Kan een computer bewustzijn krijgen? Liever niet, zegt Wanja Wiese

Wanja Wiese

Wanja Wiese (afb: RUB, Marquard)

Niemand weet hoe bewustzijn ontstaat en het is natuurlijk intrigerend om te bedenken dat alle leven op aarde, wat simplistisch gesteld, een min of meer complexe vorm van een chemische fabriek is. Hoe kunnen al die chemische reacties met hun natuurkundige ‘bijwerkingen’ die die veroorzaken bewustzijn opleveren? Dan zou dat besef (bewustzijn) ook kunnen ontstaan in een ander systeem als dat maar complex genoeg is. Wanja Wiese heeft onderzocht aan welke voorwaarden zo’n systeem moet voldoen. Hij wil voorkomen dat ki-systemen ‘per ongeluk’ zelfbewust zouden worden. Lees verder

In de toekomst wordt de misdadiger geherprogrammeerd…

Hashem Al-Ghaili Cognify

Schermafdruk van Cognifyfilmpje (afb: YouTube)

In de nabije toekomst zullen er geen gevangenissen meer zijn, maar zullen de hersens van de misdadiger worden geherpro-grammeerd met behulp van een ki-systeem. Dat idee komt niet van mij(=as) maar van Hashem Al-Ghaili. Dat systeem heeft hij Cognify gedoopt. De zich wetenschapscommunicator noemende Al-Ghaili schijnt al langer aan de weg te timmeren met wetenschapsfictie.
Lees verder

‘Lijm’eiwit verantwoordelijk voor overleven oude herinneringen(?)

KIBRA lijmt herinneringen vast

KIBRA zorgt samen met PKMzeta voor het ‘vastlijmen’ van herinneringen (afb: André Fenton et. al/Science Advances)

Ik(=as) heb het altijd vreemd gevonden dat het wel lijkt dat je oudste herinneringen het langste bewaard worden. Gaandeweg je leven verandert er van alles in je lijf, maar kennelijk zijn die oude herinneringen daar ongevoelig voor. Mensen die last krijgen van Alzheimer zien grote dele van de opgeslagen herinneringen en hun korte geheugen verdwijnen, maar oude herinneringen blijven lang bewaard. Nu denken onderzoekers rond André Fenton van de universiteit van New York een eiwit gevonden te hebben dat verantwoordelijk is voor die ‘koppigheid’ van oude herinneringen. Lees verder

Hersencellen gaan energievretende elektronische servers vervangen (?)

Vier bioprocessoren

De vier bioprocessoren met als kern heuse hersencellen (afb: FinalSpark)

Het jonge Zwitserse bedrijf FinalSpark schijnt ingezet te hebben op bio. Al vaker is onderzoek gedaan naar DNA als reken- of opslagmateriaal, maar FinalSpark denkt dat hersencellen daar beter voor geschikt zijn. Dat zal nog niet zo eenvoudig zijn, want levende cellen moeten gevoed worden. Groot voordeel van een biocomputer is dat die vele malen minder energie verstookt dan de elektronische, maar hoe hij je die in leven? Lees verder

Een kubieke millimeter hersens in (complex) beeld gebracht

hersencellen in beeld

De linker afbeelding (J) toont een niet eerder ontdekte driehoekig neuron. Rechts (K) is te zien dat hersencellen vele koppelingen (synapsen) hebben met andere cellen, ook gliacellen (afb: Alexander Shapson-Coe et. al/Science)

Om een idee te krijgen hoe het menselijk brein werkt hebben onderzoekers rond Alexander Shapson-Coe van de Harvard- en de Queen Mary-universiteit in Londen een kubieke millimeter menselijke hersens (de temporale kwab) ‘uitgepluisd’ en gereconstrueerd met hulp van, onder meer, elektronenmikroskoop en rekentuig

. Dat speldenknopje hersens bevatte zo’n 57 000 cellen, 23 cm aan bloedvaatjes en maar liefst 150 miljoen synapsen (koppelingen tussen hersencellen). Alles tezamen omvatte dat minieme stukjes hersens in gedigitaliseerde vorm 1,4 petabytes aan informatie (peta=10^15=biljard).
Het bleek dat het aantal gliacellen, die allerlei hulpfuncties voor neuronen verrichten, twee keer hoger was dan het aantal neuronen, waarbij oligodendrocyten in de meerderheid waren. Die gliacellen hadden duizenden zwakke verbindingen met de neuronen (de ‘echte’ hersencellen). Kortom: onze hersens vormen een knap ingewikkeld samenstel van samenwerkende cellen en verbindingen, waarin we door al die bomen vooralsnog het bos niet kunnen ontwaren.

Bron: Science

Samengaan nano, bio, neuro en digi groot risico voor mens en maatschappij

Dirk Helbing (ETHZ)

Dirk Helbing (afb: ETHZ)

Dirk Helbing van ETH in Zürich en Marcello Ienca van de TU München wijzen in artikel in Ethics & Information Technology op de gevaren die er ontstaan als neuro-, nano-, bio- en digitale technologie met elkaar versmelten. Dergelijke ‘samenkomsten’ op technologisch gebied zijn vaak een voedingsbodem voor ingrijpende innovaties. Grenzen tussen de fysieke, biologische en digitale wereld vervagen en daarmee ook de regelgeving, waarschuwen ze. Ze komen met een voorstel.
Lees verder

Hersens sturen afweersysteem

Hersenstam

De hersenstam is een evolutionair oud gedeelte van de hersens (afb: WikiMedia Commons)

Al langer wordt gedacht dat onze hersens een rol spelen in ons afweersysteem. Nu lijken onderzoekers de plaats in de hersens te hebben gevonden die daarvoor verantwoordelijk zou zijn. Lees verder

Is Alzheimer overdraagbaar door een beenmergtransplantatie?

Alzheimer-hersens

Een opname van een door Alzheimer aangetast brein

Proeven met muisjes die een transplantatie kregen van beenmerg dat een gemuteerd eiwit bevatte dat kenmerkend is voor een uiterst zeldzame vorm van dementie, zouden aannemelijk hebben gemaakt dat dementie via transplantatie overdraagbaar zou zijn.
Die conclusie wordt niet overal voetstoots aangenomen. De beenmerg ontvangende muisjes zouden ‘slechts’ enkele verschijnselen hebben vertoond die ook voor dementie/Alzheimer kenmerkend zijn. Bovendien zouden de aantallen gebruikte proefdiertjes te gering zijn geweest voor zo’n stevige conclusie. Lees verder

Mensen krijgen een steeds groter hoofd (=hersens)

Grijze en witte stof

Grijze en witte stof in de hersens. Doorsnede van halswervel. 1, 2 en 3 vormen grijze stof, 4 tot en met 10 witte stof. 11, 12 en 13 zijn de spinale zenuwen  (afb: WikiMedia Commons)

Vergeleken met andere zoogdieren hebben mensen al abnormaal grote hersens, maar het lijkt er op dat het eind van de groei nog niet is bereikt. Uit vergelijking van de hersenomvang van mensen die in de jaren 20 van de vorige eeuw zijn geboren met die met een geboortedatum in de jaren 60 blijkt die met bijna 7% gegroeid. Mogelijk dat die grotere hersens ons enigszins beschermen tegen hersenziektes zoals Alzheimer. De (=mijn=as) vraag is of die toename mensen ook wat slimmer maakt. Lees verder