Is Alzheimer overdraagbaar door een beenmergtransplantatie?

Alzheimer-hersens

Een opname van een door Alzheimer aangetast brein

Proeven met muisjes die een transplantatie kregen van beenmerg dat een gemuteerd eiwit bevatte dat kenmerkend is voor een uiterst zeldzame vorm van dementie, zouden aannemelijk hebben gemaakt dat dementie via transplantatie overdraagbaar zou zijn.
Die conclusie wordt niet overal voetstoots aangenomen. De beenmerg ontvangende muisjes zouden ‘slechts’ enkele verschijnselen hebben vertoond die ook voor dementie/Alzheimer kenmerkend zijn. Bovendien zouden de aantallen gebruikte proefdiertjes te gering zijn geweest voor zo’n stevige conclusie. Lees verder

Mensen krijgen een steeds groter hoofd (=hersens)

Grijze en witte stof

Grijze en witte stof in de hersens. Doorsnede van halswervel. 1, 2 en 3 vormen grijze stof, 4 tot en met 10 witte stof. 11, 12 en 13 zijn de spinale zenuwen  (afb: WikiMedia Commons)

Vergeleken met andere zoogdieren hebben mensen al abnormaal grote hersens, maar het lijkt er op dat het eind van de groei nog niet is bereikt. Uit vergelijking van de hersenomvang van mensen die in de jaren 20 van de vorige eeuw zijn geboren met die met een geboortedatum in de jaren 60 blijkt die met bijna 7% gegroeid. Mogelijk dat die grotere hersens ons enigszins beschermen tegen hersenziektes zoals Alzheimer. De (=mijn=as) vraag is of die toename mensen ook wat slimmer maakt. Lees verder

Tijdens onze slaap wordt de troep uit onze hersens gespoeld

Hersengolven

Tijdens de slaap zorgen hersengolven voor het schoonspoelen van het brein

Waarom slapen we? Waarom brengen we pakweg eenderde van ons leven ‘onnut’ door? Zouden we niet toe kunnen met af en toe een rustpauze in lassen? Nee, schijnt het. Eerder las ik onderzoeken waaruit naar voren zou zijn gekomen dat we gedurende de slaap onze ‘administratie’ in de hersens op orde moeten brengen, anders zou het helemaal misgaan met ons. Nu stellen onderzoekersters dat de slaap ook (?) wordt gebruikt voor het ‘wegspoelen’ van de rommel in de hersencellen. Lees verder

Hebben we onze snelle hersens aan virussen te danken?

Hersencel

De uitlopers (dendrieten en axonen) zorgen voor het elektrische contact met andere zenuwcellen (afb: Wikicommons)

Menigeen zal zich ergens tijdens de coronacrisis hebben afgevraagd  wat nou toch in godsnaam het nut is van virussen. Dan bedoelen meestal wat wij mensen aan zoiets hebben. Nu lijkt het er op dat retrovirussen de bron zouden zijn van een retrotrasposon dat wezenlijk is voor de productie van myeline, een eiwit dat weer van groot belang is is voor ons centrale zenuwstelsel. Met enige overdrijving zou je kunnen zeggen dat die virussen ons mensen hersens hebben bezorgd evenals andere gewervelden. Lees verder

Neuralink doet geheimzinnig over proef met hersenchip

Neuralinkimplantaat

Een uit elkaar gehaalde chip van Neuralink (afb: Neuralinkbrochure)

Het is al jaren geleden aangekondigd, maar nu heeft Neuralink dan ook de eerste chip in een proefpersoon geïmplanteerd (tenminste, daar lijkt het op). Het is het idee van Neuralink-baas, de waanzinnige Elon Musk, om mens en computer/apparatuur zo innig te verbinden dat ze die kunnen besturen met hun hoofd. Wetenschappers zijn bezorgd over de geheimzinnigheid waarmee de proef wordt uitgevoerd. Lees verder

Om iets te onthouden helpt opschrijven beter dan intikken (?)

Rozemarijn

Handgeschreven tekst vergt meer dan het inkloppen van toetsen en zou daardoor beter te onthouden zijn (afb: WikiMedia Commons)

Ik (=as) lees makkelijker van papier dan van het scherm, maar ik weet dat altijd aan mijn hoge hoge leeftijd. De eerste pakweg veertig jaar van mijn leven was vooral papier de informatiedrager, maar nu ga ik twijfelen. Ik las een verhaal dat om iets te onthouden is het beter om het op te schrijven dan om het in te tikken op computer of mobiel. Maar een bewijs leveren de onderzoeksters niet. Lees verder

Apen herkennen elkaar van de foto, soms jaren later

Proefopstelling herkenning mede-apen

De proefopstelling die Laura Lewis en haar medeonderzoeksters gebruikten (afb: Laura S. Lewis)

Het lijkt er op dat chimpansees en bonobo’s die elkaar hebben leren kennen elkaar jaren later weer (van een foto) herkennen, ontdekten onderzoeksters rond Laura S. Lewis van de universiteit van Californië in Berkeley , zelfs na 26 jaar nog. Dat is een vaardigheid die complexe samenlevingen mogelijk maakt. Lees verder

Australië bouwt een computernetwerk dat hersens ‘nadoet’

DeepSouth (afb: WSU)

Het internationale centrum voor neuromorfe systemen van de universiteit van West-Sydney bouwt een elektronisch systeem, DeepSouth gedoopt, dat de biologische processen in de hersens ‘nadoet’. We praten dan over een netwerk dat zo’n 228 000 000 000 000 (280 biljoen) signalen per seconden moet verwerken die via de synapsen van hersencellen worden doorgegeven. Dat zou ongeveer de hoeveelheid zijn die ook in onze hersens secondelijks wordt doorgegeven. Dit systeem moet een beter idee geven hoe hersens werken, die ook zouden kunnen leiden tot toepassingen. Lees verder

Hersens zouden verlies delen toch snel compenseren

HersensNog niet zo lang geleden stond in dit blog een verhaal over de aanpasbaarheid (plasticiteit) van hersens. De conclusie van dat onderzoek was dat de taken van teloorgegane delen niet elders in de hersens worden overgenomen. Nu stellen onderzoekers rond Matthew Howard van de universiteit van Iowa dat dat wel degelijk zou gebeuren. Ze zagen dat bij twee epilepsiepatiënten waar noodgedwongen hun ’taalknobbel’ (-knooppunt) moest worden verwijderd. Die functie zou vrijwel onmiddellijk zijn overgenomen door andere delen van de hersens, op zijn minst gedeeltelijk, stellen ze. Lees verder