Tientallen landen lopen achter op klimaatschema

Aardthermometer

De door CAT verwachte stijging van de gemiddelde aardtemperatuur eind deze eeuw (afb: CAT)

Al weer ruim vijf jaar geleden hebben vrijwel alle landen in de wereld een klimaatovereenkomst getekend met als doel de aardopwarming niet boven de 2°C te laten komen (liefst onder de 1,5°C te houden, zelfs). Tientallen landen in de wereld lopen hopeloos achter bij hun in 2015 vastgelegde klimaatambities. Volgens sommige deskundigen, waaronder het IIASA in Wenen waren die in Parijs gemaakte afspraken al niet voldoende om de doelstellingen te realiseren. Meer dan de helft van de landen heeft nog geen nieuwe ambitieuzere plannen ingediend om het beoogde doel alsnog te halen. Dat hadden ze voor eind 2020 moeten doen. Lees verder

Binnen vijf jaar overschrijden we de 1,5°C-grens

Aardopwarming 2014-2018

Aardopwarming tussen 2014 en 2018. De aardopwarming is het grootst in het Noordpoolgebied (afb: NASA)

In december 2015 hebben vrijwel alle landen in de wereld afgesproken om maatregelen te nemen opdat de gemiddelde aardtemperatuur met niet meer dan 2°C zal stijgen boven het preïndustriële gemiddelde en liefst niet meer dan 1,5°C. Dat laatste lijken we al te kunnen vergeten. De weerorganisatie van de Verenigde Naties WMO denkt dat we die grens binnen vijf jaar al hebben overschreden. Veel landen vertonen nog steeds weinig neiging de aardopwarming als ernstig probleem te zien. Lees verder

Klimaatcongres Madrid mislukt. Hoe nu verder?

Aardopwarming per land

Aardopwarming per land berekend op basis van de klimaatambities van dat land (afb: the Guardian/Nature)

Zoals te verwachten was zijn de klimaatbesprekingen in Madrid op teleurstelling uitgelopen. Het lijkt er op of vooral de leiders van de grootste klimaatvervuilers zich er niet van bewust zijn op een planeet te (moeten) leven die ze naar de kloten helpen… Europa lijkt met zijn ‘Groene akkoord’ een uitzondering, maar heeft voorlopig zelf nog wel heel veel ‘klimaatboter’ op haar hoofd.
Lees verder

Steeds vaker ‘moorddadige’ hittegolven te verwachten

Hittegolf en de oudere mens

Er zullen vooral slachtoffers vallen onder de kwetsbare groepen zoals ouderen

Onderzoekers van de universiteit van Hawaii stellen dat we steeds vaker hittegolven kunnen verwachten waarbij doden zullen vallen, zelfs al lukt het de mensheid de aardopwarming onder de 2°C te houden. Nu wordt al eenderde van de wereldbevolking blootgesteld aan dergelijk ‘moorddadige’ hittegolven.
Lees verder

Broeikaseffect kooldioxide groter dan gedacht

AardopwarmingTerwijl 2016 weer maand na maand warmterecords breekt, komen er berichten dat het broeikaseffect van CO2 tot nu toe is onderschat. De laatste jaren waren er juist berichten verschenen van onderzoek dat op lagere waardes uitkwam. Volgens het Britse blad New Scientist gaven de cijfers van 2014, 2015 en 2016 die in die rekenmodellen gebruikt werden een heel ander beeld. Lees verder

Klimaatakkoord geen flop maar onvoldoende voor 2°C-grens

2°C-grensaardopwarming onhaalbaar

De 2°C-grens voor aardopwarming is met het akkoord van Parijs onhaalbaar (afb: New Scientist)

Er is afgelopen week in Parijs een klimaatakkoord bereikt. Dat ziet er minder slecht uit dan met mij velen hadden verwacht, maar is volstrekt onvoldoende om onder de 2°C-grens aardopwarming te blijven, denken wetenschappers. Als de landen zich aan al hun beloften houden, dan zou het mogelijk zijn dat we de aardopwarming onder de 4 of misschien 3 graden houden, maar dat is nog verre van zeker, schrijft Michael le Page in het Britse blad New Scientist. Volgens Le Page zou Parijs wel eens de gemiste kans kunnen zijn voor wereldleiders om onder de beoogde 2°C-grens te blijven. Lees verder

“2°C-grens is te veel”

Aardopwarmingsvoorspelling

Voorspellingen opwarming klimaat volgens IPCC en het simpele model. Groen zouden de gemeten waarden zijn (afb: Science Bulletin)

De ‘toegestane’ opwarming van de aarde met 2°C die de wereldpolitiek ziet als grens voor ‘veilige klimaatverandering’, ligt te hoog. Dat stellen de experts die in de jaren tachtig bij het vaststellen van de grens betrokken waren. “Twee graden is waarschijnlijk te hoog, als je rekening houdt met wat we de afgelopen tijd hebben geleerd”, stelt de Amerikaanse milieueconoom Jon Koomey, eind jaren tachtig co-auteur van het cruciale onderzoek waarop de 2°C-grens is gebaseerd. “We zouden echt moeten mikken op een lagere temperatuur, zoals 1,5 graad.” Lees verder

“Klimaatverandering bij 1°C stijging al katastrofaal”

Klimaatrampen en kernenergie

James Hansen ziet kernenergie als een van de oplossingen om klimaatrampen te voorkomen.

De door de VN aangenomen 2-gradengrens voor de temperatuurstijging van de aarde is volgens enkele klimaatdeskundigen te hoog. Een stijging van 1°C is al genoeg voor het aanzwengelen van katastrofale gebeurtenissen, zo stellen ze in het blad Plos One. Zij noemen de VN-doelstelling een gevaarlijke, die de rampzalige gevolgen van aardopwarming niet zal kunnen voorkomen. We zullen de uitstoot van broeikasgassen per nu met 6% per jaar moeten terugschroeven, schrijven de auteurs. Lees verder