Vorig jaar warmste jaar ooit gemeten in Europa

IJsdagen

Het aantal ijsdagen in 2020 vergeleken bij het gemiddelde van 1981-2010 (afb: Copernicusrapport)

2020 was het warmste jaar in Europa sinds het begin van de waarnemingen en minstens 0,4 °C warmer dan de vijf voorgaande recordjaren. Dat blijkt uit het vierde jaarlijkse Europese klimaatrapport van de dienst voor klimaatverandering van Copernicus. Lees verder

Zo’n 40% Europese bomen met uitsterven bedreigd

Paardenkastanje met uitsterven bedreigd

Paardenkastanje (afb: WikiMedia Commons)

De in Zwitserland gevestigde natuurbeschermingsorganisatie IUCN waarschuwt dat zo’n 40 % van de 454 boomsoorten die in Europa voorkomen met uitsterven wordt bedreigd (pdf-bestand). Bijna alle bedreigde soorten (168) zijn inheemse bomen (die dus alleen in Europa voorkomen), slechts 13 bedreigde soorten zijn uitheems. Als belangrijkste oorzaken voor die achteruitgang noemt de organisatie de introductie van voor  Europa nieuwe boomsoorten, onduurzame houtkap en verstedelijking. Lees verder

De aardopwarming in een oogopslag

Aardopwarming

De klimaatlijnen van Hawking (afb: Ed Hawkins)

Er wordt eindeloos geouwehoerd over de aardopwarming /klimaa-tverandering, maar we kunnen waarschijnlijk geen goede voorstelling maken van wat die nu eigenlijk betekent. Deze kaart maakt in een oogopslag duidelijk wat er sedert het begin van de twintigste eeuw aan de hand is, per werelddeel. Europa lijkt het hardst getroffen. Lees verder

Opwarming in Europa verschilt sterk

Opwarming in Europa 1°C

Opwarming in Europa, hoe roder hoe warmer (afb: der Spiegel

Historische weergegevens van meer dan 550 plaatsen in Europa geven een indruk hoe de verschillende steden in Europa opwarmen. Daaronder ook negen steden in Nederland en vier in België. Gemiddeld is de gemiddelde temperatuur in Europa met 1°C gestegen ten opzichte van het gemiddelde van de 20ste eeuw, maar de getallen lopen vrij fors uiteen. Zo slaat Kiruna in Zweden met een stijging van 3,4°C alle records. Amsterdam, Brussel en Antwerpen komen nagenoeg gemiddeld uit (0,9°C). Lees verder

50% meer zonne-energievermogen geïnstalleerd in 2016

Nieuw zonne-energievermogen in 2016

In Europa lijkt de lust er een beetje uit (afb: SolarPower Europe)

Het vorig jaar is er 50% meer vermogen aan zonne-energie geïnstalleerd dan in 2015, vooral door toedoen van de Verenigde Staten en China: van 50 GW naar 76 GW. Wereldwijd is er nu zo’m 305 GW opgesteld, een verzesvoudiging ten opzichte van 2010, zo meldt de handelsorganisatie SolarPower Europe (pdf-bestand).
Lees verder

Temperatuur op Noordpool 30 graden boven normaal

Gletsjers op Groenland

De gletsjers in Groenland zijn zich aan het terugtrekken (afb: NDISC)

Het is een warme winter op de Noordpool. Gerekend naar de gemiddelde temperaturen tussen 1979 en 2000 is het op het ogenblik op de Noordpool 30 graden te warm. Bij het Noorse waarnemingsstation Ny-Ålesund op Spitsbergen regent het. Het is er 2 graden boven nul. Het station ligt 1000 km van de Noordpool. In Parijs, 3000 km zuidelijker, is het op dat moment net zo koud/warm, in Hamburg en Berlijn kouder. Er lijkt iets helemaal mis te zijn met de temperaturen op de Noordpool.
Lees verder

Aardopwarming kan leiden tot uitsterving dieren

Keizerpinguïns

Deze keizerpinguïns zullen het moeilijk krijgen met een opwarmende aarde

Volgens een metastudie van Mark Urban van de universiteit van Connecticut kan de aardopwarming als gevolg van de klimaatverandering leiden tot het uitsterven van dieren. Hij baseert zich bij die uitspraak op een analyse van 131 onderzoeken. Vooral in Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland is de kans op uitsterving door aardopwarming groot (tussen de 14 en 23%). In Europa en Noord-Amerika is het effect veel minder drastisch. Bij een opwarming van 2°C waar nu naar gestreefd wordt, loopt ruim 5% van de diersoorten gevaar uit te sterven. Als de opwarming 4,3°C zou bedragen, dan dreigt eenzesde van de soorten uit te sterven. Lees verder

Europa vergroent

Europa vergroent

Geel is akkerland, lichtgroen weide, donkergroen bos en rood bebouwing (klik op het plaatje om de animatie te starten).

Europa is sedert het begin van de twintigste eeuw veel groener geworden. Dat kon ook bijna niet anders, want aan het eind van de negentiende eeuw was er nauwelijks nog bos over, zo stelt Richard Fuchs van de universiteit van Wageningen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog kwam de herbebossing stevig op gang. Lees verder

Stand gewone vogels in Europa sterk teruggelopen

Berliner Spatz im Landeanflug auf den NeptunbrunnenDe bestanden van veel voorkomende vogels als mussen, spreeuwen, leeuweriken en patrijzen is laatste 30 jaar in Europa met 90% teruggelopen, zo zou uit een studie zijn gebleken van Engelse en Tsjechische onderzoekers. Terwijl de bestanden van de gewone vogels aanzienlijk is afgenomen is die van de zeldzamer voorkomende vogels juist toegenomen, denken de onderzoekers. Alles bij elkaar zou de vogelstand in die drie decennia met 421 miljoen exemplaren zijn teruggelopen. Voor zover ik weet is er van zo’n drastische daling van de gewone vogels in Nederland geen sprake, al is ook hier de vertrouwde mus, vooral in steden, steeds zeldzamer. Lees verder

We hebben onze ‘vetgenen’ van de Neanderthalers

Neanderthalerschedel

Een Neanderthalerschedel

Het is bekend dat Neanderthalers en de moderne mens ‘het’ met elkaar gedaan hebben. Nog altijd dragen Europeanen enkele genen die afkomstig zijn van hun ongelukkige soortgenoten (want 40 000 jaar geleden uitgestorven). Ekaterina Chramejeva van het opleidingscentrum bioinformatica in Moskou et. al. hebben aannemelijk gemaakt dat de vetstofwisseling van de moderne mens voor een deel stamt van Neanderthalers. Die Neanderthalergenen zouden er voor zorgen dat het vet goed als reserve-energiebron is te gebruiken en zouden de ‘Europeanen’, gemigreerd uit Afrika, hebben geholpen het koude klimaat in Europa het hoofd te bieden. Lees verder