VN-rapport: Klimaatinspanningen moeten worden verdrievoudigd

Aardopwarming per land

Aardopwarming per land berekend op basis van de klimaatambities van dat land (afb: the Guardian/Nature)

Volgens een nieuw VN-rapport zullen de landen veel meer moeten doen dan beloofd in Parijs in 2015 om klimaatrampen te voorkomen. Nieuwe belastingen op fossiele brandstoffen, investeringen in schone energie en straffere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen zijn nodig om de opwarming niet boven de 2°C uit te laten komen. Het zou om een verdrievoudiging van de in Parijs beloofde inspanningen gaan. Ook zal er een einde moeten komen aan de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Lees verder

“2°C-grens is te veel”

Aardopwarmingsvoorspelling

Voorspellingen opwarming klimaat volgens IPCC en het simpele model. Groen zouden de gemeten waarden zijn (afb: Science Bulletin)

De ’toegestane’ opwarming van de aarde met 2°C die de wereldpolitiek ziet als grens voor ‘veilige klimaatverandering’, ligt te hoog. Dat stellen de experts die in de jaren tachtig bij het vaststellen van de grens betrokken waren. “Twee graden is waarschijnlijk te hoog, als je rekening houdt met wat we de afgelopen tijd hebben geleerd”, stelt de Amerikaanse milieueconoom Jon Koomey, eind jaren tachtig co-auteur van het cruciale onderzoek waarop de 2°C-grens is gebaseerd. “We zouden echt moeten mikken op een lagere temperatuur, zoals 1,5 graad.” Lees verder

VN geloven niet meer in haalbaarheid 2°-doelstelling

Aardopwarminglanden

Op dit (slechte) plaatje is goed te zien dat West-Europa en de VS het meeste boter op hun klimaathoofd hebben. Japan is, zijn geluk, weggevallen.

Nog voor het als wezenlijk voor de beteugeling van de aardopwarming omschreven klimaatcongres in Parijs in de december a.s. is begonnen , hebben de Verenigde Naties al laten weten dat de 2°-doelstelling niet meer haalbaar is. De organisatie mikt er nu op de aardopwarming binnen de 3°C te houden, zo  verklaarde Christiana Figueres, topvrouw van het VN-Klimaatpanel dinsdag in Brussel. Lees verder

Klimaatconferentie in Lima een flop

Ban Ki-Moon en betogers

VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon in een ontmoeting met klimaatbetogers in New York in september

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, heeft het klimaatakkoord dat maandag (dan toch) werd bereikt in Lima begroet als een stap naar het succes op de Klimaatconferentie van Parijs in december 2015. Ban Ki-moon nam met vreugde kennis van het succes en feliciteerde het gastland Peru, zo meldde de woordvoerder van de VN-topman. “De beslissingen die in Lima zijn genomen openen de weg voor een universeel en betekenisvol akkoord in 2015”, luidde het commentaar van de VN-baas. Weinig commentaren zijn het eens met de VN-chef. Het populair wetenschappelijke Engelse blad New Scientist spreekt over een ‘slecht resultaat’ en het Duitse blad der Spiegel stelt dat de conferentie in Lima (Peru) op het belangrijkste punt is mislukt: harde afspraken maken over het terugdringen van broeikasgassen. Een ramp dreigt voor de zo belangrijke geachte klimaatbijeenkomst volgend jaar in Parijs, zo stelt het blad. Lees verder

Zes viespeuken verantwoordelijk voor 60% broeikasgas

Klimaatconferentie Lima

De klimaatconferentie in Lima (Peru) loopt van 1 tot 12 december.

Zes landen in de wereld produceren 60% van het broeikasgas kooldioxide. China en de VS zijn al goed voor 45%, waarbij moet worden aangetekend dat er in China zo’n vier keer meer mensen leven dan in de VS.  Het succes van een wereldwijd klimaatbeleid staat of valt met gedrag van dit ‘vieze stelletje’.  Australië heeft alvast maar aangekondigd dat het niet zal bijdragen aan het klimaatfond voor armere landen. Australië zou de minder vermogende naties liever direct steunen, zo zei de Australische minister van buitenlandse zaken Julie Bishop in aanloop naar de klimaatconferentie in Peru. Lees verder

Klimaatconferentie in New York lijkt beloftevol

Ban Ki-Moon en betogers

VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon in een ontmoeting met klimaatbetogers in New York

Al jaren horen we verhalen over al maar stijgende kooldioxideuitstoot, het opwarmende klimaat en de desastreuze effecten die daarvan het gevolg (zouden) zijn. Intussen bleven, ondanks alle waarschuwingen van wetenschappers, politici verlamd als konijnen geconfronteerd met een lichtbak. Er gebeurde niks. Gelukkig was er de ‘crisis’ die de uitstoot van broeikasgassen nog enigszins temperde, maar nu er in New York weer een wereldklimaattop is gehouden lijkt het optimisme de boventoon te voeren. Het schijnt dat ‘New York’ het al beter heeft gedaan dan ‘Kopenhagen’ in 2009, maar of dat optimisme gerechtvaardigd is wordt pas volgend jaar bij het ondertekenen van het klimaatakkoord in Parijs duidelijker (en dan nog). Het bedrijfsleven lijkt het voortouw genomen te hebben met een belofte hun portfolio’s te ontdoen van koolstofinvesteringen, met een waarde van 100 miljard dollar (ruim € 70 miljard). Lees verder

Klimaatconferentie Warschau levert nauwelijks wat op

Demonstranten klimaatconferentie Warschau

Demonstranten bij klimaatconferentie in Warschau met maskers van wereldleiders

De zaterdag jl. beëindigde klimaatcon-ferentie in Warschau heeft na twee weken vergaderen en overleggen nauwelijks iets opgeleverd. Vooral de onwil van de rijkere landen met geld over de brug te komen voor minder bedeelde landen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, bleek een groot struikelblok. Veel is op de lange baan geschoven of afgezwakt. ‘Ontwikkelingslanden’ China en India staan ook niet bepaald te trappelen. “We moeten de uitstoot verminderen, maar de industrielanden willen niet over de brug komen”, riep volgens het Duitse blad Der Spiegel een Boliviaanse afgevaardigde in opperste wanhoop.
Lees verder