Verbranding uitgediende satellieten slecht voor ozonlaag

KNMI-Ozonlaag in oktober 2010

Het ‘ozongat’ is nog steeds aanwezig (1 oktober 2010) (afb: KNMI)

Er draaien steeds meer satellieten rond de aarde en dat is niet per se goed nieuws, want die duizenden satellieten raken steeds sneller ‘versleten’. Dan worden ze afgedankt en verbranden op weg naar beneden. Dat heeft gevolgen voor de aardatmosfeer. Zo raakt de ozonlaag aangetast, die aardbewoners beschermt tegen al te agressief uv-licht. Lees verder

Japans bedrijf maakt begin opruimproject van de ruimte

Ruimtepuin

Er cirkelt heel wat troep rond de aarde (afb: Astroscale)

Het Japanse bedrijf Astroscale heeft het beeld vrijgegeven van een lanceertrap van de Gosat die in 2009 in een baan rond de aarde werd geschoten gemaakt door Adras-J een paar honderd meter van dit rond aarde zwevende ruimtepuin. Al vaker hebben bedrijven aangekondigd ruimtepuin rond de de aarde, inclusief uitgewerkte satellieten, op te ruimen, maar nu die ruimte rond de aarde steeds voller wordt zal daadwerkelijk de hand aan de ploeg moeten worden geslagen, anders gebeuren er ongelukken. Lees verder

“Satelliet- en raketpuin taste de fragiele bescherming rond aarde aan”

Blik op de aarde

Ruimtepuin is fnuikend voor fragiele beschermlaag rond de aarde

Zijn we met al die satellieten rond de aarde en de raketten die ze daarheen vervoeren en vooral met het ‘wissen’ van de uitgewerkte satellieten niet bezig de beschermlaag rond de aarde en daarmee de leefbaarheid op die onze planeet te vernielen, vraagt plasmafysicus Sierra Solter zich in the Guardian af. Hij vindt dat ruimtevaartbedrijven geen satellieten meer in een baan rond de aarde mogen brengen als ze niet kunnen aantonen dat die de stratosfeer en magnetosfeer rond de aarde, de beschermingslaag van alle leven op deze planeet, niet vernielen. Lees verder

VS beboeten eigenaar ‘gepensioneerde’ satelliet

ruimtepuin

Het is druk rond de aarde (afb: WikiMedia Commons)

De Amerikaanse federale communicatie-commissie (FCC) heeft de eigenaar van de niet meer functionele satelliet Echostar-7, Dish Network een boete gegeven van 150 000 dollar (130 000 euro) voor het niet opruimen van deze ‘rommel’. Het zou voor het eerst zijn dat een dergelijke boete is uitgedeeld. Dish Network heeft gezegd zich te conformeren aan de beslissing. Lees verder

Deel lanceringsraket op Australische kust aangespoeld

Lancering Indiase navigatiesatelliet NVS-01 op 29 mei 2023

Lancering Indiase navigatiesatelliet NVS-01 op 29 mei 2023 (afb: ISRO)

Er draait een hoop satellietgoed rond de aarde, deels in ‘gedemonteerde’, onfunctionele toestand. Zo af en toe valt er van dat ruimtepuin het een en ander weer op aarde, maar naar ik (=as) begrepen heb, en verbrandt die ’troep’ bij terugkeer in de atmosfeer en wordt nagenoeg onzichtbaar maar dit stuk ruimtepuin (?) kwam vrij ongeschonden op aarde terecht. Voorlopig wordt er uitgegaan van een deel van een deel van een Indiase lanceringsraket, meldt the Guardian op 1 augustus.
In Australië is dat brokstuk met de afmeting van een fikse wasmachine aangespoeld. Niks geks aan, zou de Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO hebben laten weten. Het zou een deel van een lanceringsraket zijn geweest. Lees verder

Russische satellietopruimer miste ruimtestation ‘op een haar’

Ruimtepuin

Ruimtepuin (afb: WikiMedia Commons)

Overal waar de mens aan de gang gaat maakt ie er een zooitje van. Ook in de ruimte rond de aarde. Daar hebben we in de loop der jaren heel wat ’troep’ in rondcirkelen. Al is al vaker gesproken over het opruimen van het ruimtepuin rond de aarde, echt veel is daar nog niet aan gebeurd. De Russen hadden niet echt het idee om dat puin op te ruimen maar om uitgewerkte satellieten te vernietigen (wat weer goed is voor de aanwas van dat ruimtepuin, met alle gevaren van dien). De Amerikanen zijn boos op de Russen, maar wat doen zij aan al dat ruimtepuin? Lees verder