EU moet ki aan milieu- en klimaatgrenzen binden

kunstmatige intelligentieHet Europese parlement heeft in reactie op een verordeningsvoorstel van de Europese Commissie over kunstmatige intelligentie voorstellen gedaan om de milieu- en klimaateffecten die ki heeft te begrenzen. Volgens het Duitse Ökoinstitut zijn die voorstellen technisch en praktisch haalbaar. Om zowel de digitale als milieudoelen van de EU te halen, zouden die voorstellen van het EP volledig meegenomen moeten worden stelt het instituut in een rapport (pdf-bestand). Lees verder

Samenkomen van de continenten wordt einde zoogdieren

Leefbare gebieden op Pangea Ultima bij lage (l) en hoge kooldioxideconcentratie in de atmosfeer

Leefbare gebieden op Pangea Ultima bij lage (l) en hoge kooldioxideconcentratie in de atmosfeer (afb: Alexander Farnsworth et. al./Nature)

Er zijn al pessimisten die de mensheid binnenkort zien uitsterven, maar als dat niet komt door de door de mens zelf veroorzaakte rampen, waaronder de klimaatontwrichting, dan zal dat zeker over 250 miljoen jaar gebeuren als de continenten samenkomen tot een supercontinent en de temperatuur op aarde zo stijgt dat geen zoogdier die opwarming zal overleven, zo stellen onderzoekers (zij het dat het best mogelijk is dat een enkele ergens op de polen overleeft). Lees verder

Aantal vlinders in VK het hoogst sedert 2019, maar…

Atalanta, admiraal- of nummervlinder

De atalanta – ook wel admiraal- of nummervlinder genoemd – is ook in Nederland en België vrij algemeen (afb: WikiMedia Commons)

Om niet voortdurend alleen kommer-en-kwelberichten te plaatsen meldt ik hier een vrolijker berichtje van onze overburen in het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar zijn in dat land tussen 14 juli en 6 augustus 1,5 miljoen vlinders en (dag)motten geteld met de atalanta als meest waargenomen (248 077 keer) soort, het hoogste aantal sedert. Maar ook hier zit een adder onder het gras…
Lees verder

De aarde is ‘doodziek. Oorzaak is de mens

Gezondheid aarde 2023 volgens aardgrensmodel Rockström

De negen gezondheidsfactoren van de aarde volgens het Rockströmmodel (afb: Johan Rockström et. al/Science)

In een nieuw onderzoek naar de gezondheid van de aarde moesten de onderzoekers constateren dat zes van de negen gezondheids-aspecten van de aarde zijn overschreden: klimaatver-andering, biodiversiteit, verandering landgebruik (verlies aan natuur), stikstof- en fosforcycli, milieuvervuiling (kernafval, kunststofafval e.d.) en zoetwatervoorraden.
Alleen met de ozonvernietiging in de atmosfeer, luchtvervuiling en oceaanverzuring blijft de aarde nog net binnen de veilig geachte grenzen van dit door van dit door klimaatwetenschapper Johan Rockström bedachte houdbaarheidsmodel van de aarde, maar ook daar naderen bij twee de grenzen snel: verzuring oceanen en luchtvervuiling. Dat betekent dat de mens zijnhaar veilige manoeuvreerruimte op de meeste cruciale punten meer dan heeft verspeeld. Lees verder

Goedkoop treinkaartje in Duitsland leidt nauwelijks tot minder autogebruik

DeutschlandticketHet goedkope treinkaartje in Duitsland, de Deutschlandticket, heeft het aantal ov-abonnementen met 10% doen toenemen, maar slechts bij 20% van die nieuwe abonnementen heeft dat geleid tot minder gebruik van de auto, zo blijkt uit onderzoek (pdf-bestand) van de TU München. Overigens loopt de aanbieding nog tot 2025 en is dit onderzoek alleen nog maar een voorlopig resultaat.
Lees verder

Supercondensator gemaakt van cement, roet en water

De betonnen supercondensator: twee platen gescheiden door een glasvezelmembraan (3) (afb: F-J Ulm et. al/PNAS)

Onderzoekers hebben een energieopslagsysteem ontwikkeld, een supercondensator noemen ze die, waarmee voor lange tijd energie in de  kan worden opgeslagen, met cement, roet en water. Die relatief goedkope systemen zouden de overmaat aan energie van windmolens en zonnepanelen tussentijds kunnen opslaan, denken ze. Dat is mooi maar cement heeft wel een grote koolstofvoetafdruk. Lees verder

Warme golfstroom zou tussen 2025 en 2095 het loodje leggen

Warme GolfstroomEr is al jaren een discussie of de Warme Golfstroom, die ervoor zorgt dat Noordwest-Europa een relatief mild klimaat heeft, verzwakt, al of niet veroorzaakt door de aardopwarming.  Sommige onderzoeken kwamen zelfs tot de conclusie dat die Golfstroom juist door de klimaatverandering sterker zou worden.  Nu komen twee Deense onderzoekers, de brusters Susanne en Peter Ditlevsen, dat die oceaanstroming in het midden van deze eeuw zal verdwijnen, maar het zou al in 2025 kunnen gebeuren. Lees verder

Waarom er geen kangoeroes in Bali zijn (en geen tijgers in Australië)

De Wallacelijn

De Wallacelijn (afb: WikiMedia Commons)

Met behulp van een nieuw rekenmodel hebben onderzoekers geprobeerd te verklaren hoe het komt dat er miljoenen jaren geleden meer diersoorten van Azië naar Australië migreerden en veel minder de andere kant op. Het lijkt er op dat het klimaat daarbij een grote rol heeft gespeeld (maar ligt dat niet erg voor de had? as) maar ook de tektoniek. Lees verder

Microleven in de bodem wordt vaak over het hoofd gezien

Indeling organismen

Wat weten we de microwereld onder onze voeten? Dat die wezenlijk is voor de gezondheid van de aarde, maar geven we ons daar ook rekenschap van?

Het besef dringt heel langzaam tot de mens door dat de gezondheid van de mens afhankelijk is van de rest van de levende (en dode) wereld op aarde. Het belang van een gezonde natuur wordt zo zoetjes aan ook aanvaard als noodzaak, maar daarbij wordt het microscopische leven in de bodem, het bodemmicrobioom, nogal eens over het hoofd gezien, betogen wetenschappers. Ten onrechte, vinden ze, want dat bodemmicrobioom zou een wezenlijk bestanddeel van een gezonde aarde moeten zijn. Lees verder