Koelkast met vervormbare kristallen zou goed voor klimaat zijn

Barocalorisch effect zorgt voor vaste koelstoffen

Het barocalorisch effect zorgt voor koeling als de druk van de plastische kristallen wordt gehsald (afb: imr)

Koeling kost veel energie. Wereldwijd zouden koelsystemen verantwoordelijk zijn voor een kwart tot een derde van de stroombehoefte. Cruciaal daarbij is het gebruik van koelvloeistoffen (HFK’s). Dat zijn echter heftige broeikasgassen. Een koelkast met vervormbare kristallen zou een alternatief denken Chinese onderzoekers. Truc is dat sommige stoffen onder druk afkoelen (het zogeheten barocalorisch effect). Lees verder

‘Kortlevende’ broeikasgassen hebben ‘lange armen’

Prognoses van de zeespiegelstijging

De uitersten van de zeespiegelstijging bij een temperatuurstijging van 2 en van 5°C. De plaatjes komen uit een andere studie. (afb: Jevrejeva et.al.)

Koolstofdioxide is het broeikasgas waar ons aller aandacht op gericht wordt, maar vlak de andere broeikasgassen als methaan, chloorfluorkool-waterstoffen (cfk’s) en fluor-koolwaterstoffen (hfk’s) niet uit. Volgens berekeningen van onderzoekers van het MIT in Cambridge (VS) en de Simon Fraser-universiteit kunnen die ‘kortlevende’ broeikasgassen, die maar enkele jaren in de atmosfeer verblijven, vele eeuwen voor veel narigheid zorgen zoals de zeespiegelstijging. Dat gebeurt ook als de mensheid er in zou slagen vanaf midden deze eeuw geen koolstofdioxide meer de atmosfeer in te blazen. Lees verder

“Uitvoering klimaatakkoord vergt grotere inspanningen”

De ontwikkeling van de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer bij Mauna Lao

De ontwikkeling van de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer bij Mauna Lao (afb: NOAA)

De wereld is niet in de buurt van het scenario dat is afgesproken in het klimaatakkoord, stelt een VN-rapport. Dat waarschuwt voor de ernstige gevolgen voor de mensheid als we er niet in zullen slagen de aardopwarming binnen de perken te houden. Volgens de UNEP zou de wereld de kooldioxideuitstoot tot 2030 met nog eens 12 tot 14 miljard ton kooldioxide extra moeten verminderen om de aardopwarming binnen de 2°C te houden. Lees verder

‘Broeiende’ drijfgassen aan banden gelegd, hopelijk

Verbod van fluorkoolwaterschappen overeengekomen in Kigali (Rwanda)

De Amerikaanse minister John Kerry spreekt de vergadering in Kigali (Rwanda) toe

Cfk‘s, chloorfluorkool-waterstoffen, zijn in de meeste industrielanden al twintig jaar als drijfgassen en koelmiddelen verboden vanwege de schade die ze aan de ozonlaag toebrengen. De alternatieve stoffen, hfk’s en hcfk’s blijken niet zozeer de ozonlaag aan te tasten, maar het klimaat op te warmen. Broeikasgassen dus en dus kwam de wereld deze week in Kigali (Rwanda) bijeen om een akkoord te sluiten. Deze broeikasgassen zullen aan banden worden gelegd, spraken meer dan 150 landen met elkaar af. Lees verder

‘Ozonvriendelijke’ verbindingen worden broeikasgas

KNMI-Ozonlaag in oktober 2010

Het ‘ozongat’ is nog steeds aanwezig (1 oktober 2010) (afb: KNMI)

Ooit was het gat in de ozonlaag een grote zorg. Als gevolg van een hartverwarmende eensgezindheid besloten de gezamenlijke landen de ozonlaagaantasters, de chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) die als koelmiddel en drijfgassen werden gebruikt, in korte tijd uit te bannen en te vervangen door ‘ozonvriendelijke’ stoffen. De situatie van het gat in de ozonlaag is nog lang niet opgelost, maar het lijkt dat door de hartverwarmende mondiale eensgezindheid we er een extra probleem bij hebben gekregen: een afbraakproduct van die ‘ozonvriendelijke’ stoffen, koolstoffluoride CF4 is een zeer hardnekkig broeikasgas, zo is Amerikaanse onderzoekersgebleken. Lees verder

Onderzoekers waarschuwen voor nieuwe dreiging ozonlaag

'Nieuwe' bedreigers ozonlaag

De ‘nieuwe’ bedreigers van de ozonlaag (afb: univ. van Leeds)

Dat gat in de ozonlaag, dat hebben we nu toch wel gehad, moeten we met zijn allen gedacht hebben. Het duurt even voordat die ozonlaag zich in de stratosfeer heeft hersteld nu we geen nare chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) meer gebruiken als koelmiddel in koelinstallaties en koelkasten. Mooi werk, maar een stel onderzoekers van de universiteit van Leeds (GB) gooit roet in het eten. Bepaalde halogeenverbindingen van natuurlijke en industriële oorsprong, blijken ook niet goed voor de ozonlaag. Met name de ‘opmars’ van het antropogene dichloormethaan is zorgelijk, vinden de onderzoekers.
Lees verder

Obama gelooft in klimaatbeheersing (zegt ie)

Aardopwarming
Gaat het er dan eindelijk van komen dat Amerika, ‘s werelds grootste ‘producent’ van het broeikasgas kooldioxide, nu eindelijk eens werk gaat maken van het terugdringen van de emissie van dit gas? Ergens tussen Noord-Ierland en Duitsland, of misschien wel in Duitsland, heeft president Obama gezegd dat er werk gemaakt moet worden van het terugdringen van de broeikasgasuitstoot. “We kunnen onze kinderen niet opzadelen met een minder bewoonbare planeet. (…) De emissies zijn teruggelopen, maar we zullen er meer aan moeten doen.” Volgens Heather Zichal, een adviseur van Obama op het gebied van energie en klimaat, zal de aandacht vooral gaan naar het terugdringen van de uitstoot van krachtcentrales, verhoging van rendement en de verdere ontwikkeling van schone technologie. Het Amerikaanse milieu-agentschap EPA zou al werken aan een aanscherping van de regels met betrekking tot de uitstoot van kooldioxide. Eerder deze maand sprak Obama met China af om gezamenlijk de emissie van HFK’s (fluorkoolwaterstoffen, gebruikt als koelmiddelen) terug te dringen. HFK’s zijn aanzienlijk ‘heftiger’ broeikasgassen dan kooldioxide.
Het klinkt mooi, maar bij Obama heb ik toch steeds vaker de gedachte: eerst zien en dan geloven.

Bron: Washington Post