Koelkast met vervormbare kristallen zou goed voor klimaat zijn

Barocalorisch effect zorgt voor vaste koelstoffen

Het barocalorisch effect zorgt voor koeling als de druk van de plastische kristallen wordt gehsald (afb: imr)

Koeling kost veel energie. Wereldwijd zouden koelsystemen verantwoordelijk zijn voor een kwart tot een derde van de stroombehoefte. Cruciaal daarbij is het gebruik van koelvloeistoffen (HFK’s). Dat zijn echter heftige broeikasgassen. Een koelkast met vervormbare kristallen zou een alternatief denken Chinese onderzoekers. Truc is dat sommige stoffen onder druk afkoelen (het zogeheten barocalorisch effect). Lees verder

Uitstoot vier ‘nieuwe’ cfk’s in atmosfeer blijkt toegenomen

ozongat

Gat in de ozonlaag (afb: Nature)

Britse en Nederlandse wetenschappers  hebben in de atmosfeer vier nieuwe gassen ontdekt die de ozonlaag aantasten. Dat is opvallend, want de productie van dat soort gassen is al verboden sinds 2010. Toch zijn de gassen – drie zogenoemde gechloreerde fluorkoolwaterstoffen (cfk’s) en een hcfk – sinds die tijd pas in de atmosfeer terechtgekomen.  De concentratie van twee van de vier gassen stijgt bovendien nog steeds. (H)cfk’s zijn verantwoordelijk voor het gat in de ozonlaag. Lees verder