Dooi permafrost ontketent extreem broeikasgas lachgas

Meting lachgasuitstoot bij dooiend permafrost

Onderzoekers aan het werk in Fins Lapland (afb: Carolina Voigt)

Lachgas, distikstofoxide (N2O), wordt gebruikt als verdovings- maar ook als genotsmiddel. Lachgas is ook een heftig broeikasgas met een 300 keer hogere opwarmingspo-tentie dan kooldioxide. Door de aardopwarming dooien steeds grotere delen van de ooit ‘permanent’ bevroren bodem (permafrost). Daardoor schijnt niet alleen de (ook) broeikasgassen methaan en kooldioxide vrij te komen, maar ook lachgas. Volgens onderzoekers heeft dat verstrekkende gevolgen voor de aardopwarming. Lees verder

landbouw op Mars geen probleem (?)

Marslandbouw

Mars’landbouw’ (foto: NASA)

Onderzoekers rond Wieger Wamelink van de universiteit van Wageningen denken dat het mogelijk is landbouw op Mars of de maan te plegen. Ze baseren die gedachte op hun teeltproeven op maan- en Marsachtige grond. Ze zouden daarop al tien groentesoorten hebben gekweekt. Kleine probleem: de maan- en Marsgrond bevatten te veel zware metalen. Daar komen nog andere ‘probleempjes’ bij zoals de water- en kooldioxidevoorziening. Lees verder

VVD wil hoger beroep in klimaatzaak

Klimaatzaak Urgenda

Vreugde bij de Urgenda-aanhangers na de uitspraak van de rechter in juni (foto: Urgenda, Chantal Bekker)

De Nederlandse liberale VVD wil dat het kabinet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter dat Nederland de strijd tegen CO2-uitstoot moet opvoeren. Coalitiepartij PvdA is blij met de uitspraak, maar is niet tegen een hoger beroep. Beide partijen willen weten of de zaak een juridisch precedent schept.
Lees verder

“Laat fossiele brandstoffen lekker in de bodem”

Temperatuur in 2014

De afwijkingen van het gemiddelde gemeten tussen 1981 en 2010 (afb: Japanse weerkundige dienst)

Het is eind vorig jaar al verkondigd en de eerste ‘ruwe’ berekeningen ondersteunen die conclusie: het vorig jaar was het warmste jaar sinds het begin van de systematische temperatuurmetingen. Tot die, voorlopige, conclusie is het Japanse KNMI gekomen. Tegen deze achtergrond lijkt de oproep van Britse onderzoekers logisch om de fossiele voorraden voor een belangrijk deel de fossiele voorraden te laten. Er zit nog veel kolen, olie en gas in grond en diepe oceaan en volgens de onderzoekers van het Univesity College in Londen zou het benutten van die voorraden alle pogingen de stijging van de aardtemperatuur beneden de 2 graden te houden deerlijk doen sneven. Dit jaar komt dan nog eens El Niño langs, die, normaal gesproken, de zaken nog iets warmer maakt.
Lees verder

‘Koolstofsponzen’ zouden kooldioxide onschadelijk maken

Blik op de aardeWe worstelen met de afscheidingsproducten van onze overmatige leefwijze, de broeikasgassen. We weten dat het niet goed is, maar hebben niet het lef onze destructieve manier van energievoorziening te veranderen (zie Lima geflopt). Stiekem hopen we op een ‘makkelijke’ technische oplossing. Welnu: men vraagt en de wetenschap draagt aan. Onderzoekers van de Amerikaanse Cornell-universiteit hebben een soort koolstofsponzen ontworpen die kooldioxide afvangen uit, bijvoorbeeld afgassen van krachtcentrales. Lees verder

Fullerenen als vangers van kooldioxide

PEI-C<sub>60</sub>

PEI-C60 is een korrelige substantie

Het schiet niet echt op met het terugdringen van de broeikasgasuitstoot. In haar wanhoop is de mensheid al op zoek naar een ‘makkelijke’ oplossing met behulp van techniek zoals het strooien van sulfaatdeeltjes in de atmosfeer. Techniek is niet per se onzinnig als (voorlopige) oplossing van het broeikasgasprobleem. De hele kwestie is dat die broeikasgassen in de atmosfeer terecht komen. Met techniek zouden wat dat deel kunnen aanpakken: de kooldioxodeafvangst. Amerikaanse onderzoekers denken dat de vreemde koolstofstructuren, de fullerenen of buckyballs in combinatie met amines daarbij een mooie rol kunnen spelen. Lees verder

“Aardgas voor kolen niet gunstig voor klimaat”

Kolen tegen aardgas

Kolencentrale met 34% rendement vergeleken met een moderne aardgascentrale met 60% rendement. De blauwe lijnen geven de vergelijking aan bij methaanlekkage in % van de totale brandstofinzet (afb: Carnegie-instituut)

Het verhaal gaat altijd dat aardgas per geproduceerde hoeveelheid energie veel minder kooldioxide oplevert dan steenkool. Nieuw Amerikaans onderzoek zou echter hebben uitgewezen dat vervanging van kolencentrales door aardgascentrales de komende tientallen jaren de schade voor het klimaat eerder zouden doen toe- dan afnemen, tenzij het weglekken van het broeikasgas methaan minimaal is en de nieuwe centrales zeer doelmatig zijn.  Het klimaatprobleem wordt er hoe dan ook niet mee opgelost.  Lees verder

Zes viespeuken verantwoordelijk voor 60% broeikasgas

Klimaatconferentie Lima

De klimaatconferentie in Lima (Peru) loopt van 1 tot 12 december.

Zes landen in de wereld produceren 60% van het broeikasgas kooldioxide. China en de VS zijn al goed voor 45%, waarbij moet worden aangetekend dat er in China zo’n vier keer meer mensen leven dan in de VS.  Het succes van een wereldwijd klimaatbeleid staat of valt met gedrag van dit ‘vieze stelletje’.  Australië heeft alvast maar aangekondigd dat het niet zal bijdragen aan het klimaatfond voor armere landen. Australië zou de minder vermogende naties liever direct steunen, zo zei de Australische minister van buitenlandse zaken Julie Bishop in aanloop naar de klimaatconferentie in Peru. Lees verder

‘Pielen’ aan het klimaat goed mogelijk

Plaat tegen aardopwarming

Er werden en worden allerlei vaak waanzinnige ideeën bedacht om de aardopwarming te temperen. Dit zou je een plaat-voor-je-kop kunnen noemen.

Het lijkt het steeds duidelijker dat de mens (mede) schuld is aan de aardopwarming. Oorzaak: zijn onverzadigbare energiehonger die hij grotendeels put uit fossiele bronnen, waardoor grote hoeveelheden van het broeikasgas CO2 de atmosfeer in worden geslingerd. Remedie: een grootscheepse ontwenningskuur. Tot zover waren de zaken simpel, maar als het op de kuur aankomt gaan we stotteren. Hoe kom je van je verslaving af? Je energieverbruik drukken en weg van de fossiele brandstoffen. Ja, ja, ja, maar dat is moeilijk en dus komen de alternatieve voorstellen: klimaattechniek (ook wel geotechniek genoemd). Kunnen we die opwarming met technische of chemische middelen tegengaan? Dat gaat niet, denken sommigen, of toch wel? Onderzoekers van Harvard pleiten er voor die technieken op kleine schaal te beproeven. Dat kan gevaarloos, volgens hen.
Lees verder

“Er is geen snelle oplossing voor klimaatprobleem”

Aardopwarminglanden

Op dit (slechte) plaatje is goed te zien dat West-Europa en de VS het meeste boter op hun klimaathoofd hebben. Japan is, zijn geluk, weggevallen.

Als we de klimaatopwarming willen stoppen, dan zullen we echt de uitstoot van koolstofdioxide moeten terugdringen. Het terugdringen van de emissies van andere broeikasgassen als methaan biedt (te) weinig soelaas, valt te lezen in het syntheserapport van het IASA in Laxenburg. Het resultaat is na een week vergaderen tussen vertegenwoordigers van meer dan honderd landen onderschreven. Lees verder