Afvangen en opslaan kooldioxide zou goed te doen zijn

Kooldioxideopslag

Er zou voldoende ruim,te zijn om kooldioxide veilig op te slaan (afb: ICL)

Tot nu toe heb ik alleen maar reacties gezien van klimaatwetenschappers en andere deskundigen dat we echt de kooldioxideuitstoot zullen moeten verminderen en dat hopen op een technologisch wonder zoals het afvangen en opslaan van broeikasgassen een idée fixe is, maar nu beweren onderzoekers van het Imperial College in Londen dat het goed mogelijk is om met het afvangen en opslaan van kooldioxide de doelstellingen van het klimaatforum van de VN (IPCC) te halen. Het persbericht beweert zelfs dat dat volgens het klimaatforum een van de belangrijkste maatregelen is om de aardopwarming in 2100 onder de 2°C boven het voorindustriële tijdperk te houden. Ik wist dat niet, maar dat kan aan mij liggen… Lees verder

Kooldioxide opbergen houdt risico in

Het meer des doods, het Nyosmeer

Het Nyosmeer in Kameroen (foto: Wiki Commons)

Er wordt vaak gespeculeerd om, bij wijze van ‘poplossing’ van het klimaatprobleem, het broeikasgas kooldioxide onder de grond te stoppen. Braziliaanse onderzoekers denken dat we te weinig kennis hebben om CO2 daar voor langere tijd (we hebben het dan over duizenden jaren) in op te bergen. Ze denken dat kooldioxide opbergen, zeker met de kennis van nu, geen reëel alternatief is voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen om klimaatopwarming binnen de perken te houden. Lees verder