Kwallen zijn best intelligent (voor hun doen)

Tripedalia cystophora (tropische dooskwalletjes)

De tropische dooskwalletjes kijken via hun rhopalia (‘ogen’; B) (afb: Jan Bielecki et. al./Cell)

Kwallen hebben geen brein, maar toch kunnen die dieren leren van ervaringen, zouden onderzoekers voor het eerst hebben ontdekt. Ze leerden  tropische dooskwalletjes (Tripedalia cystophora) obstakels te vermijden. Die ontdekking haalt het idee onderuit dat een centraal brein noodzakelijk is voor het aanleren van lastige zaken en zou een nieuw licht (kunnen) werpen op de evolutionaire wortels van leren en geheugen. Lees verder

Valt schade aan ruggenmerg echt te repareren

Druk verkeer tussen axon en synaps

Tussen de axon (groen) en de synaps (geel) vindt druk verkeer plaats (afb: Salk-instituut)

Al vele jaren zijn onderzoekers bezig een methode te vinden om schade aan het ruggenmerg (vooral een dwarslaesie) te repareren, maar hoewel er af en toe hoera geroepen werd, zat dé oplossing er niet bij.
Nu schijnen onderzoekers van, onder meer, universiteit van Californië in Los Angeles met een methode tot het gericht uitgroeien van axonen (uitlopers van zenuwcellen in het ruggenmerg) bij muisjes met een dwarslaesie een veelbelovende verbetering van de door de laesie veroorzaakte problemen te hebben bereikt. Is dit dan eindelijk het verlossende ‘woord’? Lees verder

Nog niet eerder ontdekte celsoort in hersens gevonden

signaaloverdracht hersens

De signaaloverdracht via synapsen van buurcellen in de hersens (afb: OIST)

Het lijkt er op dat in de hersens naast de hersencellen (neuronen) en gliacellen (een soort afweercellen) er nog een celtype in de hersens (van muisjes) aanwezig is. Dat ‘nieuwe’ celtype is een kruising tussen neuronen en stercellen (astrocyten, een vorm van gliacellen). De ontdekking zou wel eens betekenis kunnen hebben voor de kennis over de communicatie tussen hersencellen. Wellicht, roepen de wetenschappers (of hun voorlichters) dan heel blij, zou die kennis ook kunnen leiden tot nieuwe behandelingen voor hersenziektes. Lees verder

Beïnvloedt spiereiwit irisine Alzheimer?

Irisine

Irisine is een eiwit in spieren dat, onder meer, zorgt voor energievoorziening, maar in de hersens kennelijk ook voor de afbraak van beta-amyloîdeplaques en tauknopen (afb: frontiersin.org)

Proeven met kweken van hersencellen met beta-amyloïdeplaques en tauknopen, kenmerken voor de ziekte van Alzheimer, lijken er op te wijzen dat het spiereiwit irisine die plaques en knopen vermindert. Lees verder

Hersenimplantaat en -elektroden maakt (weer) spreken mogelijk

Na verlamming of ziektes kunnen mensen soms niet meer praten. Nu zijn onderzoekers er in geslaagd twee van die mensen weer hun ‘spraakvermogen’ (via de computer) terug te geven. Er zijn zelfs twee verschillende methodes zijn: een met een hersenimplantaat en een met een elktrode’muts’. Lees verder

Begint Parkinson in de darmen?

beschadigde dopamineneuronen in de darmen van muisjes

Een beschadigde dopamineneuron in de darmen van de proefdiertjes aangetroffen (afb: David Sulzer)

Die ziekte van Parkinson is een hersenziekte die vooral van invloed is op de motoriek van de patiënt, maar ook haarzijn gedrag verandert ook. Al langer hebben onderzoekers het vermoeden dat het vermoeden dat de oorzaak elders ligt: in de darmen. Nieuw onderzoek zou dat idee ondersteunen. Als die hypothese klopt dan zou Parkinson al vroegtijdig ontdekt en bestreden kunnen worden. Lees verder

‘Gedachtelezers’ zouden wel eens het volgende gevaar voor ons gedachtegoed kunnen zijn

NeurorechtenOnderzoekers lijken steeds meer vat te krijgen op wat er in ons hoofd afspeelt. Die ‘gedachtelezers’ zouden wel eens de volgende bedreiging van onze privésfeer en gedachtegoed kunnen zijn. De wetenschappelijke VN-organisatie Unesco koppelde in een congres in Parijs eerder deze maand neurowetenschappers, ethici en regeringsvertegenwoordigers om met elkaar van gedachten te wisselen over dit prangende thema. Hoe kunnen we voorkomen dat onverlaten er met onze gedachten vandoor gaan? Lees verder

Klotho-eiwit verbetert het geheugen (van resusapen)

Resusaap

Een (waarschijnlijk) oudere resusaap (afb: WikiMedia Commons)

Met de leerpil is het tot nu toe niks geworden en verjongingskuren zijn ook geen doorslaand succes, maar misschien gaat het met de geheugenpil wel lukken. Oudere resusapen kregen het eiwit Klotho toegediend en dat verbeterde hun geheugen. Bij muisjes was eerder ook iets dergelijks waargenomen. Lees verder

Variabel weerstandsgeheugen kan tot honderd keer meer info opslaan

kiezelbrein

Het kiezelbrein, van DARPA, zou veel efficiënter moeten werken dan het huidige tweetallige systeem (afb: DARPA)

Een variabel weerstands-geheugen van hafniumoxide gedoteerd met bariumatomen zou zo’n honderd keer meer informatie kunnen opslaan dan het huidige digitale geheugen. Dat zou ook een positief effect hebben op de verwerkingssnelheid van de computer aangezien de verwerking en de opslag van gegevens op dezelfde plaats zou kunnen plaatsvinden, stellen de onderzoekers. Lees verder

Glyfosaat nog steeds verre van koosjer

klauwkikkervisjes

Kikkerembryo’s die werden blootgesteld aan glyfosaten vertoonden veranderingen in orgaanontwikkeling, bouw en gedrag; ook bij lage concentraties (afb: Susanne Kühl et. al)

De EU worstelt al een tijd met het al of niet verbieden van onkruidbestrijder glyfosaat. Dierproeven bij dierembryo’s hebben aangetoond dat de bestrijdingsmiddelen kunnen leiden tot, onder meer, fouten in de ontwikkeling van hart en hersens. Weer, dus.
Lees verder