verder

Gouden DNA-spons vist de ziekteverwekkers er uit

Gouden DNA-zeef

De poriën van de gouden DNA-spons/zeef zijn zo klein dat, bijvoorbeeld, eiwitten er niet doorheen kunnen, maar de dradige stukjes DNA wel (afb: Analytical Chemistry)

Met een nanoporeuze ‘spons’ van goud zouden ziekteverwekkers in planten en hoger organismen (zoals de mens) kunnen worden opgespoord, denken onderzoekers van de universiteit van Californië in Davis. Daarmee zouden ze kernzuren (DNA en RNA) kunnen isoleren in een mengsel van biomoleculen. Dat zou het aanzienlijk makkelijker maken erfmateriaal van ziekteverwekkers te isoleren uit  monsters van serum, bloed of plantenvocht. Lees verder

De plant als sensor

Planten als sensor

Planten zijn te gebruiken als sensor of indicator, alleen moet je dan wel de betekenis van de (elektrische) signalen kennen.

De Italiaan Andrea Vitaletti, van opleiding informaticus, wil planten gebruiken als sensor. Hij heeft daartoe samen met Stefano Mancuso van de universiteit van Florence het project  PLEASED opgezet: planten gebruikt als sensors. Op de webstek van Pleased is te zien hoe een plant als branddetector wordt gebruikt. Lees verder

Zonnecel met fotosynthetische eiwitten werkt

thermofiele cyanobacterie

Warmteminnende cyanobacterie

Onderzoekers van de Ruhr-universiteit in Bochum (D) hebben een zonnecel ontwikkeld die werkt met eiwitten die een fotosynthetisch proces van stroomopwekking aan de gang houden. Het gaat om twee verschillende eiwitsystemen die zijn ontwikkeld door Wolfgang Schumann en zijn medeonderzoekers. Over rendementen, hét gevoelige thema bij zonnecellen, hebben we het nog maar even niet… Lees verder