Onder de 1,5 graad zal de aardopwarming niet blijven

AardopwarmingHet is, zoals door velen al in 2015 voorspeld werd, zeer onwaarschijnlijk dat we de aardopwarming onder de 1,5°C zullen houden, de ambitieuste doelstelling van het in 2015 in Parijs gesloten klimaatakkoord. Die grens kan al in 2030 worden overschreden (ten laatste in 2040), terwijl ook dan nog in de hele wereld broeikasgassen in de atmosfeer worden gespoten. Dit stelt het jongste rapport van het VN-klimaatforum. In dit rapport wordt gewaarschuwd voor veel vaker voorkomend uitzonderlijk weer. Dat doemscenario lijkt alleen te kunnen worden vertraagd als we snel reageren, maar vooralsnog gaat het klimaatbeleid van de mensheid niet veel verder dan plannen…. Lees verder

“We zitten momenteel op het slechtste klimaatscenario”

Het RCP 8.5-scenario

De aardopwarming wanneer het RCP 8.5-scenario wordt ‘gevolgd’ (afb: Woods Hole-onderzoekcentrum)

Het lijkt er op dat het slechtste klimaatscenario waarmee tot nu toe gerekend werd, het RCP 8.5 C02, het beste past om de gevolgen van de klimaatverandering voor 2050 in te schatten, zo blijkt uit een onderzoek van het (mij onbekende; as) Woods Hole-onderzoekcentrum. Lang is dat scenario als alarmistisch en misleidend voorgesteld, maar onderzoekers Christopher Schwalm, Spencer Glendon en Philip Duffy stellen dat dat scenario het dichtst in de buurt komt van wat er staat te gebeuren gegeven de ontwikkeling van de uitstoot van broeikasgassen. Lees verder

Afvangen en opslaan kooldioxide zou goed te doen zijn

Kooldioxideopslag

Er zou voldoende ruim,te zijn om kooldioxide veilig op te slaan (afb: ICL)

Tot nu toe heb ik alleen maar reacties gezien van klimaatwetenschappers en andere deskundigen dat we echt de kooldioxideuitstoot zullen moeten verminderen en dat hopen op een technologisch wonder zoals het afvangen en opslaan van broeikasgassen een idée fixe is, maar nu beweren onderzoekers van het Imperial College in Londen dat het goed mogelijk is om met het afvangen en opslaan van kooldioxide de doelstellingen van het klimaatforum van de VN (IPCC) te halen. Het persbericht beweert zelfs dat dat volgens het klimaatforum een van de belangrijkste maatregelen is om de aardopwarming in 2100 onder de 2°C boven het voorindustriële tijdperk te houden. Ik wist dat niet, maar dat kan aan mij liggen… Lees verder

EU, Saoedi-Arabië en Japan hebben moeite met klimaatafspraken

Slot klimaatconferentie in Katowice

Vertegenwoordigers van Iran, China en Polen (staatssecretaris Michal) bij de sluiting van de klimaatconferentie in de cember in Polen

Terwijl de Nederlandse overheid net zijn klimaatplannen op tafel heeft gelegd (maar gewoon doorgaat met de uitbreiding van Schipholannex bij Lelystad) hebben op drie andere fronten landen grote moeite met het nemen van besluiten. Sedert de afspraken voor een klimaatakkoord al reeds drie jaar geleden zijn gemaakt is er op dit terrein nog maar weinig bereikt. Nu blijkt dat zowel de EU, Japan als Saoedi-Arabië ‘dwars’ te liggen. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat er van dat klimaatakkoord iets terechtkomt. Lees verder

Palmolie kan ‘groener’ gewonnen worden

PalmolieplantagesDe productie van palmolie blijkt volgens een recent onderzoek een nog grotere aanslag op het milieu en het klimaat te doen dan tot nu toe werd aangenomen, constateert een onderzoeker van de EPFL in Zwitserland. Hij draagt ook oplossingen aan voor de kortere en voor de langere termijn om de productie van palmolie ‘groener’ te maken. Lees verder

IJs op Groenland smelt al 100 jaar

Groenlandijs

Het ijs op Noordoost-Groenland

Het is tot nu toe erg lastig geweest om de hoeveelheid ijs te schatten die op Groenland jaarlijks smelt. De schattingen zijn gebaseerd op computermodellen. Nu hebben, onder meer, Deense klimaatonderzoekers schattingen gemaakt op basis van waarnemingen van de ijssmelt op Groenland. De resultaten moeten een duidelijker beeld scheppen van de bijdrage van de ijssmelt op Groenland aan de zeespiegelstijging. “Als we niet weten welke bronnen bijdragen aan de zeespiegelstijging, dan is het ook moeilijk die te voorspellen”, zegt onderzoeker Kristian Kjeldsen van de universiteit van Kopenhagen. Tussen 1900 en 2010 zou Groenland 9 miljard ton ijs hebben verloren (± 3,4 mrd ton).
Lees verder

Doemscenario’s Zuidpool ‘niet aannemelijk’

Amundsenzee

De Amundsenzee op de Zuidpool

Onderzoekers  rond Catherine Ritz van de universiteit van Grenoble (F) denken dat de bijdrage van smeltend ijs aan de zeepspiegelstijging deze eeuw beduidend zal zijn, maar ze verwachten niet dat de doemscenario’s zullen uitkomen. Zij komen uit bij een stijging van 10 cm in 2100 bij een matige tot hoge toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Een stijging van 30 cm of meer geven ze een kans van een op de twintig. Let wel, we hebben het alleen over de bijdrage van de Zuidpool. De voorspellingen zouden stevig leunen op satellietwaarnemingen. Lees verder

Klimaatmodellen lijken het goed te doen

Aardopwarming 4De aardopwarming is in het begin van deze eeuw trager geweest dan voorspeld aan de hand van de klimaatmodellen, maar volgens onderzoekers van het Duitse Max Planck-instituut voor Meteorologie en de universiteit van Leeds ligt dat niet aan de modellen, maar aan toevallige omstandigheden. Lees verder

“klimaatmodellen bevatten grote fouten”

Aardopwarmingsvoorspelling

Voorspellingen opwarming klimaat volgens IPCC en het simpele model. Groen zouden de gemeten waarden zijn (afb: Science Bulletin)

In een artikel in het Chinese wetenschappelijke blad Science Bulletin maken Amerikaanse en Britse onderzoekers gehakt van de alarmerende klimaatrapporten van het internationale klimaatforum van de VN IPCC. Ze gebruikten daarvoor een simpel model met slechts vijf parameters. De onderzoekers, bekend om hun sceptische houding tegenover de IPCC-voorspellingen, stellen dat de door het IPCC voorgestelde temperatuurstijgingen ver overtrokken zijn en ook dat de mens veel minder invloed op de aardopwarming heeft dan dat het klimaatforum aanneemt. China (en de VS lange tijd) staat niet te trappelen om klimaatmaatregelen te nemen. Ik meld het maar even.
Lees verder

Het vijfde klimaatrapport als ‘strip’

Klimaatrapport in beeld: global weirdingHet Noorse klimaatinstituut CICERO en het webbedrijf Bengler hebben het vijfde klimaatrapport van het internationale klimaatforum ‘verstript’ om het ook voor de eenvoudigen van geest, zoals ik, begrijpbaar te maken. De strip, ‘global weirding’ (mondiale mafte), laat de talloze vaak desastreuze gevolgen van de aardopwarming zien, bijvoorbeeld delen van de aarde waar het ondanks de algehele opwarming kouder wordt. Wat gebeurt er als we niks doen, wat als we nu eens eindelijk serieus met het terugdringen van de broeikasgassen beginnen? “In de klimaatwetenschap zien we de resultaten meestal in afzonderlijke cijfers, tekst en technische grafieken. Global weirding heeft een deel van de geweldige hoeveelheid kennis uit het IPCC-rapport genomen en daar een helder en informatief verhaal van gemaakt met koppelingen naar de wetenschappelijke resultaten. Het is zowel leuk als leerzaam, zelfs voor klimaatwetenschappers”, zegt Bjørn Samset van CICERO. Op YouTube staat een filmpje van anderhalve minuut met uitleg over de mondiale mafte (in  het Engels, net als de ‘strip’).

Bron: Alpha Galileo