Sociaal gedrag Syrische hamsters blijkt stuk ingewikkelder dan gedacht

Met behulp van de inmiddels welbekende ‘genschaar’ CRISPR/Cas9 blokkeerden onderzoeksters bij Syrische hamsters (goudhamsters) een neurochemische signaalroute van vasopressine (antidiuretisch hormoon), een stof die van grote invloed op het sociaal gedrag van de hamsters heeft, maar de diertjes gedroegen zich niet zoals de onderzoeksters dachten. Het sociaal gedrag van deze diertjes, die grotere overeenkomsten met mensen hebben dan muisjes, de ‘normale’ proefdieren, blijkt ingewikkelder in elkaar te zitten dan gedacht. Lees verder

Extra taak maakt liegen lastiger

Liegen?Liegen kost meer energie (is moeilijker) dan de waarheid te vertellen. Daar schijnen psychologen het over eens te zijn. Als je iemand tijdens een ondervraging nu vraagt een extra taak uit te voeren dan zou dat de leugenaar wel eens de das om kunnen doen, denken onderzoekers geconstateerd te hebben, of althans het het liegen lastiger voor ze maken. Lees verder

Pitbulls zijn niet per se agressief

Stuurbaarheid honden

De ‘stuurbaarheid’ van honden is nauwelijks afhankelijk van het ‘ras’ (afb: Science)

Vrijwel iedereen (schat ik zo) gaat er van uit dat gedrag en ras van de hond aan elkaar gekoppeld zijn: je hebt hondenrassen die lief zijn voor kinderen en andere die agressief zijn of zelfs levensgevaarlijk. Uit een omvangrijke studie met zo’n 18 000 honden zou zijn gebleken dat dat een broodje-aapverhaal is. Lees verder

Proef met leeuwen toont dat oxytocine toch ‘liefde’ brengt

LeeuwenRegelmatig vraag ik me af wat onderzoekers toch bezield om bepaald onderzoek te doen. Verveling? Gebrek aan creativiteit? Loopbaan in het slop? Liefdesverdriet? Ook de proef om leeuwen het ‘liefdeshormoon’ oxytocine toe te dienen lijkt in die ?-categorie te passen. Wel (of ook?) opmerkelijk is dat oxytocine leeuwen milder leek te stemmen. Dus toch? Lees verder

Opsluiting maakt deel jongeren gelukkiger

Gelukkiger tijdens opsluiting

Gelukkiger… (afb: univ. van Cambridge)

Ik zelf heb allerminst onder de recente ‘opsluitingen’ in verband met de coronauitbraak geleden, terwijl, gehoord en gelezen de reacties, veel mensen daar grote problemen mee hadden. Vooral jongere mensen hadden daar last van, kreeg ik de indruk, maar nu blijkt uit een studie van onderzoeksters van de universiteiten van Oxford en Cambridge dat een op de drie ondervraagde jonge mensen door die opsluiting gelukkiger werd. Die zouden daardoor, onder meer, minder gepest worden, meer slaap hebben gekregen, denken de onderzoekers. Lees verder

Zweden leert kraaien peuken opruimen

Kraai met peuk

Kraai met peuk bij een proef in Amsterdam (?)

In de Zweedse stad Södertälje worden kraaien opgeleid tot stadsreinigers. Ze moeten het zwerfvuil, met name de peuken, van de straten verwijderen, zo meldt de Britse krant the Guardian. De kraaien krijgen een beloning voor elke peuk die ze inleveren. Lees verder

Rijken doen andere dingen op het web dan armere mensen

allemaal telefoonsArmere mensen schijnen op het wereldwijde web andere dingen te doen dan rijkere. De ‘sloebers’ gebruiken vaker sociale media, terwijl het rijkere deel meer geïnteresseerd is in de webpagina’s van de traditionele media, stellen onderzoekers van, onder meer, de Carlos III-universiteit. Lees verder

Is je kat een psychopaat? Dat kun je testen (?)

Liggende katEr zijn mensen die vinden dat katten moeilijk zijn te doorgronden (katten zullen dat overigens ook vinden, m.m.). Hoe staat het met zijnhaar psyche? Onderzoekers in Liverpool die kennelijk niks anders te doen hadden hebben nu een vragenlijst opgesteld om daar achter te komen. Misschien is daar nog wel een mouw aan te passen om beider leven niet al te ondraaglijk te maken (tenminste als je bij ‘psychopaat’ de kat niet meteen de deur uit gooit). Lees verder

We mergelen nog steeds onze woonplaneet uit

Overconsumptie EU

De EU gebruikt al tientallen jaren veel meer natuurlijke grondstoffen dan waar die recht op heeft gegeven de biofysische grenzen die de aarde ons stelt

Dat we met een klimaatcrisis te maken hebben dat zal zelfs de Shell wel willen toegeven, maar minder duidelijk is hoe we die gaan oplossen en hoe we omgaan met de grenzen die de aarde ons stelt. Hier in de rijke delen van de wereld denken veel mensen dat dat mogelijk is zonder onze destructieve leefwijze erg te veranderen, maar dat is kul. We zullen ons leven moeten aanpassen aan de grenzen die onze omgeving ons stelt. Onderzoekers hebben eens gekeken hoe landen zich verhouden met die grenzen. Het lijkt dat geen van de 148 bekeken landen die aan sociale minimumvoorwaarden voldoen de laatste dertig jaar binnen die ecologische grenzen zijn gebleven. Lees verder

Bijen slaan alarm als de vijand (de hoornaar) nadert

Aziatische honingbij

Aziatische honingbij (afb: WikiMedia Commons)

Bijen, althans Aziatische honingbijen, schijnen een speciaal alarmsignaal te produceren als ze reuzenhoornaars waarnemen. Dat signaal heeft volgens onderzoekers veel gelijkenis met alarmkreten van gewervelde dieren. Die bijenkreet zou ervoor zorgen dat de ‘kast’ zijn verdediging in stelling brengt. Lees verder