Nieuw antibioticum doodt het kwade resistente en behoudt het goede

Clostridioides difficile

Clostridioides difficile (afb: CDC)

Onderzoekers hebben een nieuw antibioticum ontwikkeld dat werkzaam is tegen ziekteverwekkende en resistente bacteriën, maar die de ‘goede beestjes’ ongemoeid zou laten. Bij proeven met muisjes zou dat zijn gebleken. Die waren besmet met Clostridioides difficile, een gevaarlijke ziekenhuisbacterie. Het middel, lolamicine, zou ook werkzaam zijn geweest bij 130 multiresistente bacteriën, maar die proeven werden gedaan in kweken die minder voorspellend zijn dan dierproeven. Lees verder

Helpt het beruchte Softenon tegen kanker?

CBRN 'verlijmd' met BCL-2

C6, een van de drie Thalomidederivaten van Cheng c.s., bindt merker CBRN ook aan gemuteerde BCL-2-eiwitten (afb: Xinlai Chen et. al/Cell)

Er is waarschijnlijk geen medicijn dat in de lage landen meer turbulentie en angst heeft veroorzaakt dan Softenon (‘zondagse’ naam thalidomide), Softenon is een merknaam), het slaapmiddel en de pijnstiller die het ongeboren leven drastisch verminkte. Overigens wordt het middel nog steeds tegen een groot aantal ziektes ingezet ook tegen kanker. Zo zou het middel de bloedvataanwas in tumoren remmen en daarmee de kankercellen doden. Thalodomide zou zeer effectief zijn tegen multipele myeloom  (ook wel ziekte van Kahler genoemd) en andere beenmergkankers. Nu hebben onderzoekers in Duitsland drie thalidomideachtige verbindingen ontwikkeld die effectief zouden kunnen zijn tegen kanker.
Lees verder

Eiwitstructuurvoorspeller AlphaFold kan dat nu ook met niet-eiwitten

eiwitstructuur

De structuur van eiwitten zegt veel over zijn functionaliteit

De vorm van een eiwit zegt veel over waar dat voor dient. Tot niet zo heel lang geleden moest die vorm vaak met veel moeite worden achterhaald, tot Google in 2019 met AlphaFold op de proppen kwam. Dat schijnt het eiwitonder-zoek, in combi-natie met kunst-matige intelligentie, een heel eind op weg gebracht te hebben. Nu kan AlphaFold ook de structuur (en daarmee wisselwerking met andere verbindingen) voorspellen van andere biomoleculen dan eiwitten. Lees verder

Evolutionair ki-systeem ‘voorspelt’ eigenschappen van stoffen

Evolutionair algoritme voor moleculen

Het evolutionaire algoritme voor moleculen zou voor vele toepassingsgebieden te gebruiken zijn (afb: Frank Glorius et. al/Cell)

Een groep onderzoekers rond Frank Glorius van de universiteit van Münster (D) heeft een (evolutionair) algoritme ontwikkeld waarmee de structuur van verbindingen is te ‘voorspellen’, maar ook de kwantummechanische of therapeutische eigenschappen van een molecuul en zelfs of die stof giftig zou kunnen zijn voor de mens. Het gebruik van het systeem zou geen bijzondere vakkennis vereisen, stellen de onderzoekers. Ze zou in feite bruikbaar zijn in combinatie met vrijwel alle chemische (moleculaire) databestanden Lees verder

Truc waarbij T-cellen B-cellen doden de oplossing voor reuma (?)

Blinatumomab en ALL

Blinatumomab verbindt bij de bestrijding van ALL (acute lymfatische leukemie) kankercel en de cytotoxische T-cel (afb: National Cancer Institute)

Onderzoekstersters van, onder meer, de Friedrich-Alexander-universiteit in Erlangen-Neurenberg hebben een antilichaam, BLINA, gebruikt om T-cellen aan B-cellen te koppelen. Die gedwongen verbinding loopt slecht af voor de B-cellen. Dat zou bij (zes) reumapatiënten een eind hebben gemaakt aan de ontstekingsreacties van het eigen afweersysteem. Lees verder

Europese rivieren (on)behoorlijk smerig

De rivieren in Europa zijn vuil

De bemonsterde rivieren en beken en de aantallen gevonden  verbindingen (afb: Saskia Finckh et. al/Environment International)

Onderzoekers van het Helmholtzinstituut UFZ in Duitsland hebben 450 monsters genomen van 22 Europese rivieren en beken. Na analyse bleek dat die soms hoge concentraties aan stoffen bevatten die daar niet horen, tot in een monster met wel 241 chemische verbindingen van de 610 onderzochte stoffen. Dat zou vooral voor ongewervelde dieren een probleem kunnen zijn, stellen ze. De kennis over de schadelijkheid van die stoffen, vooral in combinatie, laat veel te wensen over.
Lees verder

Cresomycine oplossing voor antiobioticaresistentie

Multiresistente Staphylococcus aereus

MRSA (afb: WikiMedia Commons)

Onderzoekers rond Kevin Wu van de Harvard-universiteit zouden een stof hebben gesynthetiseerd, cresomycine, die veelbelovende antiobiotische eigenschappen zou hebben. Cresomycine zou ook bacteriesoorten doden die resistent zijn geworden voor veel antibiotica die nu gebruikt wordt. Allerwegen zijn onderzoekers op zoek naar nieuwe antibiotica om een dreigende resistentiecrisis af te wenden. Lees verder

Paride-virus doodt ook gevaarlijke bacteriën in ruste

Bacteriofaag

Bacteriofagen zijn kleine virussen die bacteriën besmetten en daarmee dodelijk voor die micro-organsimen (afb: Wiki Commons)

Bacteriofagen, virussen die het hebben voorzien op bacteriën, worden gezien als (deel)oplossing voor het problematische feit dat steeds meer bacteriën resistent zijn geworden voor steeds meer antibiotica. Probleem is alleen dat bacteriofagen alleen actieve bacteriën aanvallen en doden en rustende met rust laten. Nu schijnen Enea Maffei van de ETH in Zürich en collega’s toch een faag gevonden te hebben die ook bacteriën in ruste te grazen neemt. Lees verder

Nieuw antibioticum in de neus gevonden

Bacterieel antibioticum epifadine

De molecuulstructuur van het bacteriële antibioticum epifadine (afb: Andreas Peschel et. al)

Zoals al vaker hier betoogd worden steeds meer micro-organismen ongevoelig voor antibiotica. Nu hebben onderzoekers ontdekt dat de bacterie Staphylococcus epidermidis die in de neus van mensen is gevonden epifadine aanmaakt, die dodelijk is voor concurrenten van deze bacteriesoort, die zich vooral op onze huid vestigt. Die vondst lijkt een stukje van de oplossing van een steeds nijpender probleem. Minpuntje is dat de stof snel ontleed en onder gas bewaard moet worden. De stof lijkt een breed spectrum aan micro-organismen te verdelgen, maar is erg instabiel. Lees verder

Robot- en ki-systeem vervangen laborant (?)

Coscience: ki plus robotlab

De architectuur van het systeem met onder een (slechte) foto van een deel van het robotlab (afb: Gabe Gomes et. al/Nature)

Aan de Carnegie Mellonuniversiteit in de VS hebben onderzoekers een systeem opgezet, dat niet alleen de bereiding van scheikundige verbindingen kan plannen, maar die planning ook kan uitvoeren met behulp van labrobots. Als je Coscience, zo wordt dat systeem genoemd, vraagt om ibuprofen te synthetiseren, zoekt het ki-systeem de benodigde stoffen en reactieomstandigheden op en vertelt de robotassistent wat die moet doen. De laborant kan wel inpakken of…? Lees verder