Een bloedtest op Alzheimer in de maak

Tau- en beta-amyloïdedeposities in de hersens

Tau-knopen (bruin) en beta-amyloïdeplaques (rood)

Het schijnt nogal lastig te zijn om uit te maken of iemand een begin van Alzheimer heeft of alleen maar wat verstrooid is. Dat zou binnenkort verleden tijd kunnen zijn met de introductie van een (snelle) bloedtest op Alzheimer. Lees verder

Tau-eiwitten ‘verstoppen’ verbindingen tussen hersencellen

Tau-eiwitten verstoren communicatie tussen hersencellen

Bij een synaps zorgen de neurotransmitters voor het overbrengen van het signaal van de ene hersencel op de andere (afb: Wiki Commons)

Tau-eiwitten zijn betrokken bij meer dan twintig hersenziektes, met inbegrip van dementie. Deze eiwitten vormen, door welke oorzaak dan ook, in sommige gevallen in hersencellen knopen, die uiteindelijk tot de dood leiden van die cellen.
Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Leuven ontdekten dat de tau-eiwitten al hersencellen kunnen verstoren voordat ze knopen vormen. De onderzoekers rond Patrik Vertreken stellen een methode voor om in dat proces in te grijpen. Of dat echt praktisch is, is nog maar de vraag. Lees verder

Ook hoogbejaarden met supergeheugen hebben plaques

Hoogbejaard met plaques en geen AlzheimerBeta-amyloïdeplaques worden vaak een op een verbonden met de ziekte van Alzheimer, maar dat lijkt een groot misverstand. Het blijkt dat 90-jarigen met een supergeheugen ook veel plaques kunnen hebben, zo blijkt uit post mortem-onderzoek. De resultaten van het onderzoek werd onlangs gepresenteerd op een congres voor neurowetenschappers in San Diego (VS). Lees verder

Beta-amyloïdeplaques maken nog geen Alzheimer

alzheimersOp basis van muisproeven zijn onderzoekers van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit er achter gekomen dat de beruchte beta-amyloïdeplaques alleen niet verantwoordelijke zijn voor de geestelijke toestand van Alzheimerpatiënten. Daarvoor zijn ook de zogeheten kluwens tau-eiwitten in cellen nodig. Ze gebruikten voor een proefneming een muismodel, zoals dat dan heet, dat lijkt op het verloop van de ziekte bij mensen. Lees verder

Gaat het om tau-eiwitten bij Alzheimer?

Tau- en beta-amyloïdedeposities in de hersens

Tau-kluwens (bruin) en beta-amyloïdeplaques (rood)

Als het over de ziekte van Alzheimer gaat dan gaat het vaak over de beta-amyloïdeplaques. Of de samenklonteringen van dat eiwit nu oorzaak of gevolg van de ziekte zijn, is nog steeds niet bekend. Het zou ook helemaal anders in elkaar kunnen zitten. Bij de hersenziekte spelen ook andere eiwitten een rol: de zogeheten tau-eiwitten. Die vormen tijdens de ziekte kluwens in de hersens. Onderzoekers van de universiteit van Keulen denken nu, op basis van PET-scans, dat de tau-eiwitten eerder dan beta-amyloïdeplaques de oorzaak van de ziekte zijn (kunnen zijn), zo vertelden ze op een bijeenkomst van de Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging in San Diego (VS). Lees verder

Alzheimerplaques afweer tegen ‘beestjes’ (?)

Alzheimer-hersens

Een opname van een door Alzheimer aangetast brein

De ziekte van Alzheimer heeft een relatie met beta-amyloïdeplaques in de hersens. Waarom dat is en hoe doe zit, is nog steeds onduidelijk, maar nu lijken onderzoekers rond Rudolph Tanzi van de Harvard-universiteit een antwoord op die vragen gevonden te hebben: de eiwitten vormen zich in reactie op de aanwezigheid van micro-organismen in de hersens. Die doden die ‘beestjes’. Dat schijnt tenminste bij muizen en wormen zo te werken. Lees verder

Alzheimercapsule zou dementie voorkomen (bij muizen)

De capsule met antilichamenproducerende cellen weer Alzheimer

De capsule met antilichamenproducerende cellen (afb: Patrick Aebischer (EPFL)

Onderzoekers van de polytechnische hogeschool in Lausanne (EPFL/Zwi) zouden hebben bewezen dat muizen geen Alzheimer kregen als ze een capsule onder de huid kregen geïmplanteerd met genetisch veranderde cellen die bepaalde antilichamen produceerden. Of de Alzheimercapsule praktisch is, is nog maar de vraag, maar opzienbarend is het wel.  Lees verder

Bestrijder plaques helpt bij verschillende hersenziektes

Eiwitplaques

Misvormde eiwitten vormen bij diverse hersenziektes plaques met een specifieke kink (afb: NeuroPhage Pharmaceuticals)

Een virus dat in het riool werd gevonden produceert een stof die eiwitklonteringen in hersens aanvat, zoals die voorkomen in de ziekte van Alzheimer, van Parkinson en van Creutzfeldt-Jakob. Bij muizen werden de met die ziektes geassocieerde plaques afgebroken, waardoor het geheugen en de cognitieve vaardigheden, duur woord voor een muisje, verbeterden. Op basis van veelbelovende proeven bij ratten en apen wil de ontwikkelaar, het bedrijf NeuroPhage Pharmaceuticals, beginnen met klinische proeven, wellicht al volgend jaar. Lees verder

‘Geboorte’ van Alzheimer waargenomen

Hersens (entorinale schors)

De ziekte van Alzheimer begint in de entorinale schors (geel) en verspreidt zich vervolgens over de de hele hersenen.

Met behulp van een verfijnde mri-techniek (imrf) zou voor het eerst het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer in de menselijke hersenen zijn waargenomen door medisch onderzoekers van de Amerikaanse Columbia-universiteit. Al eerder was bekend dat de ziekte zijn aanvang heeft in de zogeheten entorinale schors , een soort TomTom in onze hersenen, en zich van daar uit naar andere delen van de hersenen verspreidt. Lees verder